11:06 | 04/11/2022
Loading...

Trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà trường Quân đội như thế nào?

Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà trường Quân đội trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội? Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội? Mẫu chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội như thế nào?

Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà trường Quân đội trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội?

Tại Điều 26 Thông tư 63/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm cơ quan quản lý nhà trường Quân đội trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội như sau:

Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà trường Quân đội trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội
1. Chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường Quân đội thuộc quyền quản lý, sử dụng tem chống giả, phôi chứng chỉ, việc in và cấp chứng chỉ theo quy định.
2. Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng phôi chứng chỉ tại nhà trường Quân đội theo quy định của pháp luật.
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng phôi chứng chỉ và cấp phát chứng chỉ.

Trách nhiệm cơ quan quản lý nhà trường Quân đội trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội là:

- Chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường Quân đội thuộc quyền quản lý, sử dụng tem chống giả, phôi chứng chỉ, việc in và cấp chứng chỉ theo quy định.

- Thanh tra, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng phôi chứng chỉ tại nhà trường Quân đội theo quy định của pháp luật.

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ Quốc phòng xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình quản lý, sử dụng phôi chứng chỉ và cấp phát chứng chỉ.

Trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội?

Tại Điều 28 Thông tư 63/2022/TT-BQP có quy định về trách nhiệm của người được cấp chứng chỉ trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội như sau:

- Quyền lợi

+ Đề nghị nhà trường Quân đội cấp chứng chỉ đúng thời hạn quy định.

+ Đề nghị nhà trường Quân đội ghi chính xác, đầy đủ các thông tin trên chứng chỉ.

+ Đề nghị nhà trường Quân đội cấp lại chứng chỉ hoặc chỉnh sửa nội dung ghi trên chứng chỉ theo quy định Thông tư này.

+ Đề nghị nhà trường Quân đội cấp bản sao chứng chỉ từ sổ gốc khi có lý do chính đáng.

- Nghĩa vụ

+ Cung cấp chính xác, đầy đủ các thông tin càn thiết để nhà trường Quân đội ghi trên chứng chỉ.

+ Kiểm tra tính chính xác các thông tin ghi trên chứng chỉ ngay sau khi nhận chứng chỉ.

+ Trường hợp không trực tiếp đến nhận chứng chỉ phải có giấy ủy quyền cho người đến nhận chứng chỉ.

+ Giữ gìn, bảo quản chứng chỉ; không tẩy xóa, sửa chữa nội dung trên chứng chỉ; không cho người khác sử dụng chứng chỉ.

+ Khi sử dụng chứng chỉ được chỉnh sửa phải có quyết định chỉnh sửa chứng chỉ kèm theo.

+ Mất chứng chỉ phải kịp thời báo cáo cơ quan, đơn vị cấp quản lý trực tiếp.

+ Nộp lại chứng chỉ cho nhà trường Quân đội có thẩm quyền thu hồi đúng thời hạn quy định tại quyết định thu hồi chứng chỉ. Trường hợp chứng chỉ bị mất, phải cam kết bằng văn bản về việc bị mất chứng chỉ có xác nhận của cơ quan, đơn vị nơi người đó công tác (nếu có) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung cam kết.

Mẫu chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội như thế nào?

Tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 63/2022/TT-BQP có quy định về mẫu chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội như sau:

MẪU CHỨNG CHỈ

(Kèm theo Thông tư số: 63/2022/TT-BQP ngày 30 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng)

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chứng chỉ đào tạo

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Chứng chỉ đào tạo
Chứng chỉ đào tạo
Hỏi đáp mới nhất về Chứng chỉ đào tạo
Hỏi đáp pháp luật
Đối với chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội, nguyên tắc quản lý, cấp, sử dụng như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đối với chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội, việc in phôi được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đối với chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội, Điều kiện và thời hạn cấp chứng chỉ như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Đối với chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội, những trường hợp nào phải chỉnh sửa nội dung chứng chỉ?
Hỏi đáp pháp luật
Các trường hợp thu hồi và hủy bỏ chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội?
Hỏi đáp pháp luật
Bộ Tổng Tham mưu có trách nhiệm như thế nào trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội?
Hỏi đáp pháp luật
Trong việc cấp chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn trong nhà trường Quân đội, trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà trường Quân đội như thế nào?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chứng chỉ đào tạo có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào