10:30 | 16/09/2022
Loading...

Có được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh không khi thời gian thực hành nghề y bị gián đoạn?

Thời gian thực hành bị gián đoạn có được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh không? Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong trường hợp nào? Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh như thế nào? Chào anh chị Luật sư, hiện tôi đang là bác sĩ tại bệnh viện công. Tôi đi làm được 5 tháng thì có thai, tính đến ngày sinh con, thời gian thực hành của tôi là 15 tháng. Vậy Luật sư cho tôi hỏi là sau thời gian nghỉ thai sản thì tôi có thể tiếp tục thực hành thêm 03 tháng nữa để được cấp chứng chỉ hành nghề không?

Thời gian thực hành bị gián đoạn có được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh không?

Tại Điều 24 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định xác nhận quá trình thực hành, theo đó:

1. Người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam, trước khi được cấp chứng chỉ hành nghề, phải qua thời gian thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh sau đây:
a) 18 tháng thực hành tại bệnh viện, viện nghiên cứu có giường bệnh (sau đây gọi chung là bệnh viện) đối với bác sỹ;
b) 12 tháng thực hành tại bệnh viện đối với y sỹ;
c) 09 tháng thực hành tại bệnh viện có khoa phụ sản hoặc tại nhà hộ sinh đối với hộ sinh viên;
d) 09 tháng thực hành tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đối với điều dưỡng viên, kỹ thuật viên.
2. Người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có trách nhiệm xác nhận bằng văn bản về quá trình thực hành cho người đã thực hành tại cơ sở của mình, bao gồm nội dung về thời gian, năng lực chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp.

Theo quy định này thì bạn đang thực hành và có thời gian nghỉ giữa thời gian thực hành thì bạn phải tiếp tục thực hành đến khi đủ 18 tháng.

Hành nghề khám chữa bệnh (Hình từ Internet)

Thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề khám chữa bệnh trong trường hợp nào?

Căn cứ Điều 29 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hành nghề:

1. Chứng chỉ hành nghề bị thu hồi trong trường hợp sau đây:
a) Chứng chỉ hành nghề được cấp không đúng thẩm quyền;
b) Chứng chỉ hành nghề có nội dung trái pháp luật;
c) Người hành nghề không hành nghề trong thời hạn 02 năm liên tục;
d) Người hành nghề được xác định có sai sót chuyên môn kỹ thuật gây hậu quả nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng người bệnh;
đ) Người hành nghề không cập nhật kiến thức y khoa liên tục trong thời gian 02 năm liên tiếp;
e) Người hành nghề không đủ sức khỏe để hành nghề;
g) Người hành nghề thuộc một trong các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 18 của Luật này.
2. Khi phát hiện một trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế ra quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Điều 26 của Luật này.
3. Trong trường hợp phát hiện người hành nghề có sai sót chuyên môn kỹ thuật mà không thuộc quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thì tùy theo tính chất, mức độ sai sót, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề theo quy định của pháp luật.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.
5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục thu hồi chứng chỉ hành nghề; thủ tục, thời gian đình chỉ một phần hoặc toàn bộ hoạt động chuyên môn của người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Như vậy, khi trong quá trình hành nghề mà bạn vi phạm 1 trong các quy định nêu trên thì bạn sẽ bị thu hồi, đình chỉ chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh.

Thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh như thế nào?

Theo Điều 28 Luật khám bệnh, chữa bệnh 2009 quy định thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề, theo đó:

1. Hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề quy định tại Điều 27 của Luật này được nộp cho Bộ Y tế hoặc Bộ Quốc phòng hoặc Sở Y tế.
2. Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp chứng chỉ hành nghề; trường hợp cần xác minh đối với người được đào tạo ở nước ngoài hoặc có chứng chỉ hành nghề do nước ngoài cấp thì thời hạn có thể kéo dài hơn nhưng không quá 180 ngày; nếu không cấp chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.
3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ trưởng Bộ Y tế hoặc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hoặc Giám đốc Sở Y tế phải cấp lại chứng chỉ hành nghề; nếu không cấp lại chứng chỉ hành nghề thì phải trả lời bằng văn bản và nêu lý do.
4. Bộ trưởng Bộ Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội - nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Bộ trưởng Bộ Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề; đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề; xây dựng các tiêu chuẩn công nhận nội dung, hình thức cập nhật kiến thức y khoa liên tục và điều kiện đối với các cơ sở thực hiện cập nhật kiến thức y khoa liên tục; quy định nội dung, hình thức và tổ chức kiểm tra để xác nhận bằng văn bản người biết tiếng Việt thành thạo và người đủ trình độ phiên dịch trong khám bệnh, chữa bệnh.
Giám đốc Sở Y tế thành lập Hội đồng tư vấn với sự tham gia của đại diện tổ chức xã hội - nghề nghiệp về y, hội luật gia, cơ sở đào tạo y khoa, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tổ chức xã hội về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và một số tổ chức xã hội khác để tư vấn cho Giám đốc Sở Y tế trong việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề, đình chỉ hoạt động chuyên môn của người hành nghề.
5. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định thủ tục cấp, cấp lại chứng chỉ hành nghề đối với người làm việc tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền quản lý.

Theo đó, khi bạn muốn được cấp hoặc cấp lại chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh thì bạn cần tiến hành thực hiện các thủ tục nêu trên.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khám chữa bệnh

Nguyễn Minh Tài

Khám chữa bệnh
Hỏi đáp mới nhất về Khám chữa bệnh
Hỏi đáp Pháp luật
Thêm các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh từ ngày 01/01/2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Ban hành biểu mẫu biên lai thanh toán viện phí trên Cổng dịch vụ công quốc gia và quy trình thanh toán chi phí dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không dùng tiền mặt trong tháng 6/2023?
Hỏi đáp Pháp luật
Những quy định nào của Luật Khám chữa bệnh mới nhất có hiệu lực sau ngày 01/01/2024?
Hỏi đáp pháp luật
Có được làm người phụ trách từ hai khoa trở lên trong cùng một cơ sở khám bệnh với người hành nghề khám chữa bệnh không?
Hỏi đáp pháp luật
Trẻ em 3 tuổi không được ưu tiên khám bệnh bị phạt bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp pháp luật
Có ưu tiên khám chữa bệnh cho trẻ em không?
Hỏi đáp pháp luật
Có được cấp chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh không khi thời gian thực hành nghề y bị gián đoạn?
Hỏi đáp Pháp luật
Người dân có thể thanh toán không dùng tiền mặt cho các dịch vụ y tế thông qua Nền tảng VTelehealth?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện thanh toán chụp PET/CT trong khám chữa bệnh bao gồm những điều kiện nào?
Hỏi đáp pháp luật
Danh mục bệnh lý tai mũi họng cần chữa trị dài ngày
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Khám chữa bệnh có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào