16:19 | 22/09/2022
Loading...

Khiếu nại hành vi dừng xe người dân không có kế hoạch của cảnh sát giao thông có được không?

Có được khiếu nại hành vi dừng xe người dân không có kế hoạch của cảnh sát giao thông? Mẫu đơn khiếu nại về thai sản? Khiếu nại hành vi không trả lại bằng tốt nghiệp đại học đã nộp khi xin việc có được không?

Có được khiếu nại hành vi dừng xe người dân không có kế hoạch của cảnh sát giao thông?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 quy định về trình tự khiếu nại quyết định và hành vi hành chính trái pháp luật cụ thể như sau:

Trình tự khiếu nại
- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Nếu trường hợp này bạn cảm thấy hành vi dừng xe kiểm tra vi phạm hành chính của cảnh sát giao thông đối với bạn là trái pháp luật gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn thì bạn có thể làm đơn khiếu nại lần đầu đến Trưởng phòng cảnh sát giao thông đơn vị mà chiến sỹ cảnh sát giao thông thực hiện hành vi dừng xe của bạn để yêu cầu được phản hồi cụ thể về trường hợp của mình.

Nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của Trưởng phòng cảnh sát giao thông thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp lên giám đốc công an tỉnh, thành phố là Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án.

Có được khiếu nại hành vi dừng xe người dân không có kế hoạch của cảnh sát giao thông? (Hình từ Internet)

Mẫu đơn khiếu nại về thai sản

Căn cứ khoản 2 Điều 8 Luật khiếu nại 2011 quy định về hình thức khiếu nại theo đó:

Hình thức khiếu nại
2. Trường hợp khiếu nại được thực hiện bằng đơn thì trong đơn khiếu nại phải ghi rõ ngày, tháng, năm khiếu nại; tên, địa chỉ của người khiếu nại; tên, địa chỉ của cơ quan, tổ chức, cá nhân bị khiếu nại; nội dung, lý do khiếu nại, tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại và yêu cầu giải quyết của người khiếu nại. Đơn khiếu nại phải do người khiếu nại ký tên hoặc điểm chỉ.”

Dựa vào các thông tin trên, chúng tôi xin tư vấn cho bạn mẫu đơn khiếu nại vấn đề liên quan đến chế độ thai sản có thể được trình bày như sau:


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------

.......ngày......tháng....năm......

ĐƠN KHIẾU NẠI

(V/v:.........................)

Kính gửi:……………………………………………………………………...............................................................................

1./ Người khiếu nại: ………………………………………………………………………………………………...............................

2./ Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………………....................................

3./ Đối tượng khiếu nại: …………………………………………………………………………………………..............................

4./ Nội dung khiếu nại: …………………………………………………………………………………………...............................

Tóm tắt vụ việc khiếu nại: ……………………………………………………………………………………….............................

……………………………………………………………………………………………………………………….......................................

……………………………………………………………………………………………………………………….......................................

Những quyền lợi bị xâm phạm: …………………………………………………………………………………............................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

5./ Những yêu cầu của người khiếu nại: ………………………………………………………………………..................................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

………………………………………………………………………………………………………………………..................................................

6./ Tài liệu gửi kèm đơn (nếu có):

(1) ……………………………………………………………………........................................................................................

(2) ……………………………………………………………………........................................................................................

(3) ……………………………………………………………………........................................................................................

Người làm đơn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Như vậy căn cứ quy định của pháp luật thì một đơn khiếu nại cần đảm bảo các nội dung: Ngày tháng năm khiếu nại; Thông tin của người khiếu nại: họ tên; địa chỉ; Thông tin của cá nhân, cơ quan, tổ chức bị khiếu nại: tên gọi, địa chỉ; Nội dung khiếu nại, lý do khiếu nại; Tài liệu liên quan đến nội dung khiếu nại;

Khiếu nại hành vi không trả lại bằng tốt nghiệp đại học đã nộp khi xin việc có được không?

Căn cứ khoản 1 Điều 7 Luật khiếu nại 2011 có quy định về trình tự khiếu nại quyết định và hành vi hành chính trái pháp luật cụ thể như sau:

Trình tự khiếu nại
- Khi có căn cứ cho rằng quyết định hành chính, hành vi hành chính là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp của mình thì người khiếu nại khiếu nại lần đầu đến người đã ra quyết định hành chính hoặc cơ quan có người có hành vi hành chính hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc quá thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khiếu nại lần hai đến Thủ trưởng cấp trên trực tiếp của người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.
- Trường hợp người khiếu nại không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần hai hoặc hết thời hạn quy định mà khiếu nại không được giải quyết thì có quyền khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án theo quy định của Luật tố tụng hành chính.

Đối với trường hợp này bạn có thể làm đơn khiếu nại lần đầu đến người đứng đầu công ty cũ của bạn để yêu cầu được phản hồi cụ thể về trường hợp của mình, nếu không đồng ý với quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu của người đứng đầu công ty hoặc không được giải quyết thì bạn có thể khiếu nại trực tiếp lên Chánh thanh tra sở lao động thương binh xã hội nơi công ty đặt trụ sở hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại tòa án.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cảnh sát giao thông

Mạc Duy Văn

Cảnh sát giao thông
Hỏi đáp mới nhất về Cảnh sát giao thông
Hỏi đáp Pháp luật
Không vi phạm, Cảnh sát giao thông có được dừng xe kiểm tra giấy tờ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát giao thông được dừng xe tại vị trí nào trên đường cao tốc?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát giao thông có được đứng núp để kiểm tra, xử phạt giao thông theo Thông tư 32 không?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện giao thông vào làn dừng phương tiện khẩn cấp trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát giao thông tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát giao thông huyện tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên tuyến đường nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Bổ sung thêm các loại vũ khí công cụ hỗ trợ cho Cảnh sát giao thông khi thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông từ ngày 15/9/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát giao thông mặc thường phục có thể trực tiếp ngăn chặn hành vi vi phạm giao thông từ ngày 15/9/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Từ ngày 15/09/2023, Cảnh sát giao thông được dừng phương tiện để kiểm soát trong các trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Cảnh sát giao thông được dừng xe kiểm tra giấy tờ gì từ ngày 15/09/2023?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Cảnh sát giao thông có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào