09:40 | 07/11/2022
Loading...

Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số có nhiệm vụ gì?

Nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số? Về phát triển, vận hành hạ tầng số Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ gì? Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ về nền tảng số, ứng dụng, dịch vụ số như thế nào? Nhờ tư vấn theo quy định mới nhất của luật, tôi cảm ơn.

Nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Tại khoản 6 Điều 2 Quyết định 2868/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số như sau:

a) Xây dựng, hoàn thiện phương thức, quy trình làm việc của ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường số;
b) Xây dựng, quản lý, vận hành và cập nhật: Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ số của Bộ; Kiến trúc điện tử ứng dụng các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hệ thống cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành tài nguyên và môi trường;
c) Xây dựng, quản lý, vận hành các nền tảng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, tích hợp, kết nối, liên thông với các nền tảng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo quy định;
d) Quản lý, hướng dẫn triển khai chữ ký số, chứng thư số, chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các đơn vị thuộc Bộ;
đ) Tổ chức thực hiện đo lường, thống kê, đánh giá, xếp hạng về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử tiến tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường theo quy định;
e) Đề xuất, tham gia thẩm định các phương án thuê, đầu tư, mua sắm tập trung các dịch vụ, thiết bị công nghệ thông tin, các phần mềm ứng dụng nền tảng, phần mềm có số lượng người dùng lớn, hạ tầng số tập trung và tổ chức thực hiện theo phân công của Bộ trưởng;
g) Đề xuất việc phân bổ các nguồn lực cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng.

Theo đó, nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số bao gồm:

- Xây dựng, hoàn thiện phương thức, quy trình làm việc của ngành tài nguyên và môi trường trên môi trường số;

- Xây dựng, quản lý, vận hành và cập nhật: Kiến trúc Chính phủ điện tử, Kiến trúc Chính phủ số của Bộ; Kiến trúc điện tử ứng dụng các lĩnh vực tài nguyên và môi trường; hệ thống cơ sở dữ liệu danh mục dùng chung ngành tài nguyên và môi trường;

- Xây dựng, quản lý, vận hành các nền tảng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, tích hợp, kết nối, liên thông với các nền tảng của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo quy định;

- Quản lý, hướng dẫn triển khai chữ ký số, chứng thư số, chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ của các đơn vị thuộc Bộ;

Và các nhiệm vụ khác được quy định theo pháp luật đã nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số có nhiệm vụ gì?

Bộ Tài nguyên và Môi trường về ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số có nhiệm vụ gì? (Hình từ Internet)

Về phát triển, vận hành hạ tầng số Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ gì?

Tại khoản 8 Điều 2 Quyết định 2868/QĐ-BTNMT năm 2022 về phát triển, vận hành hạ tầng số Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ sau:

a) Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng số, hạ tầng mạng của Bộ thống nhất, kết nối, liên thông với hạ tầng số của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương theo quy định;
b) Xây dựng, quản lý, triển khai, vận hành an toàn thông tin, liên kết các Trung tâm dữ liệu của Bộ. Quản lý, vận hành an toàn thông tin các hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng kết nối internet vạn vật (IOT), nền tảng khai phá dữ liệu và kết nối với các hạ tầng của Chính phủ, của các các bộ, ngành, địa phương;
c) Tổ chức triển khai chuyển đổi IPv6 (giao thức internet thế hệ thứ 6) cho hạ tầng số, hệ thống mạng, dịch vụ số, nền tảng số của Bộ.

Nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phát triển, vận hành hạ tầng số như sau:

- Xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống hạ tầng số, hạ tầng mạng của Bộ thống nhất, kết nối, liên thông với hạ tầng số của Chính phủ, các Bộ, ngành, địa phương theo quy định;

- Xây dựng, quản lý, triển khai, vận hành an toàn thông tin, liên kết các Trung tâm dữ liệu của Bộ. Quản lý, vận hành an toàn thông tin các hạ tầng điện toán đám mây, hạ tầng kết nối internet vạn vật (IOT), nền tảng khai phá dữ liệu và kết nối với các hạ tầng của Chính phủ, của các các bộ, ngành, địa phương;

- Tổ chức triển khai chuyển đổi IPv6 (giao thức internet thế hệ thứ 6) cho hạ tầng số, hệ thống mạng, dịch vụ số, nền tảng số của Bộ.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ về nền tảng số, ứng dụng, dịch vụ số như thế nào?

Tại khoản 9 Điều 2 Quyết định 2868/QĐ-BTNMT năm 2022 quy định Bộ Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ về nền tảng số, ứng dụng, dịch vụ số như sau:

a) Là đầu mối quản lý, vận hành, kết nối với các nền tảng số, ứng dụng, dịch vụ số của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương theo nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường;
b) Tổ chức xây dựng, phát triển, vận hành các nền tảng số, ứng dụng số sử dụng chung trong khai phá dữ liệu lớn, phân tích, xử lý, tổng hợp, thống kê, dự báo, cảnh báo phục vụ chuyển đổi số ngành tài nguyên và môi trường theo phân công của Bộ trưởng;
c) Xây dựng, phát triển các nền tảng, ứng dụng, dịch vụ số, nền tảng mở, hệ sinh thái mở trong chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số ngành tài nguyên và môi trường phân công của Bộ trưởng;
d) Xây dựng, quản lý, triển khai, vận hành Hệ thống Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) kết nối với Hệ thống chỉ đạo, điều hành quốc gia, các bộ, ngành, địa phương.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Tài nguyên và Môi trường

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào