15:52 | 22/09/2022
Loading...

Quy định về giới hạn mức tham gia đặt cược trong kinh doanh đặt cược?

Giới hạn mức tham gia đặt cược trong kinh doanh đặt cược là bao nhiêu? Thể lệ đặt cược trong kinh doanh đặt cược bao gồm những nội dung gì? Phương thức trả thưởng đặt cược bao gồm gì? 

Giới hạn mức tham gia đặt cược trong kinh doanh đặt cược là bao nhiêu?

Căn cứ Điều 8 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định giới hạn mức tham gia đặt cược như sau:

Giới hạn mức tham gia đặt cược
1. Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng (mười nghìn đồng).
2. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng (một triệu đồng).
3. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tư pháp, Bộ Công an trình Chính phủ quyết định điều chỉnh mức đặt cược tối thiểu và mức đặt cược tối đa quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này trong từng thời kỳ.

Mức đặt cược tối thiểu cho một lần đặt cược là 10.000 đồng. Mức đặt cược tối đa mỗi người chơi trong một ngày cho từng sản phẩm đặt cược tại một doanh nghiệp kinh doanh đặt cược là 1.000.000 đồng.

Giới hạn mức tham gia đặt cược trong kinh doanh đặt cược là bao nhiêu? (Hình từ Internet)

Thể lệ đặt cược trong kinh doanh đặt cược bao gồm những nội dung gì?

Theo Điều 9 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định thể lệ đặt cược như sau:

1. Doanh nghiệp phải ban hành Thể lệ đặt cược cho từng sản phẩm đặt cược. Thể lệ đặt cược phải tuân thủ quy định của pháp luật và bao gồm các nội dung sau:
a) Tên sản phẩm đặt cược;
b) Mô tả sản phẩm đặt cược;
c) Đối tượng tham gia đặt cược;
d) Cách thức tham gia đặt cược;
đ) Thời điểm bắt đầu nhận đặt cược và thời điểm kết thúc nhận đặt cược;
e) Cách xác định kết quả đặt cược để trả thưởng;
g) Phương thức trả thưởng;
h) Tỷ lệ trả thưởng;
i) Các trường hợp hoàn trả tiền mua vé đặt cược;
k) Điều kiện của vé đặt cược để lĩnh thưởng khi trúng thưởng;
l) Phương thức xử lý các vấn đề tranh chấp;
m) Quyền và nghĩa vụ của người chơi;
n) Các quy định khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật.
2. Trước khi đưa vào kinh doanh tối thiểu 05 ngày làm việc, doanh nghiệp kinh doanh đặt cược có trách nhiệm:
a) Gửi Thể lệ đặt cược cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính và cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương để theo dõi, quản lý;
b) Công bố công khai Thể lệ đặt cược tại trường đua (áp dụng đối với đặt cược đua ngựa, đặt cược đua chó), trụ sở chính của doanh nghiệp, điểm bán vé đặt cược cố định.
3. Trường hợp cơ quan quản lý nhà nước phát hiện Thể lệ đặt cược có những nội dung không phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan quản lý nhà nước có công văn yêu cầu, hướng dẫn về sửa đổi Thể lệ đặt cược, doanh nghiệp phải thực hiện sửa đổi, bổ sung Thể lệ đặt cược cho phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều này.
4. Khi thay đổi bất kỳ nội dung nào của Thể lệ đặt cược, trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung của Thể lệ đặt cược, doanh nghiệp phải gửi lại bằng văn bản Thể lệ đặt cược đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế cho Bộ Tài chính, Sở Tài chính, cơ quan thuế trực tiếp quản lý tại địa phương và văn bản nêu rõ điều khoản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế và lý do sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế. Đồng thời doanh nghiệp phải công bố công khai Thể lệ đặt cược đã được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Thể lệ đặt cược bao gồm các nội dung sau: Tên sản phẩm; Mô tả sản phẩm; Đối tượng tham gia; Cách thức tham gia; Thời điểm bắt đầu nhận và thời điểm kết thúc nhận đặt cược; Cách xác định kết quả đặt cược để trả thưởng; Phương thức và tỷ lệ trả thưởng; Các trường hợp hoàn trả tiền mua vé; Điều kiện của vé đặt cược để lĩnh thưởng khi trúng thưởng; Phương thức xử lý các vấn đề tranh chấp; Quyền và nghĩa vụ của người chơi; Các quy định khác theo yêu cầu quản lý của doanh nghiệp phù hợp với quy định.

Phương thức trả thưởng đặt cược bao gồm gì?

Tại Điều 11 Nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định phương thức trả thưởng như sau:

1. Phương thức trả thưởng đặt cược bao gồm:
a) Phương thức trả thưởng cố định;
b) Phương thức trả thưởng biến đổi theo doanh thu;
c) Kết hợp cả hai phương thức trả thưởng quy định tại điểm a và điểm b khoản này.
2. Căn cứ các phương thức trả thưởng quy định tại khoản 1 Điều này, doanh nghiệp lựa chọn phương thức trả thưởng phù hợp cho từng loại hình sản phẩm đặt cược.

Phương thức trả thưởng đặt cược bao gồm: Phương thức trả thưởng cố định hoặc trả thưởng biến đổi theo doanh thu. Có thẻ kết hợp cả hai phương thức trả thưởng cố định hoặc trả thưởng biến đổi theo doanh thu.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Kinh doanh đặt cược

Phan Hồng Công Minh

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào