11:14 | 12/10/2022
Loading...

Hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ chấm dứt trong các trường hợp nào?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ? Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ gồm gì? Thông báo chấm dứt hợp đồng hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ như thế nào? Kiểm tra, quyết định chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ được thực hiện như thế nào?  Mong nhận được phản hồi!

1. Các trường hợp chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ?

Căn cứ Khoản 1 Điều 22 Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định về các trường hợp chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ như sau:

1. Hợp đồng chấm dứt nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Có căn cứ để khẳng định việc thực hiện hoặc tiếp tục thực hiện đề tài là không cần thiết và hai bên đồng ý chấm dứt hợp đồng trước thời hạn;

b) Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài bị đình chỉ thực hiện đề tài theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền hoặc vi phạm quy định tại Điểm a, b, c Khoản 4 Điều 11 Thông tư này;

c) Tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài không nộp hồ sơ để đánh giá, nghiệm thu đề tài theo quy định;

d) Đề tài không thể tiếp tục thực hiện do Quỹ không cấp đủ kinh phí theo tiến độ thực hiện đề tài mà không có lý do chính đáng, hoặc không giải quyết những kiến nghị, đề xuất của tổ chức chủ trì, chủ nhiệm đề tài theo quy định của pháp luật.

2. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ gồm gì?

Theo Khoản 2 Điều 22 Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định về hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ như sau:

2. Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng được lập thành 01 (một) bộ (bản chính) bao gồm:

a) Công văn của tổ chức chủ trì về việc chấm dứt hợp đồng (nếu có);

b) Thông báo tạm dừng thực hiện đề tài của Quỹ;

c) Hợp đồng đã ký giữa chủ nhiệm đề tài, tổ chức chủ trì và Quỹ;

d) Báo cáo tình hình thực hiện đề tài bao gồm: Nội dung, sản phẩm khoa học và công nghệ đã hoàn thành, đang triển khai và chưa triển khai; tình hình sử dụng, thanh quyết toán kinh phí;

đ) Tài liệu khác (nếu có).

3. Thông báo chấm dứt hợp đồng hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ như thế nào?

Tại Khoản 3 Điều 22 Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định về thông báo chấm dứt hợp đồng hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ như sau:

3. Thông báo chấm dứt hợp đồng:

a) Trong trường hợp tổ chức chủ trì đề tài chủ động đề nghị chấm dứt hợp đồng: Tổ chức chủ trì gửi đề nghị chấm dứt hợp đồng tới Quỹ, bao gồm công văn giải trình và báo cáo tình hình thực hiện đề tài quy định tại Điểm a và Điểm d Khoản 2 Điều này.

Trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được đề nghị hợp lệ của tổ chức chủ trì, Quỹ xem xét và gửi thông báo tạm dừng thực hiện đề tài cho tổ chức chủ trì;

b) Trường hợp Quỹ đề nghị chấm dứt hợp đồng: Cơ quan điều hành Quỹ gửi thông báo tạm dừng thực hiện đề tài.

c) Kể từ ngày nhận được thông báo tạm dừng thực hiện đề tài, tổ chức chủ trì phải ngừng mọi hoạt động có liên quan đến đề tài. Trong trường hợp quy định tại Điểm b Khoản này, tổ chức chủ trì xây dựng Báo cáo tình hình thực hiện đề tài và gửi đến Quỹ.

4. Kiểm tra, quyết định chấm dứt hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ được thực hiện như thế nào? 

Khoản 4 Điều 22 Thông tư 15/2016/TT-BKHCN quy định về kiểm tra, quyết định chấm dứt hợp đồng hợp đồng nghiên cứu khoa học ứng dụng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ như sau:

4. Kiểm tra, quyết định chấm dứt hợp đồng:

a) Cơ quan điều hành Quỹ tổ chức kiểm tra, đánh giá hồ sơ và hiện trường, hoàn thiện Hồ sơ đề nghị chấm dứt hợp đồng trình Hội đồng quản lý Quỹ xem xét, quyết định. Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản lý Quỹ tổ chức lấy ý kiến tư vấn của các nhà khoa học, chuyên gia quản lý. Trong quyết định chấm dứt hợp đồng cần xác định rõ số kinh phí phải hoàn trả ngân sách nhà nước, phương án xử lý sản phẩm, tài sản được hình thành hoặc mua sắm từ kinh phí do Quỹ tài trợ;

b) Quỹ thực hiện thanh lý hợp đồng với tổ chức chủ trì đề tài theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Chấm dứt hợp đồng

Tạ Thị Thanh Thảo

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào