10:20 | 01/11/2022
Loading...

Được công bao nhiêu điểm nếu đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân thi tuyển vào Công an nhân dân?

Hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân khi thi tuyển vào Công an nhân dân được cộng bao nhiêu điểm? Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an bao gồm những gì? Nội dung thi tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như thế nào? Chào luật sư, em năm nay 24 tuổi, em vừa hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân. Sắp tới em có ý định thi tuyển vào ngành Công an nhân dân để phục vụ lâu dài, hiện tại em đang ôn thi và chuẩn bị hồ sơ để thi tuyển. Luật sư cho em hỏi, hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân khi thi tuyển vào Công an nhân dân được cộng bao nhiêu điểm? Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an bao gồm những gì? Câu hỏi của anh Thiện (Bình Phước)

Hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân khi thi tuyển vào Công an nhân dân được cộng bao nhiêu điểm?

Tại Điều 7 Thông tư 55/2019/TT-BCA quy định về điểm ưu tiên trong tuyển chọn như sau:

Điểm ưu tiên trong tuyển chọn
1. Người có đủ điều kiện, tiêu chuẩn quy định tại các điều 4 và 5 Thông tư này được cộng điểm ưu tiên, nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a) Có trình độ tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học: được cộng 50 điểm vào tổng số điểm xét tuyển;
b) Có trình độ thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ nội trú, dược sĩ chuyên khoa cấp I chuyên ngành y học, dược học hoặc tốt nghiệp đại học loại giỏi, xuất sắc: được cộng 40 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
c) Tốt nghiệp đại học loại khá; tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp loại giỏi, xuất sắc; tốt nghiệp sơ cấp loại xuất sắc; trình độ đào tạo cao hơn và đúng với vị trí công việc cần tuyển (theo chỉ tiêu tuyển chọn); người dân tộc thiểu số: được cộng 30 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
d) Đạt giải thưởng quốc tế, quốc gia trong các ngành, lĩnh vực theo chỉ tiêu cần tuyển: được cộng 20 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển;
đ) Con đẻ của: Liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người được hưởng chính sách như thương binh, người nhiễm chất độc hóa học trong chiến tranh, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, cán bộ Công an nhân dân; người hoàn thành nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân: được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.
2. Trường hợp một người có nhiều ưu tiên quy định tại khoản 1 Điều này thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển.

Như vậy, nếu bạn đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân thì khi bạn thi tuyển vào ngành Công an nhân dân bạn sẽ được cộng 10 điểm vào tổng số điểm thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định của pháp luật.

Được công bao nhiêu điểm nếu đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân thi tuyển vào Công an nhân dân?

Được công bao nhiêu điểm nếu đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân thi tuyển vào Công an nhân dân? (Hình từ Internet)

Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an bao gồm những gì?

Tại Khoản 1 Điều 9 Thông tư 55/2019/TT-BCA quy định về hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân như sau:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển vào Công an nhân dân
1. Hồ sơ đăng ký tuyển chọn, gồm:
a) Đơn tự nguyện phục vụ trong Công an nhân dân;
b) Bản Lý lịch tự khai (theo mẫu của Bộ Công an) có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi thường trú trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;
c) Bản sao giấy khai sinh;
d) Bản sao (có chứng thực) văn bằng, chứng chỉ chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ và bảng điểm học tập toàn khóa;
Trường hợp văn bằng, chứng chỉ, bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải dịch thuật sang tiếng Việt và được cơ quan có thẩm quyền công nhận tương đương về văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật;
đ) Giấy chứng nhận Đoàn viên, Đảng viên (nếu có);
e) Bản sao (có chứng thực) xác nhận đối tượng tại các điểm d, đ khoản 1 Điều 7 Thông tư này;
g) Giấy chứng nhận sức khỏe do bệnh viện cấp huyện trở lên cấp trong thời hạn 30 ngày, tính đến ngày nộp hồ sơ theo quy định;
h) Ảnh 4cm x 6cm: 04 ảnh màu chụp trong 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Theo đó, khi thi tuyển vào Công an nhân dân bạn cần phải chuẩn bị đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên. Trường hợp bạn đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân bạn phải có bản sao (có chứng thực) xác nhận đã hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân.

Nội dung thi tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân được quy định như thế nào?

Tại Điều 11 Thông tư 55/2019/TT-BCA quy định về nội dung thi tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân như sau:

Nội dung thi tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân
1. Vòng sơ tuyển
a) Phỏng vấn, tìm hiểu động cơ, mục đích, nguyện vọng vào phục vụ trong Công an nhân dân. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt;
b) Kiểm tra năng khiếu theo quy định tại khoản 6 Điều 5 Thông tư này. Nội dung này chỉ đánh giá mức độ đạt hay không đạt;
c) Kiểm tra nhận thức chung về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về Công an nhân dân bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra nhận thức chung phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi;
d) Kiểm tra trình độ ngoại ngữ một trong năm thứ tiếng là Anh, Pháp, Đức, Nga, Trung Quốc hoặc ngoại ngữ khác theo yêu cầu của vị trí công việc cần tuyển, bằng hình thức trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra ngoại ngữ phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi.
Trường hợp vị trí công việc yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ thì người đăng ký dự tuyển không phải kiểm tra ngoại ngữ. Đối với vị trí công việc yêu cầu sử dụng tiếng dân tộc thiểu số, việc kiểm tra ngoại ngữ được thay thế bằng kiểm tra tiếng dân tộc. Thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định hình thức và nội dung kiểm tra tiếng dân tộc thiểu số;
đ) Kiểm tra trình độ tin học theo yêu cầu vị trí công việc cần tuyển do thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định. Hình thức kiểm tra bằng trắc nghiệm với thời gian 30 phút. Người đạt yêu cầu qua kiểm tra tin học phải trả lời đúng trên 50% câu hỏi.
Trường hợp thủ trưởng Công an đơn vị, địa phương quyết định tổ chức kiểm tra trên máy vi tính thì bài kiểm tra ở vòng sơ tuyển chỉ gồm nhận thức chung và ngoại ngữ;
e) Miễn kiểm tra ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp sau:
- Miễn kiểm tra ngoại ngữ, tin học đối với các trường hợp có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa cấp I, bác sĩ chuyên khoa cấp II, dược sĩ chuyên khoa cấp I, dược sĩ chuyên khoa cấp II chuyên ngành y học, dược học và các trường hợp tuyển chọn làm lái xe, công nhân công an.
- Miễn kiểm tra ngoại ngữ đối với những người có bằng tốt nghiệp đại học về ngoại ngữ; có bằng tốt nghiệp đại học ở nước ngoài hoặc tốt nghiệp đại học tại cơ sở đào tạo bằng tiếng nước ngoài ở Việt Nam; có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế IELTS từ 6.0 và tương đương trở lên.
- Miễn kiểm tra tin học đối với người có bằng tốt nghiệp từ trung cấp trở lên chuyên ngành công nghệ thông tin, tin học, toán - tin;
g) Việc sơ tuyển phải tiến hành theo thứ tự từ điểm a đến điểm đ Khoản này; người dự tuyển không đạt yêu cầu ở nội dung điểm nào sẽ không được tiếp tục tham dự kiểm tra ở nội dung tiếp theo và chỉ những trường hợp đạt các yêu cầu ở vòng sơ tuyển mới được tiếp tục thi môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành.
2. Thi chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành
a) Hiểu biết, năng lực, kỹ năng chuyên môn kỹ thuật, nghiệp vụ theo yêu cầu vị trí công việc cần tuyển. Đối với vị trí công việc yêu cầu chuyên môn là ngoại ngữ hoặc tin học, môn thi kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên ngành là ngoại ngữ hoặc tin học. Trong trường hợp này, người dự tuyển không phải thực hiện bài kiểm tra ngoại ngữ hoặc tin học theo quy định tại các điểm d, đ khoản 1 Điều này;
b) Thi tự luận (thi viết) hoặc thực hành, tính thang điểm 100, hệ số 1. Thời gian thi viết là 90 phút, nếu thi thực hành từ 30 đến 45 phút.

Trên đây là nội dung thi tuyển vào Công an nhân dân đối với công dân hoàn thành nghĩa vụ Công an nhân dân theo quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Nghĩa vụ công an

Nguyễn Hữu Vi

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào