09:41 | 08/11/2022
Loading...

Quy định về nhiệm vụ của Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Nhiệm vụ của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Hội viên, tiêu chuẩn hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Quyền của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Nhiệm vụ của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 7 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định nhiệm vụ của Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Chấp hành các quy định của pháp luật có liên quan đến tổ chức, hoạt động của Hội. Tổ chức, hoạt động theo Điều lệ Hội đã được phê duyệt. Không lợi dụng hoạt động của Hội để làm phương hại đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội, đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống của dân tộc, quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.
2. Tập hợp, đoàn kết hội viên; tổ chức, phối hợp và hỗ trợ hoạt động giữa các hội viên vì lợi ích chung của Hội; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Hội nhằm tham gia phát triển lĩnh vực liên quan đến hoạt động của Hội, góp phần xây dựng và phát triển đất nước.
3. Phổ biến, huấn luyện kiến thức cho hội viên, hướng dẫn hội viên tuân thủ pháp luật, chế độ, chính sách của Nhà nước và Điều lệ, quy chế, quy định của Hội.
4. Đại diện hội viên tham gia, kiến nghị với các cơ quan có thẩm quyền về các chủ trương, chính sách liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
5. Hòa giải tranh chấp, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo trong nội bộ Hội theo quy định của pháp luật.
6. Xây dựng và ban hành quy tắc đạo đức trong hoạt động của Hội.
7. Quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí của Hội theo quy định của pháp luật.
8. Thực hiện các nhiệm vụ khác khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.

Nhiệm vụ của Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định cụ thể như trên.

Quy định về nhiệm vụ của Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Quy định về nhiệm vụ của Hội Giáo dục y học Việt Nam? (Hình từ Internet)

Hội viên, tiêu chuẩn hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Điều 8 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định hội viên, tiêu chuẩn hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự:
a) Hội viên chính thức: Công dân, tổ chức Việt Nam có đủ tiêu chuẩn quy định tại khoản 2 Điều này, tán thành Điều lệ Hội, tự nguyện gia nhập Hội, có thể trở thành hội viên chính thức của Hội;
b) Hội viên danh dự: tổ chức Việt Nam; Công dân Việt Nam là nhà lãnh đạo, chuyên gia có uy tín sẵn sàng tham gia và giúp đỡ Hội, không có điều kiện trở thành hội viên chính thức của Hội, tán thành Điều lệ Hội và được Ban Thường vụ Hội mời làm hội viên danh dự.
2. Tiêu chuẩn hội viên chính thức:
- Hội viên cá nhân: Công dân Việt Nam (kể cả người có quốc tịch Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại nước ngoài) có đầy đủ năng lực trách nhiệm dân sự và hình sự (đủ 18 tuổi trở lên) hoạt động trong lĩnh vực giáo dục y học hoặc có liên quan đến lĩnh vực giáo dục y học;
- Hội viên tổ chức: Hội Giáo dục y học ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; các tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục y học hoặc có liên quan đến giáo dục y học. Đại diện cho hội viên tổ chức tham gia hội phải là công dân Việt Nam.

Hội viên của Hội gồm hội viên chính thức và hội viên danh dự được quy định như trên.

Quyền của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 9 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định quyền của hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam như sau:

1. Quyền của hội viên chính thức:
a) Được Hội bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật;
b) Được Hội cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội, được tham gia các hoạt động do Hội tổ chức;
c) Được tham gia thảo luận, biểu quyết các chủ trương công tác của Hội theo quy định của Hội; được kiến nghị, đề xuất ý kiến với cơ quan có thẩm quyền về những vấn đề có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội;
d) Được dự Đại hội, ứng cử, đề cử, bầu cử các cơ quan, các chức danh lãnh đạo và Ban Kiểm tra Hội theo quy định của Hội;
đ) Được giới thiệu hội viên mới;
e) Được khen thưởng theo quy định của Hội;
g) Được cấp thẻ hội viên;
h) Được ra khỏi Hội khi xét thấy không thể tiếp tục là hội viên.
2. Quyền của hội viên danh dự: hội viên danh dự được hưởng quyền và nghĩa vụ như hội viên chính thức, trừ quyền biểu quyết các vấn đề của Hội và quyền ứng cử, đề cử, bầu cử Ban Lãnh đạo, Ban Kiểm tra Hội.

Hội viên Hội Giáo dục y học Việt Nam có quyền như trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hội Giáo dục y học Việt Nam

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào