10:55 | 17/09/2022
Loading...

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho đối tượng nào và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì?

Những đối tượng được cấp, sử dụng và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì? Mẫu thẻ cán bộ, công chức, viên chức được quy định như thế nào? Vị trí và chế độ đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức được quy định ra sao?

Những đối tượng được cấp, sử dụng và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì?

Tại Điều 2 Quyết định 06/2008/QĐ-BNV quy định về những đối tượng sau đây được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Những đối tượng sau đây được cấp và sử dụng thẻ cán bộ, công chức, viên chức
1. Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước.
2. Những người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước.
3. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Tại Điều 3 Quyết định 06/2008/QĐ-BNV quy định về quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức
1. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức là công cụ để nhận biết và xác định vị trí, chức danh của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
2. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc của cán bộ, công chức, viên chức; mã số thẻ.
3. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được làm bằng chất liệu giấy hoặc plastic. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng thẻ từ hoặc thẻ có gắn chíp điện tử để tăng thêm hiệu quả sử dụng.

Những đối tượng được cấp, sử dụng thẻ gồm người được tuyển dụng vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước; người được tuyển dụng vào làm việc trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước. Cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.

Quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức: là công cụ để nhận biết và xác định vị trí, chức danh của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. Thẻ phải có tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc của cán bộ, công chức, viên chức; mã số thẻ, được làm bằng chất liệu giấy hoặc plastic. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng thẻ từ hoặc thẻ có gắn chíp điện tử để tăng thêm hiệu quả sử dụng.

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho đối tượng nào và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì?

Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được cấp cho đối tượng nào và quy định chung về thẻ cán bộ, công chức, viên chức là gì? (Hình từ Internet)

Mẫu thẻ cán bộ, công chức, viên chức được quy định như thế nào?

Tại Điều 4 Quyết định 06/2008/QĐ-BNV quy định về mẫu thẻ cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Mẫu thẻ cán bộ, công chức, viên chức
Thẻ hình chữ nhật, rộng 50mm; dài 90mm, trên hai mặt thẻ được in giống nhau các tiêu chí thông tin sau đây:
1. Tên cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ nhất): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 14 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu chữ vàng nhạt được in trên nền màu xanh da trời.
2. Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ hai): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 14 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu chữ vàng nhạt được in trên nền màu xanh da trời.
3. Họ và tên của cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ ba): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 16 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu đen được in trên nền màu trắng.
4. Chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ tư): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 12 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), đậm, màu đen được in trên nền màu trắng. Đối với những người không giữ chức vụ lãnh đạo thì ghi chức danh công việc hiện tại của cán bộ, công chức, viên chức đó.
5. Mã số thẻ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (ghi ở hàng thứ năm) chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 14 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), đậm, màu đỏ được in trên nền màu trắng. Trong khi chờ quy định mới về mã số thẻ cán bộ, công chức, viên chức, trước mắt vẫn áp dụng số hiệu của thẻ công chức theo hướng dẫn tại Công văn số 152/TCCP-VC ngày 05 tháng 5 năm 1994 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về hướng dẫn làm phiếu, thẻ công chức.
6. Ảnh màu cỡ 3 x 4cm của người được cấp thẻ ở vị trí phía dưới bên trái thẻ.
7. Hình Quốc huy in màu theo quy định ở vị trí phía trên bên trái thẻ.

Mẫu thẻ cán bộ, công chức, viên chức có hình chữ nhật, rộng 50mm; dài 90mm, trên hai mặt thẻ được in giống nhau các tiêu chí thông tin.

Vị trí và chế độ đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức được quy định ra sao?

Tại Điều 5 Quyết định 06/2008/QĐ-BNV quy định về vị trí đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Vị trí đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức
1. Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được đeo ở vị trí trước ngực bằng cách sử dụng dây đeo hoặc ghim cài.
2. Khoảng cách từ cằm đến mặt cắt ngang ở mép trên của thẻ cán bộ, công chức, viên chức là 200 – 300mm.

Tại Điều 6 Quyết định 06/2008/QĐ-BNV quy định về chế độ đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Chế độ đeo thẻ cán bộ, công chức, viên chức
1. Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ.
2. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức chấp hành các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định riêng thì không phải thực hiện chế độ đeo thẻ quy định tại Quyết định này.

+ Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được đeo ở vị trí trước ngực bằng cách sử dụng dây đeo hoặc ghim cài. Khoảng cách từ cằm đến mặt cắt ngang ở mép trên của thẻ là 200 – 300mm.

+ Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Khi chấp hành các biện pháp bảo đảm an ninh theo quy định riêng thì không phải thực hiện chế độ đeo thẻ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chức

Nguyễn Hữu Vi

Công chức
Hỏi đáp mới nhất về Công chức
Hỏi đáp Pháp luật
Thời hạn làm việc của công chức khi được cử đến Bộ phận Một cửa làm việc là bao lâu?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức có được kinh doanh thêm bên ngoài để tăng thu nhập không?
Hỏi đáp Pháp luật
Nữ cán bộ, công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nào có thời hạn công tác khi nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không vượt quá 60 tuổi?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có Thông tư hướng dẫn vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành Kế hoạch, Đầu tư và Thống kê?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức sử dụng chứng chỉ ngoại ngữ giả thì bị xử lý kỷ luật như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Mật khẩu tài khoản thông tin của công chức làm việc tại Bộ Tài chính phải đảm bảo yêu cầu gì? Yêu cầu của máy tính do công chức làm việc tại Bộ Tài chính tự trang bị là gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Đã có thông tư hướng dẫn về vị trí việc làm công chức nghiệp vụ chuyên ngành văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch?
Hỏi đáp Pháp luật
Mức phụ cấp cho công chức, viên chức, người lao động làm công tác điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện tại các cơ sở điều trị công lập là bao nhiêu?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức tại Thành phố Hồ Chí Minh được xét duyệt đi nước ngoài về việc công bao nhiêu lần trên năm?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chức tại thành phố Hồ Chí Minh đi nước ngoài về việc công, sau khi kết thúc công tác nếu muốn xin phép ở lại vài ngày về việc riêng có được không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chức có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào