Vợ mang thai hộ giúp người khác thì có cần sự cho phép của chồng?

Vợ có cần phải xin phép chồng khi mang thai hộ không? Hợp đồng mang thai hộ có hợp pháp không? Vợ bị tử cung đôi có được nhờ người mang thai hộ?

Vợ có cần phải xin phép chồng khi mang thai hộ không?

Theo Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.

Theo đó, vợ chồng có quyền nhờ người mang thai hộ khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;
- Vợ chồng đang không có con chung;
- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Người được nhờ mang thai hộ phải có đủ các điều kiện sau đây:

- Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;
- Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;
- Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;
- Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;
- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Theo thông tin chị cung cấp thì chị dự định sẽ mang thai hộ cho chị gái của mình, vì vậy, chị gái của chị và chị phải đáp ứng các điều kiện theo quy định nêu trên. Đồng thời, do chị đã có chồng nên việc chị mang thai hộ phải có sự đồng ý bằng văn bản của chồng chị. Và chị chỉ được phép mang thai hộ giúp chị gái một lần.

Vợ mang thai hộ giúp người khác thì có cần sự cho phép của chồng?

Vợ mang thai hộ giúp người khác thì có cần sự cho phép của chồng? (Hình từ Internet)

Hợp đồng mang thai hộ có hợp pháp không?

Luật Hôn nhân và gia đình 2014 ghi nhận mang thai hộ có hai hình thức mang thai hộ là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và mang thai hộ vì mục đích thương mại. Trong đó:

- Mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.
- Mang thai hộ vì mục đích thương mại là việc một người phụ nữ mang thai cho người khác bằng việc áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để được hưởng lợi về kinh tế hoặc lợi ích khác.

Theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 5 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

Nghiêm cấm việc thực hiện sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản vì mục đích thương mại, mang thai hộ vì mục đích thương mại, lựa chọn giới tính thai nhi, sinh sản vô tính.

Mặt khác, tại Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì pháp luật cho phép thực hiện việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo trên cơ sở tự nguyện của các bên đáp ứng đủ điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và việc thỏa thuận về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được lập thành văn bản.

Như vậy: Căn cứ các quy định được trích dẫn trên đây thì pháp luật hiện nay chỉ cho phép thực hiện việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Hành vi mang thai hộ vì mục đích thương mại là hành vi vi phạm pháp luật về hôn nhân và gia đình hiện hành.

Do đó: Đối vợ chồng bạn muốn nhờ người khác không phải là người thân để mang thai hộ giúp theo hợp đồng mang thai hộ có trả thù lao mang thai hộ. Ở đây có dấu hiệu của việc mang thai hộ vì mục đích thương mại. Nên vợ chồng bạn không được thực hiện hành vi này.

Điều kiện mang thai hộ hiện hành

Như đã trình bày ở trên thì hiện nay pháp luật chỉ cho phép thực hiện việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo. Do đó, điều kiện mang thai hộ hiện hành sẽ tương ứng với điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo, cụ thể như sau:

(1) Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên và được lập thành văn bản.
(2) Đối với vợ chồng nhờ mang thai hộ:
- Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;
- Vợ chồng đang không có con chung;
- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
(3) Đối với người mang thai hộ:
- Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;
- Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;
- Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;
- Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;
- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
(4) Không được trái với quy định của pháp luật về sinh con bằng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Vợ bị tử cung đôi có được nhờ người mang thai hộ?

Theo Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì mang thai hộ có hai dạng là mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và mang thai hộ vì mục đích thương mại. Pháp luật hiện hành chỉ cho phép thực hiện việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo; việc mang thai hộ vì mục đích thương mại bị pháp luật nghiêm cấm thực hiện dưới mọi hình thức.

Trong đó, mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là việc một người phụ nữ tự nguyện, không vì mục đích thương mại giúp mang thai cho cặp vợ chồng mà người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, bằng việc lấy noãn của người vợ và tinh trùng của người chồng để thụ tinh trong ống nghiệm, sau đó cấy vào tử cung của người phụ nữ tự nguyện mang thai để người này mang thai và sinh con.

Việc mang thai hộ vì mục đích nhân đạo phải được thực hiện trên cơ sở tự nguyện của các bên, được lập thành văn bản và phải đáp ứng đủ các điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo theo quy định của pháp luật.

Theo đó, theo quy định tại Điều 95 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 thì điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo được quy định cụ thể như sau:

Đối với vợ chồng nhờ người mang thai hộ:
- Có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về việc người vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản;
- Vợ chồng đang không có con chung;
- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.
Đối với người mang thai hộ:
- Là người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng nhờ mang thai hộ;
- Đã từng sinh con và chỉ được mang thai hộ một lần;
- Ở độ tuổi phù hợp và có xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền về khả năng mang thai hộ;
- Trường hợp người phụ nữ mang thai hộ có chồng thì phải có sự đồng ý bằng văn bản của người chồng;
- Đã được tư vấn về y tế, pháp lý, tâm lý.

Vợ chồng không có con chung và có xác nhận của cơ sở y tế về việc vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản thì có thể nhờ người khác mang thai hộ vì mục đích nhân đạo.

Vợ chồng bạn có thể liên hệ với cơ sở y tế để thăm khám và xác định xem vợ bạn có thể mang thai và sinh con hay không (vợ bạn bị tử cung đôi), trường hợp nếu xác định vợ bạn không thể mang thai và sinh con được, thì vợ chồng bạn có thể yêu cầu cơ sở y tế xác nhận về việc vợ không thể mang thai và sinh con ngay cả khi áp dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản.

Sau khi có xác nhận của cơ sở y tế với nội dung như trên thì vợ chồng bạn có thể nhờ người thân thích cùng hàng của bên vợ hoặc bên chồng mang thai hộ.

Trân trọng!

Mang thai hộ
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Mang thai hộ
Hỏi đáp Pháp luật
Có được nhờ người khác mang thai hộ nếu tái hôn nhưng không có con chung?
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ mang thai hộ vì mục đích nhân đạo có cần giấy cam kết tự nguyện mang thai hộ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Mang thai hộ có bị pháp luật cấm hay không? Quyền và nghĩa vụ của bên mang thai hộ vì mục đích nhân đạo quy định như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Người mang thai hộ có được hưởng chế độ thai sản không? Chế độ thai sản áp dụng đối với các đối tượng nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Điều kiện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo là gì? Cơ quan nào có thẩm quyền giải quyết tranh chấp về mang thai hộ vì mục đích nhân đạo?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu bản cam kết tự nguyện mang thai hộ vì mục đích nhân đạo mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Hành vi đẻ thuê có bị truy cứu trách nhiệm hình sự không? Truy cứu về tội gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Mang thai hộ là gì? Phân biệt mang thai hộ vì mục đích nhân đạo và đẻ thuê theo pháp luật Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Xin tinh trùng của người nước ngoài có được không?
Hỏi đáp pháp luật
Cháu có thể nhờ cô ruột mang thai hộ không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Mang thai hộ
2,254 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Mang thai hộ
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào