09:34 | 07/11/2022
Loading...

Quy định về tôn chỉ, mục đích Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Tôn chỉ, mục đích Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Địa vị pháp lý, trụ sở Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Phạm vi, lĩnh vực hoạt động Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Nguyên tắc tổ chức, hoạt động Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào? Quyền hạn Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tôn chỉ, mục đích Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 2 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định tôn chỉ, mục đích như sau:

1. Hội Giáo dục y học Việt Nam (sau đây gọi tắt là Hội) là tổ chức xã hội - nghề nghiệp của các cá nhân, tổ chức Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giáo dục y học tự nguyện thành lập.
2. Mục đích của Hội: tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trên cơ sở lấy người học làm trung tâm để phát triển, nâng cao sức khỏe người dân, hội nhập, phát triển bền vững, góp phần vào việc phát triển giáo dục y học của đất nước.

Theo đó, mục đích Hội Giáo dục y học Việt Nam là tập hợp, đoàn kết hội viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, hỗ trợ nhau hoạt động có hiệu quả trên cơ sở lấy người học làm trung tâm để phát triển, nâng cao sức khỏe người dân, hội nhập, phát triển bền vững, góp phần vào việc phát triển giáo dục y học của đất nước.

Quy định về tôn chỉ, mục đích Hội Giáo dục y học Việt Nam?

Quy định về tôn chỉ, mục đích Hội Giáo dục y học Việt Nam? (Hình từ Internet)

Địa vị pháp lý, trụ sở Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Điều 3 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định địa vị pháp lý, trụ sở như sau:

1. Hội có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
2. Trụ sở của Hội đặt tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hội có thể lập Văn phòng đại diện tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật thì Hội Giáo dục y học Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản riêng; hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam và Điều lệ Hội được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Phạm vi, lĩnh vực hoạt động Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 4 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định phạm vi, lĩnh vực hoạt động như sau:

1. Hội hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực giáo dục y học.
2. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Hội Giáo dục y học Việt Nam hoạt động trên phạm vi cả nước, trong lĩnh vực giáo dục y học. Chịu sự quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Y tế và các Bộ, ngành có liên quan đến lĩnh vực Hội hoạt động theo quy định của pháp luật.

Nguyên tắc tổ chức, hoạt động Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Tại Điều 5 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động như sau:

1. Tự nguyện, tự quản.
2. Dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch.
3. Tự bảo đảm kinh phí hoạt động.
4. Không vì mục đích lợi nhuận.
5. Tuân thủ Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ Hội.

Theo đó, Hội Giáo dục y học Việt Nam hoạt động dựa trên nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, bình đẳng, công khai, minh bạch, tự bảo đảm kinh phí hoạt động, không vì mục đích lợi nhuận.

Quyền hạn Hội Giáo dục y học Việt Nam được quy định như thế nào?

Theo Điều 6 Điều lệ Hội Giáo dục y học Việt Nam ban hành kèm Quyết định 728/QĐ-BNV năm 2022 quy định quyền hạn như sau:

1. Tuyên truyền tôn chỉ, mục đích hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật.
2. Đại diện cho hội viên trong mối quan hệ đối nội, đối ngoại có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Hội.
3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên phù hợp với tôn chỉ, mục đích của Hội theo quy định của pháp luật.
4. Tham gia chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo đề nghị của cơ quan nhà nước; tổ chức dạy nghề, truyền nghề theo quy định của pháp luật.
5. Tham gia ý kiến vào các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến nội dung hoạt động của Hội theo quy định của pháp luật. Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển Hội và lĩnh vực Hội hoạt động. Được tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức các hoạt động dịch vụ khác theo quy định của pháp luật.
6. Đại diện quyền lợi cho hội viên, giới thiệu hội viên với các tổ chức có liên quan trong và ngoài nước khi có yêu cầu theo quy định pháp luật. Giới thiệu và tài trợ (nếu có) cho các đối tượng sinh viên khối ngành khoa học sức khỏe với các tổ chức giáo dục trong và ngoài nước, trong phạm vi Điều lệ Hội và pháp luật quy định.
7. Phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan để thực hiện nhiệm vụ của Hội.
8. Thành lập pháp nhân thuộc Hội theo quy định của pháp luật để thực hiện một số nhiệm vụ của Hội, phù hợp với lĩnh vực hoạt động của Hội.
9. Được gây quỹ Hội trên cơ sở hội phí của hội viên và các nguồn thu từ hoạt động kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật để tự trang trải về kinh phí hoạt động.
10. Được nhận các nguồn tài trợ hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của pháp luật.
11. Được gia nhập các tổ chức quốc tế tương ứng và ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế theo quy định của pháp luật sau khi có ý kiến thống nhất của cấp có thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực Hội hoạt động, cơ quan quyết định cho phép thành lập Hội về việc gia nhập tổ chức quốc tế tương ứng, ký kết, thực hiện thỏa thuận quốc tế; thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Hội Giáo dục y học Việt Nam

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào