11:47 | 07/09/2022
Loading...

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ cần điều kiện nào?

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ cần những điều kiện gì? Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ? Miễn trừ cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ trong trường hợp nào?

Kinh doanh tiền chất thuốc nổ cần những điều kiện gì?

Điều kiện kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Phạm Văn Hậu, tôi đang có nguyện vọng thành lập doanh nghiệp tư nhân kinh doanh tiền chất thuốc nổ để cung cấp cho các công ty sản xuất thuốc nổ công nghiệp tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Cho tôi hỏi, để được kinh doanh tiền chất thuốc nổ thì phải đảm bảo các điều kiện nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 46 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 thì các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải đảm bảo đủ các điều kiện sau đây:

- Do doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật thực hiện;

- Địa điểm kho, bến cảng, nơi tiếp nhận bốc dỡ tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm điều kiện về an ninh, trật tự; có trang thiết bị an toàn, phòng, chống cháy, nổ; bảo đảm khoảng cách an toàn đối với công trình, đối tượng cần bảo vệ theo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các quy định có liên quan; kho chứa hoặc kho thuê theo hợp đồng để chứa tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm điều kiện về bảo quản chất lượng trong thời gian kinh doanh; công cụ, thiết bị chứa đựng, lưu giữ tiền chất thuốc nổ phải bảo đảm chất lượng và vệ sinh môi trường; phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ theo quy định của pháp luật về vận chuyển hàng nguy hiểm; có chứng từ hợp pháp chứng minh rõ nguồn gốc nơi sản xuất, nơi nhập khẩu hoặc nơi cung cấp loại tiền chất thuốc nổ kinh doanh; có trang thiết bị kiểm soát, thu gom và xử lý chất thải nguy hại hoặc có hợp đồng vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải nguy hại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường;

- Có kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc xác nhận theo quy định của Luật Hóa chất;

- Người trực tiếp quản lý, người phục vụ có liên quan đến kinh doanh tiền chất thuốc nổ phải được huấn luyện về kỹ thuật an toàn hóa chất, phòng cháy và chữa cháy.

Quy định về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ?

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Lê Thành Vinh, hiện tại đang là sinh viên ngành kinh tế năm 3 tại thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đang tìm hiểu các quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiền chất thuốc nổ. Cho tôi hỏi, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được thực hiện như thế nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được quy định tại Điều 48 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017. Cụ thể là:

1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ bao gồm:

a) Văn bản đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, trong đó có ngành, nghề liên quan đến hóa chất hoặc vật liệu nổ công nghiệp do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;

c) Bản sao Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự đối với doanh nghiệp kinh doanh tiền chất thuốc nổ là Amoni nitrat có hàm lượng từ 98,5% trở lên;

d) Bản sao văn bản thẩm duyệt, kiểm tra nghiệm thu về phòng cháy và chữa cháy đối với kho, phương tiện chuyên dùng vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

đ) Bảng kê khai hệ thống kho, bến cảng, nhà xưởng của cơ sở kinh doanh, văn bản cho phép đưa công trình vào sử dụng; danh sách các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao giấy phép lưu hành; kế hoạch hoặc biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố khẩn cấp đối với kho, phương tiện vận chuyển tiền chất thuốc nổ;

e) Giấy giới thiệu kèm theo bản sao thẻ Căn cước công dân, Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu, Chứng minh Công an nhân dân hoặc giấy chứng minh do Quân đội nhân dân cấp của người đến liên hệ.

2. Hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thẩm định, cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ có thời hạn 05 năm.

3. Thủ tục cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ thực hiện như sau:

a) Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ hết hạn được cấp đổi. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị cấp đổi; trường hợp tổ chức kinh doanh tiền chất thuốc nổ có thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, địa điểm, quy mô hoặc điều kiện kinh doanh thì phải cung cấp giấy tờ, tài liệu chứng minh nội dung thay đổi;

b) Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được cấp lại trong trường hợp bị mất, hư hỏng. Thời hạn hiệu lực của giấy phép cấp lại không thay đổi. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị cấp lại; văn bản nêu rõ lý do mất, hư hỏng và kết quả xử lý;

c) Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ được điều chỉnh trong trường hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, địa điểm, quy mô, điều kiện hoạt động hoặc thông tin liên quan đến tổ chức đăng ký. Hồ sơ đề nghị bao gồm: văn bản đề nghị điều chỉnh; giấy tờ, tài liệu liên quan chứng minh nội dung thay đổi. Thời hạn hiệu lực của Giấy phép không thay đổi;

d) Hồ sơ quy định tại các điểm a, b và c khoản này lập thành 01 bộ và nộp tại cơ quan có thẩm quyền do Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền thuộc Bộ Công Thương cấp đổi, cấp lại, điều chỉnh Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ; trường hợp không cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Miễn trừ cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ trong trường hợp nào?

Các trường hợp được miễn trừ cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ được quy định như thế nào? Xin chào Ban biên tập Thư Ký Luật, tôi là Hoàng Long. Tôi đang tìm hiểu các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ. Cho tôi hỏi, tổ chức, doanh nghiệp được miễn trừ cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ trong các trường hợp nào? Tôi có thể tìm hiểu thông tin tại văn bản pháp luật nào? Mong nhận được sự phản hồi từ Ban biên tập Thư Ký Luật. Xin cảm ơn!

Trả lời:

Theo quy định tại Khoản 5 Điều 46 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 thì các tổ chức, doanh nghiệp được miễn trừ cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Miễn trừ việc cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ phục vụ cho nghiên cứu khoa học, thử nghiệm với khối lượng sử dụng trong 01 năm từ 05 kg trở xuống;

- Tổ chức nhập khẩu tiền chất thuốc nổ để sử dụng trực tiếp cho sản xuất, nghiên cứu, thử nghiệm phải có Giấy phép nhập khẩu tiền chất thuốc nổ và được miễn trừ việc cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ nhưng vẫn phải bảo đảm điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 3 Điều này;

- Tổ chức sử dụng tiền chất thuốc nổ không hết khi bán lại cho tổ chức cung cấp tiền chất thuốc nổ hợp pháp được miễn trừ việc cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ.

Ngoài các trường hợp trên thì các tổ chức, doanh nghiệp có nhu cầu kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất thuốc nổ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Giấy phép

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Giấy phép
Giấy phép
Hỏi đáp mới nhất về Giấy phép
Hỏi đáp pháp luật
Có cần giấy phép gì không khi tàu nước ngoài không neo đậu tại cảng mà vào trong nhà xưởng sửa chữa?
Hỏi đáp pháp luật
Giấy phép lái xe quốc tế do Việt Nam sử dụng trong lãnh thổ Việt Nam có giá trị không?
Hỏi đáp pháp luật
Cần có các giấy phép gì để nhập khẩu thuốc thú y? Quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân nhập khẩu thuốc thú y?
Hỏi đáp pháp luật
Các điều kiện để thành lập trang báo điện tử? Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép hoạt động báo điện tử như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hủy bỏ Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay trong trường hợp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay cần điều kiện gì?
Hỏi đáp pháp luật
Giấy phép bán lẻ rượu do cơ quan nào cấp? Được cấp lại giấy phép bán lẻ rượu trong trường hợp nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thủ tục cấp mới giấy phép kiểm soát an ninh cảng hàng không, sân bay của Cảng vụ hàng không, sân bay?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ quan, đơn vị đề nghị cấp thẻ, giấy phép đối với hồ sơ đề nghị cấp thẻ, giấy phép an ninh hàng không có trách nhiệm gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về hệ thống thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Giấy phép có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào