10:56 | 11/10/2022
Loading...

Quy định về vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh?

Vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh là gì? Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh như thế nào? Nhờ anh/chị tư vấn.

Vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh như thế nào?

Tại Điều 2 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL quy định vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh như sau:

1. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.
2. Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trụ sở theo quy định của pháp luật.

Theo đó, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có chức năng tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện vận động viên thể thao; tổ chức tập luyện thể dục, biểu diễn và thi đấu thể thao; phối hợp hướng dẫn thực hiện phong trào thể dục, thể thao cho mọi người; thực hiện cung cấp dịch vụ sự nghiệp công và phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật.

Quy định về vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh?

Quy định về vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh? (Hình từ Internet)

Nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh là gì?

Theo Điều 3 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh được quy định như sau:

Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn sau:
1. Xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động; kế hoạch phát triển trung hạn, ngắn hạn, hàng năm của Trung tâm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.
2. Phối hợp với phòng chuyên môn quản lý thể dục thể thao thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao tham mưu lãnh đạo Sở trình Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương các đề án, kế hoạch dài hạn, trung hạn, các định hướng phát triển thể dục thể thao ở địa phương.
3. Tổ chức tuyển chọn, đào tạo chuyên môn, huấn luyện và quản lý vận động viên đội tuyển, vận động viên đội tuyển trẻ, vận động viên năng khiếu thể thao theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức, phối hợp tổ chức học tập văn hóa, giáo dục đạo đức cho vận động viên, chăm sóc sức khỏe, khám và điều trị chấn thương; thực hiện các chính sách, chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên theo quy định.
5. Thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa, đảm bảo đời sống tinh thần cho vận động viên.
6. Tổ chức, phối hợp tổ chức biểu diễn thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
7. Tổ chức, phối hợp tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho người hướng dẫn tập luyện thể thao, huấn luyện viên, trọng tài và các đối tượng làm công tác thể dục thể thao ở địa phương theo kế hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
8. Liên doanh, liên kết với các tổ chức, cá nhân để khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị, tổ chức các hoạt động dịch vụ thể dục thể thao theo quy định của pháp luật.
9. Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ, y học thể thao phục vụ công tác huấn luyện; phối hợp nghiên cứu khoa học phục vụ công tác tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích thể thao.
10. Hợp tác, giao lưu, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ thể dục thể thao với các đơn vị liên quan trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.
11. Quản lý tổ chức bộ máy, nhân sự, tài chính, tài sản và cơ sở vật chất, trang thiết bị được giao theo quy định của pháp luật.
12. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao giao theo quy định của pháp luật.

Như vậy, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có các quyền hạn và nhiệm vụ được nêu trên.

Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh như thế nào?

Theo Điều 4 Thông tư 04/2022/TT-BVHTTDL Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh như sau:

1. Lãnh đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có Giám đốc và các Phó Giám đốc theo quy định; Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm; Phó Giám đốc Trung tâm chịu trách nhiệm trước Giám đốc Trung tâm và trước pháp luật về lĩnh vực công tác được phân công.
2. Các tổ chức chuyên môn, nghiệp vụ:
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có phòng Hành chính, Tổng hợp và các phòng chuyên môn, nghiệp vụ để triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Điều 3 Thông tư này.
Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, số lượng người làm việc và tính chất, đặc điểm, điều kiện thực tế, Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh trình cấp có thẩm quyền quy định cụ thể cơ cấu tổ chức của Trung tâm theo quy định của pháp luật.
3. Việc thành lập phòng và số lượng cấp phó của người đứng đầu phòng thuộc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh thực hiện theo quy định tại điểm d khoản 1 và khoản 3 Điều 6 Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh
Hỏi đáp mới nhất về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về vị trí, chức năng của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao cấp tỉnh có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào