11:32 | 14/09/2022
Loading...

Trường hợp nào trường mầm non bị giải thể?

Trường mầm non bị giải thể khi nào? Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non công lập? Trình tự tiến hành việc giải thể trường mầm non như thế nào?

Trường mầm non bị giải thể khi nào?

Ban biên tập hãy giúp tôi giải đáp thắc mắc sau đây: Khi nào trường mầm non bị giải thể? Có văn bản pháp luật nào nói đến vấn đề này hay không? Mong sớm nhận được sự phản hồi. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ theo khoản 1 Điều 9 Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục do Thủ tướng Chính phủ ban hành thì trường mầm non, trường mẫu giáo, nhà trẻ sẽ bị giải thể khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
- Hết thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;
- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;
- Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Theo đó, trường mầm non bị giải thể nếu thuộc các trường hợp sau:

- Vi phạm nghiêm trọng các quy định về tổ chức, hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;

- Hết thời gian đình chỉ hoạt động giáo dục ghi trong quyết định đình chỉ hoạt động mà không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ;

- Mục tiêu và nội dung hoạt động trong quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không còn phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội;

- Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ.

Trường hợp nào trường mầm non bị giải thể?

Trường hợp nào trường mầm non bị giải thể? (Hình từ Internet)

Quy định về trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non công lập?

Trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non công lập được quy định như thế nào? Chào Ban biên tập, tôi có vấn đề thắc mắc cần Ban biên tập tư vấn. Tôi tên là Hoài Tâm, hiện đang là trưởng phòng tại công ty X chuyên về XNK, cho tôi hỏi, pháp luật hiện hành quy định về trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non công lập như thế nào? Văn bản nào quy định vấn đề này? Mong nhận được tư vấn của Ban biên tập. Chân thành cảm ơn!

Trả lời:

Trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non công lập được quy định tại khoản 3 Điều 4 Nghị định 46/2017/NĐ-CP sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Nghị định 135/2018/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

a) Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp xã; nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non nhà trẻ công lập); tổ chức, cá nhân (nếu đề nghị thành lập trường mẫu giáo trường mầm non, nhà trẻ dân lập, tư thục) gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ quy định tại khoản 2 Điều này đến Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức thẩm định các điều kiện thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ; trong thời hạn 15 ngày làm việc, Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng chuyên môn có liên quan có ý kiến thẩm định, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được ý kiến thẩm định bằng văn bản của Phòng Giáo dục và Đào tạo và các phòng chuyên môn có liên quan, nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập; nếu không đáp ứng các điều kiện theo quy định thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Sau thời hạn 02 năm, kể từ ngày quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập có hiệu lực, nếu trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ không được cho phép hoạt động giáo dục thì quyết định thành lập hoặc cho phép thành lập bị hủy bỏ.

Trên đây là tư vấn của Ban biên tập về trình tự thực hiện thủ tục thành lập trường mầm non công lập. Bạn nên tham khảo chi tiết Nghị định 46/2017/NĐ-CP để nắm rõ quy định này.

Trình tự tiến hành việc giải thể trường mầm non như thế nào?

Trình tự giải thể trường mầm non được quy định ra sao? Chào các anh chị trong Ban biên tập. Tôi là nhân viên trường mầm non X, Hà Nội. Tôi được lãnh đạo giao tìm hiểu về thủ tục giải thể trường mầm non, vì khả năng tra cứu pháp luật của tôi còn nhiều hạn chế, do đó tôi muốn hỏi trình tự giải thể trường mầm non được quy định như thế nào? Mong nhận được câu trả lời từ Ban biên tập.

Trả lời:

Trình tự giải thể trường mầm non được quy định tại khoản 4 Điều 9 Nghị định 46/2017/NĐ-CP Quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục như sau:

a) Tổ chức, cá nhân đã đề nghị thành lập trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đề nghị giải thể tới Ủy ban nhân dân cấp huyện;
b) Trong trường hợp phát hiện hoặc có báo cáo của cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân về việc trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ có hành vi vi phạm quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan trong thời hạn 20 ngày làm việc, tiến hành kiểm tra xác minh, lập hồ sơ giải thể trong đó phải nêu rõ lý do giải thể, thông báo cho trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ và báo cáo Ủy ban nhân dân cấp huyện;
c) Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện xem xét quyết định giải thể hay không giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ;
d) Quyết định giải thể trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ cần nêu rõ lý do giải thể, quy định biện pháp bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em, giáo viên, cán bộ và nhân viên trong trường; phương án giải quyết các tài sản của trường, bảo đảm tính công khai, minh bạch và phải được công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Trên đây là nội dung tư vấn của Ban biên tập về đình chỉ hoạt động trường mầm non. Để hiểu rõ chi tiết hơn về điều này bạn nên tham khảo thêm tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Trường mầm non

Phan Hồng Công Minh

Trường mầm non
Hỏi đáp mới nhất về Trường mầm non
Hỏi đáp Pháp luật
Tiêu chuẩn bổ nhiệm phó hiệu trưởng trường mầm non tại thành phố Hồ Chí Minh mới nhất?
Hỏi đáp pháp luật
Kinh phí tổ chức nấu ăn cho trẻ em ở trường mầm non tại xã thuộc vùng khó khăn được hỗ trợ bao nhiêu tiền?
Hỏi đáp pháp luật
Phải có bao nhiêu người trong tổ chuyên môn trường mầm non công lập mới cần có tổ phó?
Hỏi đáp pháp luật
Khối phòng tổ chức ăn của trường mầm non phải được bố trí như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Khối phòng phục vụ học tập của trường mầm non phải được bố trí như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Việc quản lý và sử dụng tài sản của nhà trường mầm non tư thục được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ai có quyền quyết định thành lập nhà trẻ công lập?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về điều kiện để duy trì và phát triển hoạt động của trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp đình chỉ hoạt động giáo dục trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ bao gồm?
Hỏi đáp pháp luật
Trường mầm non nếu không đi vào hoạt động sau bao lâu sẽ bị đình chỉ?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Trường mầm non có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào