Có được bảo hiểm chi trả không khi thực hiện giám định y khoa đúng tuyến trên bảo hiểm y tế?

Thực hiện giám định y khoa đúng tuyến trên bảo hiểm y tế có được bảo hiểm chi trả không? Cha có thể cho con thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình không? Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?  Chào anh chị. Tôi có đóng bảo hiểm xã hội được 15 năm, có thẻ bảo hiểm y tế. Vừa qua, tôi có thực hiện việc giám định y khoa và thực hiện đúng tuyến ở trên thẻ bảo hiểm, như vậy chi phí thực hiện giám định y khoa của tôi có được bảo hiểm chi trả không? Nay tôi muốn cho con mình thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội như một loại tài sản có được không?

Thực hiện giám định y khoa đúng tuyến trên bảo hiểm y tế có được bảo hiểm chi trả không?

Tại Điều 23 Luật bảo hiểm y tế 2008 được sửa đổi bởi Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014 quy định các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế, cụ thể như sau:

Các trường hợp không được hưởng bảo hiểm y tế
1. Chi phí trong trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 đã được ngân sách nhà nước chi trả.
2. Điều dưỡng, an dưỡng tại cơ sở điều dưỡng, an dưỡng.
3. Khám sức khỏe.
4. Xét nghiệm, chẩn đoán thai không nhằm mục đích điều trị.
5. Sử dụng kỹ thuật hỗ trợ sinh sản, dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nạo hút thai, phá thai, trừ trường hợp phải đình chỉ thai nghén do nguyên nhân bệnh lý của thai nhi hay của sản phụ.
6. Sử dụng dịch vụ thẩm mỹ.
7. Điều trị lác, cận thị và tật khúc xạ của mắt, trừ trường hợp trẻ em dưới 6 tuổi.
8. Sử dụng vật tư y tế thay thế bao gồm chân tay giả, mắt giả, răng giả, kính mắt, máy trợ thính, phương tiện trợ giúp vận động trong khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng.
9. Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng trong trường hợp thảm họa.
10. Khám bệnh, chữa bệnh trong trường hợp tự tử, tự gây thương tích. (bị bãi bỏ)
11. Khám bệnh, chữa bệnh nghiện ma túy, nghiện rượu hoặc chất gây nghiện khác.
12. Khám bệnh, chữa bệnh tổn thương về thể chất, tinh thần do hành vi vi phạm pháp luật của người đó gây ra. (bị bãi bỏ)
13. Giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần.
14. Tham gia thử nghiệm lâm sàng, nghiên cứu khoa học.

Mặc dù bạn đã tham gia bảo hiểm và thực hiện việc giám định y khoa đúng tuyến nhưng cũng không được hưởng thẻ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí mà bạn sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí cho việc giám định y khoa của bạn..

Có được bảo hiểm chi trả không khi thực hiện giám định y khoa đúng tuyến trên bảo hiểm y tế?

Có được bảo hiểm chi trả không khi thực hiện giám định y khoa đúng tuyến trên bảo hiểm y tế? (Hình từ Internet)

Cha có thể cho con thời gian đóng bảo hiểm xã hội của mình không?

Theo Điều 5 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định nguyên tắc bảo hiểm xã hội, như sau:

Nguyên tắc bảo hiểm xã hội
1. Mức hưởng bảo hiểm xã hội được tính trên cơ sở mức đóng, thời gian đóng bảo hiểm xã hội và có chia sẻ giữa những người tham gia bảo hiểm xã hội.
2. Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính trên cơ sở tiền lương tháng của người lao động. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được tính trên cơ sở mức thu nhập tháng do người lao động lựa chọn.
3. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được hưởng chế độ hưu trí và chế độ tử tuất trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm xã hội. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội đã được tính hưởng bảo hiểm xã hội một lần thì không tính vào thời gian làm cơ sở tính hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội.
4. Quỹ bảo hiểm xã hội được quản lý tập trung, thống nhất, công khai, minh bạch; được sử dụng đúng mục đích và được hạch toán độc lập theo các quỹ thành phần, các nhóm đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định.
5. Việc thực hiện bảo hiểm xã hội phải đơn giản, dễ dàng, thuận tiện, bảo đảm kịp thời và đầy đủ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội.

Tại Điều 18 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định quyền của người lao động, theo đó:

Quyền của người lao động
1. Được tham gia và hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội theo quy định của Luật này.
2. Được cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội.
3. Nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội đầy đủ, kịp thời, theo một trong các hình thức chi trả sau:
a) Trực tiếp từ cơ quan bảo hiểm xã hội hoặc tổ chức dịch vụ được cơ quan bảo hiểm xã hội ủy quyền;
b) Thông qua tài khoản tiền gửi của người lao động mở tại ngân hàng;
c) Thông qua người sử dụng lao động.
4. Hưởng bảo hiểm y tế trong các trường hợp sau đây:
a) Đang hưởng lương hưu;
b) Trong thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp thai sản khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi;
c) Nghỉ việc hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng;
d) Đang hưởng trợ cấp ốm đau đối với người lao động mắc bệnh thuộc Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày do Bộ Y tế ban hành.
5. Được chủ động đi khám giám định mức suy giảm khả năng lao động nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 45 của Luật này và đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội; được thanh toán phí giám định y khoa nếu đủ điều kiện để hưởng bảo hiểm xã hội.
6. Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội.
7. Định kỳ 06 tháng được người sử dụng lao động cung cấp thông tin về đóng bảo hiểm xã hội; định kỳ hằng năm được cơ quan bảo hiểm xã hội xác nhận về việc đóng bảo hiểm xã hội; được yêu cầu người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp thông tin về việc đóng, hưởng bảo hiểm xã hội.
8. Khiếu nại, tố cáo và khởi kiện về bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

Với các quy định trên thì nguyên tắc của bảo hiểm xã hội là có đóng mới có hưởng. Do đó, bạn mặc dù đã tham gia bảo hiểm xã hội nhưng không thể cho con mình thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội như việc cho tài sản được.

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 63 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội, theo đó:

Điều chỉnh tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội
1. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016.
Đối với người lao động bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 trở đi thì tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội được điều chỉnh như quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 1 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh theo mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội trước ngày 01 tháng 01 năm 2016. Tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội để làm căn cứ tính mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động quy định tại khoản 2 Điều 89 của Luật này được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Trân trọng!

Bảo hiểm y tế
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Bảo hiểm y tế
Hỏi đáp Pháp luật
Hồ sơ liên thông điện tử đối với thủ tục cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi gồm những giấy tờ gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Hình ảnh bảo hiểm y tế trên ứng dụng VssID được dùng cho khám chữa bệnh trên toàn quốc có hiệu lực từ thời điểm nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Ứng dụng VssID do cơ quan, tổ chức nào phát triển và sở hữu? Người lao động dùng ứng dụng VssID thay thẻ BHYT giấy khi đi khám chữa bệnh hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn tra mã số BHXH trên thẻ bảo hiểm y tế chi tiết, đơn giản 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Người lao động đóng bảo hiểm y tế gián đoạn có ảnh hưởng quyền lợi không?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tra cứu ngày hết hạn của thẻ BHYT trên ứng dụng VssID 3 bước đơn giản 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Danh mục thuốc hóa dược sinh phẩm được Bảo hiểm y tế chi trả năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Mẫu giấy chuyển tuyến Bảo hiểm y tế mới nhất năm 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách biết mức hưởng BHYT thông qua ký hiệu trên thẻ Bảo hiểm y tế như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn cách tích hợp bảo hiểm y tế trên app VNeID online mới nhất 2024?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Bảo hiểm y tế
Nguyễn Minh Tài
1,113 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Bảo hiểm y tế
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào