10:13 | 08/10/2022
Loading...

Hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như thế nào?

Hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Thủ tục chấp thuận đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Việc Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

1. Hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 8 Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 có quy định về hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến bao gồm:

1. Đơn đăng ký triển khai giao dịch trực tuyến theo quy định tại Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định này.

2. Hồ sơ kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục 03 ban hành kèm theo Quy định này.

3. Tài liệu chứng minh khả năng sẵn sàng hỗ trợ đối với hệ thống giao dịch của Thành viên theo quy định tại Mục C Phụ lục 04 ban hành kèm theo Quy định này.

4. Quyết định bổ nhiệm hoặc giấy ủy quyền nhân viên phụ trách giao dịch trực tuyến (bao gồm thông tin về chức vụ, điện thoại, số fax, địa chỉ...).

5. Các quy định pháp quy và quy trình về kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro, quy trình nghiệp vụ của Thành viên liên quan đến giao dịch trực tuyến.

2. Thủ tục chấp thuận đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 9 Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 có quy định về thủ tục chấp thuận đăng ký giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Thành viên nộp hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến cho SGDCK TPHCM theo quy định tại Điều 8 Quy định này.

2. Trong vòng một (01) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký giao dịch trực tuyến của Thành viên, SGDCK TPHCM công bố thông tin về việc tiếp nhận hồ sơ trên phương tiện công bố thông tin của SGDCK TpHCM.

3. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký, SGDCK TPHCM yêu cầu Thành viên sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu cần thiết). Trong thời gian xét duyệt hồ sơ, nếu có bất kỳ thay đổi nào so với hồ sơ ban đầu, Thành viên phải bổ sung ngay hồ sơ theo đúng quy định.

4. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, SGDCK TPHCM sẽ ký kết hợp đồng kết nối giao dịch trực tuyến với Thành viên.

5. Thành viên và nhà cung cấp giải pháp (nếu có) phải vượt qua đợt thử nghiệm kết nối giao dịch trực tuyến với hệ thống giao dịch của SGDCK TPHCM. SGDCK TPHCM sẽ tiến hành khảo sát thực tế điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ giao dịch trực tuyến của Thành viên trong vòng bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày Thành viên và Nhà cung cấp giải pháp vượt qua đợt thử nghiệm. Trường hợp cần làm rõ vấn đề liên quan đến hồ sơ đăng ký hoặc điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật, SGDCK TPHCM đề nghị người đại diện theo pháp luật của công ty chứng khoán giải trình trực tiếp hoặc bằng văn bản.

6. Trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày Thành viên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về hồ sơ đăng ký và cơ sở vật chất kỹ thuật, SGDCK TPHCM ra quyết định chấp thuận cho Thành viên triển khai giao dịch trực tuyến và công bố thông tin trên phương tiện công bố thông tin của SGDCK TPHCM.

3. Việc Kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh?

Tại Điều 10 Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 có quy định về việc Kiểm tra, giám sát khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Nhằm đảm bảo việc tuân thủ các quy định về giao dịch trực tuyến, SGDCK TPHCM sẽ tiến hành các đợt kiểm tra đột xuất đối với Thành viên khi thấy cần thiết.

Tại Điều 11 Quy định giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh ban hành kèm theo Quyết định 248/QĐ-SGDHCM năm 2016 có quy định về vấn đề xử lý vi phạm khi giao dịch trực tuyến tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

Trường hợp Thành viên vi phạm các quy định liên quan trong quá trình giao dịch trực tuyến hoặc không đảm bảo cơ sở vật chất kỹ thuật cho hoạt động giao dịch trực tuyến, tùy tính chất, thời gian, tần suất xảy ra vi phạm, mức độ tác động và thiệt hại phát sinh từ việc vi phạm mà SGDCK TPHCM có thể áp dụng một hoặc một số hình thức xử lý vi phạm sau:

1. Nhắc nhở.

2. Cảnh cáo.

3. Ngắt kết nối giao dịch trực tuyến.

4. Đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động giao dịch.

5. Buộc chấm dứt tư cách thành viên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Sở giao dịch chứng khoán

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Sở giao dịch chứng khoán
Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp mới nhất về Sở giao dịch chứng khoán
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục để chính thức giao dịch như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, trường hợp nào chứng khoán bị kiểm soát đặc biệt đối với tổ chức niêm yết chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, chứng khoán đưa ra khỏi diện cảnh báo được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc hủy bỏ niêm yết tự nguyện như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, nghĩa vụ của tổ chức niêm yết, Công ty quản lý quỹ được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, hồ sơ đăng ký niêm yết trái phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, việc đăng ký niêm yết của công ty niêm yết thực hiện phát hành cỗ phiếu để hoán đổi cổ phiếu ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, những trường hợp nào cổ phiếu, trái phiếu bị cảnh báo?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM, quy trình đăng ký niêm yết và thủ tục chính thức giao dịch của công ty sau quá trình sáp nhập ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM, trình tự, thủ tục tách/gộp cổ phiếu như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Sở giao dịch chứng khoán có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào