15:04 | 04/11/2022
Loading...

Quy định về đơn vị sự nghiệp thể thao và đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư là gì?

Đơn vị sự nghiệp thể thao và đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư được quy định như thế nào? Quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho thể dục, thể thao ra sao? Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao được quy định như thế nào? Nhờ tư vấn giúp tôi, tôi cảm ơn.

Đơn vị sự nghiệp thể thao và đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư được quy định như thế nào?

Tại Điều 15 Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định về đơn vị sự nghiệp thể thao như sau:

1. Đơn vị sự nghiệp thể thao bao gồm đơn vị sự nghiệp thể thao công lập và cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập.
2. Đơn vị sự nghiệp thể thao công lập
a) Đơn vị sự nghiệp thể thao công lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thành lập, là đơn vị dự toán độc lập, có con dấu riêng, tổ chức bộ máy kế toán theo quy định của pháp luật;
b) Trình tự, thủ tục thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp thể thao công lập thực hiện theo Nghị định số 83/2006/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ;
c) Đơn vị sự nghiệp thể thao công lập thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính theo Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 của Chính phủ.
3. Cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập
a) Cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập do các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức kinh tế, cá nhân, nhóm cá nhân, hoặc cộng đồng dân cư thành lập tự bảo đảm kinh phí hoạt động và hoạt động theo quy định của pháp luật;
b) Cơ sở cung ứng dịch vụ thể thao ngoài công lập được hưởng các chính sách ưu đãi theo Nghị định số 53/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về chính sách khuyến khích phát triển cơ sở cung ứng dịch vụ ngoài công lập và các quy định của pháp luật liên quan.

Tại Điều 16 Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định về đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư như sau:

1. Ủy ban nhân dân các cấp phải bảo đảm việc bố trí đất dành cho công trình thể thao trong quy hoạch, xây dựng đô thị, khu dân cư, trường học theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.
2. Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phải bảo đảm việc bố trí đất dành cho công trình thể thao trong quy hoạch xây dựng doanh trại đơn vị vũ trang nhân dân.
3. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch xây dựng mới đô thị, khu dân cư, trường học, doanh trại đơn vị vũ trang nhân dân phải bảo đảm thực hiện quy định tại các khoản 1 hoặc 2 Điều này.

Đơn vị sự nghiệp thể thao và đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư được quy định như trên.

Quy định về đơn vị sự nghiệp thể thao và đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư là gì?

Quy định về đơn vị sự nghiệp thể thao và đất dành cho thể dục, thể thao trong trường học, khu dân cư là gì? (Hình từ Internet)

Quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho thể dục, thể thao ra sao?

Tại Điều 17 Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định về quản lý và sử dụng đất dành cho thể dục, thể thao như sau:

Tổ chức, cá nhân được nhà nước giao đất, cho thuê đất để xây dựng các công trình thể thao có trách nhiệm quản lý và sử dụng đúng mục đích, đúng quy định.
Sử dụng đất đai dành cho thể dục, thể thao không đúng mục đích thì phải bị thu hồi theo quy định của Luật Đất đai.

Tại Điều 18 Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định về lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thể dục, thể thao như sau:

1. Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thể dục, thể thao phải phù hợp với các quy định của pháp luật về đất đai và theo các nguyên tắc sau:
a) Được công bố công khai và bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;
b) Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và theo đúng quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 2 Nghị định này.
2. Trách nhiệm lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cho thể dục, thể thao
a) Ủy ban Thể dục thể thao phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường xác định nhu cầu sử dụng đất cho thể dục, thể thao thuộc phạm vi quản lý của Ủy ban Thể dục thể thao;
b) Sở Thể dục thể thao phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường giúp Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xác định nhu cầu sử dụng đất cho thể dục, thể thao của địa phương.

Quản lý, sử dụng đất và lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất dành cho thể dục, thể thao được quy định như trên.

Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao được quy định như thế nào?

Tại Điều 19 Nghị định 112/2007/NĐ-CP quy định về quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao như sau:

1. Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao được tổ chức, cá nhân thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động phát hiện và đào tạo tài năng thể thao.
2. Tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao thực hiện theo quy định của pháp luật về Quỹ xã hội và các văn bản pháp luật có liên quan.

Quỹ hỗ trợ phát triển tài năng thể thao được tổ chức, cá nhân thành lập nhằm mục đích hỗ trợ cho hoạt động phát hiện và đào tạo tài năng thể thao.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thể dục thể thao

Nguyễn Hữu Vi

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào