11:45 | 22/10/2022
Loading...

Tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm đến CQĐT có báo cáo định kỳ thế nào?

Báo cáo định kỳ về chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra như thế nào? Báo cáo đột xuất theo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra ra sao? Mẫu chuyển tin báo vụ việc về thuế sang cơ quan Điều tra như thế nào? Mẫu chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Điều tra được thể hiện như thế nào? Mong được hỗ trợ sớm!

1. Báo cáo định kỳ chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố hành vi vi phạm về thuế có dấu hiệu tội phạm đến CQĐT?

Căn cứ Điều 15 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra ban hành kèm theo Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về báo cáo định kỳ về chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra như sau:

Cơ quan Thuế thực hiện theo dõi, liên hệ, phối hợp với Cơ quan Điều tra để tiến hành đối chiếu số lượng vụ việc đã chuyển, đã được xử lý, chưa được xử lý trong kỳ, số lũy kế đến thời điểm đối chiếu. Định kỳ thực hiện báo cáo theo hướng dẫn tại các văn bản hướng dẫn về tổng hợp số liệu công tác phối hợp với Cơ quan Công an và biểu mẫu báo cáo hiện hành (về công tác phối hợp với Cơ quan Công an) của Tổng cục Thuế.

2. Báo cáo đột xuất theo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra ra sao? 

Theo Điều 16 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra ban hành kèm theo Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về báo cáo đột xuất theo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm đến Cơ quan Điều tra như sau:

Ngoài báo cáo định kỳ như trên, đối với những vụ việc điển hình do Cơ quan Thuế chuyển hồ sơ sang Cơ quan Điều tra (hoặc những vụ án liên quan đến tội trốn thuế thuộc địa bàn quản lý), ngay khi có thông tin về việc người nộp thuế vi phạm pháp luật thuế bị khởi tố, điều tra hình sự, Cơ quan Thuế nơi có phát sinh vụ việc thực hiện báo cáo kịp thời nội dung chi tiết theo vụ việc phát sinh về Cơ quan Thuế cấp trên bao gồm: nội dung vụ việc, hành vi vi phạm, cơ quan phát hiện, sổ đối tượng bị khởi tố bắt giam, số tiền thuế vi phạm, số thuế kiến nghị thu hồi, số đã thu hồi, tiến độ điều tra, khởi tố của Cơ quan Điều tra... 

3. Mẫu chuyển tin báo vụ việc về thuế sang Cơ quan Điều tra như thế nào?

Tại Mẫu số 01 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra ban hành kèm theo Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về chuyển tin báo vụ việc về thuế sang Cơ quan Điều tra như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA VĂN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....../CHS- ……(1)
V/v chuyển tin báo vụ việc về thuế sang cơ quan Điều tra

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: ……………………(2)

Trong quá trình thực hiện chức năng quản lý thuế, Cơ quan quản lý thuế ...(3) phát hiện người nộp thuế ...(4) có hành vi vi phạm pháp luật về thuế, có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực thuế ...(5)

Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 144 Bộ Luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13 ngày 27/11/2015 và khoản 3, Điều 7 Thông tư liên tịch số 85/2016/TTLT-BTC-BCA ngày 20/6/2016 của liên Bộ Tài chính - Bộ công an quy định về phối hợp công tác bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong lĩnh vực tài chính ………….(3) chuyển tin báo kèm hồ sơ về ………….(6) sang …………(2), để giải quyết theo quy định của pháp luật.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;.......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan thuế ban hành văn bản

(2) Tên cơ quan điều tra có thẩm quyền

(3) Tên đầy đủ của cơ quan thuế ban hành văn bản

(4) Tên, địa chỉ, mã số thuế đơn vị có dấu hiệu vi phạm

(5) Tóm tắt hành vi vi phạm

(6) Hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm

4. Mẫu chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Điều tra được thể hiện như thế nào?

Theo Mẫu số 02 Quy chế chuyển tin báo vụ việc về thuế, hồ sơ kiến nghị khởi tố đối với hành vi vi phạm pháp luật về thuế có dấu hiệu tội phạm về cơ quan điều tra ban hành kèm theo Quyết định 489/QĐ-TCT năm 2022 quy định về chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang Cơ quan Điều tra như sau:

TÊN CƠ QUAN CẤP TRÊN
TÊN CƠ QUAN THUẾ
RA VĂN BẢN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ....../CHS- ……(1)
V/v chuyển hồ sơ, vụ việc có dấu hiệu tội phạm sang cơ quan Điều tra

……., ngày … tháng … năm …

Kính gửi: …………………….(2)

Thực hiện Quyết định số …… ngày …. tháng … năm ….. của ……….(3) về việc thanh tra ……………………………….……. tại ………………………………….(4)

Nhận thấy …………………………………………………………………………………….(5)

Căn cứ quy định của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 ngày 15/11/2010 và Thông tư liên tịch số: 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC của Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ngày 29/12/2017 quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố……….. (6) quyết định chuyển hồ sơ về ……….. (7) sang ………. (2) để giải quyết theo quy định của pháp luật.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT;.......

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(1) Chữ viết tắt tên cơ quan thuế ra văn bản

(2) Tên cơ quan điều tra có thẩm quyền

(3) Chức danh của thủ trưởng cơ quan thuế ra quyết định thanh tra

(4) Tên đơn vị được thanh tra, kiểm tra

(5) Tóm tắt hành vi vi phạm

(6) Tên cơ quan thuế ra văn bản

(7) Hành vi vi phạm có dấu hiệu tội phạm

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Cơ quan điều tra

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào