14:48 | 26/09/2022
Loading...

Người tập sự có quyền yêu cầu thay đổi công chứng viên hướng dẫn vì lý do không thích được không?

Xin chào ban biên tập, tôi tập sự hành nghề công chứng tại một tổ chức đã được 2 tháng nhưng thấy không thích cách hướng dẫn người tập sự của mình thì có quyền yêu cầu thay đổi người hướng dẫn không? Xin được giải đáp.

Người tập sự không thích công chứng viên hướng dẫn thì có quyền yêu cầu thay đổi không?

Căn cứ Điều 12 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự như sau:

Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự
1. Người tập sự có quyền đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong các trường hợp sau đây:
a) Công chứng viên hướng dẫn tập sự chết, vì lý do sức khỏe hoặc lý do khách quan khác mà không thể tiếp tục hướng dẫn tập sự;
b) Công chứng viên hướng dẫn tập sự không thực hiện đầy đủ trách nhiệm quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 của Thông tư này.
2. Khi Người tập sự đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự thì tổ chức hành nghề công chứng phân công một công chứng viên đủ điều kiện khác tiếp tục hướng dẫn Người tập sự đó và thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp.
Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự thì phải thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo của tổ chức hành nghề công chứng, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng khác nhận Người tập sự và cử công chứng viên hướng dẫn tập sự.
3. Trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể theo quy định của Luật công chứng và các văn bản hướng dẫn thi hành thì Người tập sự thỏa thuận với một tổ chức hành nghề công chứng khác để tập sự; trường hợp không thỏa thuận được thì đề nghị Sở Tư pháp chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng để tập sự. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đề nghị của người tập sự, Sở Tư pháp có trách nhiệm chỉ định một tổ chức hành nghề công chứng khác nhận Người tập sự và cử công chứng viên hướng dẫn tập sự.

Tại Điều 10 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định trách nhiệm của công chứng viên hướng dẫn tập sự như sau:

Trách nhiệm của công chứng viên hướng dẫn tập sự
1. Hướng dẫn Người tập sự các nội dung tập sự theo quy định tại Điều 7 của Thông tư này.
2. Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các công việc của Người tập sự do mình phân công.
3. Nhận xét về quá trình tập sự hành nghề công chứng của Người tập sự, trong đó nêu rõ ưu điểm, hạn chế về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng hành nghề, cách thức ứng xử theo Quy tắc đạo đức hành nghề công chứng, việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người tập sự.
4. Chịu trách nhiệm về kết quả và tiến độ của các công việc mà Người tập sự thực hiện theo sự phân công, hướng dẫn của mình.

Như vậy, người tập sự hành nghề công chứng có quyền đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự trong các trường hợp trên. Trường hợp không thích công chứng viên hướng dẫn mình thì không thuộc trường hợp được đề nghị thay đổi.

công chứng viên hướng dẫn

Người tập sự có quyền yêu cầu thay đổi công chứng viên hướng dẫn vì lý do không thích được không? (Hình từ Internet)

Ai có thẩm quyền đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự?

Theo Điều 13 Thông tư 04/2015/TT-BTP quy định quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự như sau:

Quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự
1. Phân công công chứng viên đủ điều kiện hướng dẫn tập sự và chịu trách nhiệm về việc phân công đó.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho Người tập sự và công chứng viên hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình.
3. Xem xét, quyết định việc công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự, việc Người tập sự đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự.
4. Quản lý Người tập sự trong quá trình tập sự tại tổ chức mình; thông báo bằng văn bản cho Sở Tư pháp chậm nhất là 05 ngày sau ngày Người tập sự tạm ngừng tập sự; theo dõi, giám sát việc thực hiện trách nhiệm của công chứng viên hướng dẫn tập sự; bảo đảm việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của Người tập sự; hòa giải tranh chấp giữa công chứng viên hướng dẫn tập sự và Người tập sự.
5. Báo cáo bằng văn bản cho Sở Tư pháp về việc nhận và hướng dẫn tập sự tại tổ chức mình theo định kỳ hàng năm.
Báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:
a) Số lượng Người tập sự;
b) Đánh giá chất lượng tập sự của Người tập sự;
c) Việc thực hiện quyền và nghĩa vụ của tổ chức hành nghề công chứng, Người tập sự và trách nhiệm của công chứng viên hướng dẫn tập sự theo quy định của Thông tư này;
d) Khó khăn, vướng mắc trong quá trình nhận tập sự (nếu có) và đề xuất, kiến nghị.
6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo thỏa thuận với Người tập sự hoặc theo quy định của pháp luật.

Theo đó, tổ chức hành nghề công chứng có quyền xem xét, quyết định việc công chứng viên từ chối hướng dẫn tập sự, việc Người tập sự đề nghị thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chứng viên

Phan Hồng Công Minh

Công chứng viên
Hỏi đáp mới nhất về Công chứng viên
Hỏi đáp Pháp luật
Giả mạo chữ ký của công chứng viên, cá nhân có thể bị phạt hành chính đến 35.000.000 đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chứng viên không đánh số thứ tự từng trang đối với văn bản công chứng có từ 02 trang trở lên có thể bị phạt hành chính đến 3.000.000 đồng?
Hỏi đáp pháp luật
Công chứng viên bị phạt bao nhiêu tiền khi công chứng bản dịch có bản chính giả?
Hỏi đáp pháp luật
Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên?
Hỏi đáp pháp luật
Công chứng viên có vi phạm quy tắc đạo đức khi quảng cáo bản thân mình tại các website pháp luật không?
Hỏi đáp pháp luật
Người nào có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng công chứng?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chứng viên có những hình thức hành nghề nào? Ai có trách nhiệm đăng ký hành nghề cho công chứng viên?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện để sinh viên luật trở thành công chứng viên là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Người tập sự có quyền yêu cầu thay đổi công chứng viên hướng dẫn vì lý do không thích được không?
Hỏi đáp pháp luật
Được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ khi công chứng viên có bài nghiên cứu pháp luật công chứng?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chứng viên có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào