10:22 | 05/11/2022
Loading...

Chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ được tổ chức thực hiện như thế nào?

Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của các doanh nghiệp viễn thông, Internet, doanh nghiệp chủ quản nền tảng số? Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông? Cảm ơn anh chị đã tư vấn.

Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ?

Theo tiểu mục 10 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

10. Ban Cơ yếu Chính phủ
a) Phát triển hạ tầng mật mã quốc gia để bảo vệ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang được truyền, lưu giữ trên không gian mạng.
b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thúc đẩy việc ứng dụng, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và bảo mật thông tin trên hệ thống mạng của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Theo đó, Ban Cơ yếu Chính phủ thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phát triển hạ tầng mật mã quốc gia để bảo vệ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy của Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang được truyền, lưu giữ trên không gian mạng.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thúc đẩy việc ứng dụng, sử dụng chữ ký số chuyên dùng Chính phủ và bảo mật thông tin trên hệ thống mạng của cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống chính trị theo quy định của pháp luật về cơ yếu.

Chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ được tổ chức thực hiện như thế nào?

Chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ được tổ chức thực hiện như thế nào? (Hình từ Internet)

Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước?

Tại tiểu mục 11 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

11. Các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước
Căn cứ nội dung của Chiến lược này, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Như vậy, các tập đoàn, tổng công ty, doanh nghiệp nhà nước căn cứ nội dung của Chiến lược này, tổ chức triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam?

Theo tiểu mục 12 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

12. Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam
a) Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai thực các nhiệm vụ tại Chiến lược.
b) Vận động các hội viên, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn, an ninh mạng chất lượng cao; vận động các cơ quan, tổ chức ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin mạng Make in Viet Nam và giải pháp an ninh mạng tự chủ.

Hiệp hội An ninh mạng quốc gia, Hiệp hội An toàn thông tin Việt Nam có nhiệm vụ sau:

- Phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong triển khai thực các nhiệm vụ tại Chiến lược.

- Vận động các hội viên, doanh nghiệp tích cực nghiên cứu, phát triển, sản xuất, cung cấp sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn, an ninh mạng chất lượng cao; vận động các cơ quan, tổ chức ưu tiên sử dụng sản phẩm, dịch vụ, giải pháp an toàn thông tin mạng Make in Viet Nam và giải pháp an ninh mạng tự chủ.

Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của các doanh nghiệp viễn thông, Internet, doanh nghiệp chủ quản nền tảng số?

Căn cứ tiểu mục 13 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

13. Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, doanh nghiệp chủ quản nền tảng số
a) Chủ động, tích cực phối hợp triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của doanh nghiệp.
b) Tuân thủ các hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động phát triển hạ tầng số, nền tảng số và bảo vệ dữ liệu số.
c) Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn.

Các doanh nghiệp viễn thông, Internet, doanh nghiệp chủ quản nền tảng số thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Chủ động, tích cực phối hợp triển khai công tác bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của doanh nghiệp.

- Tuân thủ các hướng dẫn, yêu cầu của Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông trong hoạt động phát triển hạ tầng số, nền tảng số và bảo vệ dữ liệu số.

- Định kỳ hàng năm hoặc đột xuất báo cáo Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông tình hình, kết quả triển khai các nhiệm vụ theo hướng dẫn.

Tổ chức thực hiện chiến lược an toàn an ninh mạng của Bộ Thông tin và Truyền thông

Căn cứ tiểu mục 3 Mục V Điều 1 Quyết định 964/QĐ-TTg năm 2022 có quy định như sau:

3. Bộ Thông tin và Truyền thông
a) Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tổ chức triển khai thực hiện các nội dung về an toàn thông tin mạng tại Chiến lược này; tổ chức sơ kết, tổng kết, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ tình hình thực hiện và đề xuất, kiến nghị nhiệm vụ mới cho phù hợp với tình hình thực tiễn đối với các nội dung về an toàn thông tin mạng thuộc Chiến lược.
b) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và tổ chức, doanh nghiệp liên quan thực hiện các nhiệm vụ đã giao Bộ Thông tin và Truyền thông tại phần IV; thực hiện nhiệm vụ tại các Mục 1, điểm d Mục 2, Mục 3, các điểm a và d Mục 4, điểm e Mục 5, điểm b Mục 6 phần IV theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về An toàn an ninh mạng

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
An toàn an ninh mạng
An toàn an ninh mạng
Hỏi đáp mới nhất về An toàn an ninh mạng
Hỏi đáp pháp luật
Chiến lược an toàn an ninh mạng của Ban Cơ yếu Chính phủ được tổ chức thực hiện như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về An toàn an ninh mạng có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào