Quy định về những loại hình khen thưởng trong ngành Ngân hàng?

Các loại hình khen thưởng trong ngành Ngân hàng bao gồm gì? “Bằng khen của Thống đốc” trong ngành Ngân hàng quy định ra sao? Xin được giải đáp.

Các loại hình khen thưởng trong ngành Ngân hàng bao gồm gì?

Căn cứ Điều 16 Thông tư 17/2019/TT-NHNN quy định các loại hình khen thưởng như sau:

1. Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được là hình thức khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
2. Khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt) là khen thưởng cho tập thể, cá nhân đạt được thành tích xuất sắc sau khi kết thúc đợt thi đua do Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Thống đốc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Ngân hàng phát động.
3. Khen thưởng đột xuất là khen thưởng cho tập thể, cá nhân lập được thành tích đột xuất trong lao động, sản xuất, phục vụ chiến đấu; dũng cảm cứu người, tài sản của nhân dân hoặc của Nhà nước (thành tích đột xuất là thành tích lập được trong hoàn cảnh không được dự báo trước, diễn ra ngoài chương trình kế hoạch, nhiệm vụ mà tập thể, cá nhân phải đảm nhiệm).
4. Khen thưởng quá trình cống hiến là khen thưởng cho cá nhân có quá trình tham gia hoạt động trong các giai đoạn cách mạng, giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan Nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, có công lao, thành tích xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và của dân tộc.
5. Khen thưởng đối ngoại là khen thưởng cho tập thể, cá nhân người nước ngoài có thành tích đóng góp vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam trên lĩnh vực kinh tế.

Các loại hình khen thưởng trong ngành Ngân hàng bao gồm:

- Khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được.

- Khen thưởng theo chuyên đề (hoặc theo đợt).

- Khen thưởng đột xuất.

- Khen thưởng quá trình cống hiến.

- Khen thưởng đối ngoại.

Quy định về những loại hình khen thưởng trong ngành Ngân hàng?

Quy định về những loại hình khen thưởng trong ngành Ngân hàng? (Hình từ Internet)

“Bằng khen của Thống đốc” trong ngành Ngân hàng quy định ra sao?

Theo Điều 18 Thông tư 17/2019/TT-NHNN quy định “Bằng khen của Thống đốc” như sau:

1. “Bằng khen của Thống đốc” để tặng cho cá nhân gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có 02 năm trở lên liên tục: hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hoặc lập thành tích xuất sắc được bình xét trong các phong trào thi đua do Thống đốc phát động hằng năm. Trong thời gian trên có 02 sáng kiến cấp cơ sở được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi đơn vị;
b) Lập được nhiều thành tích, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng;
c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất.
d) Có thời gian công tác trong ngành Ngân hàng từ 25 năm trở lên đối với nam và 20 năm trở lên đối với nữ, 05 năm liên tục liền kề trước thời điểm nghỉ hưu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trong quá trình công tác không bị kỷ luật và chưa được khen thưởng “Bằng khen của Thống đốc” hoặc các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước.
2. “Bằng khen của Thống đốc” để tặng cho tập thể gương mẫu chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của ngành Ngân hàng, đạt một trong các tiêu chuẩn sau:
a) Có 02 năm trở lên liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nội bộ đoàn kết, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt các phong trào thi đua; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần trong tập thể; thực hành tiết kiệm; thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách pháp luật;
b) Có thành tích xuất sắc được bình xét trong phong trào thi đua;
c) Lập được thành tích xuất sắc đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong từng lĩnh vực hoạt động của ngành Ngân hàng.
3. “Bằng khen của Thống đốc” để tặng cho các tập thể, cá nhân ngoài ngành Ngân hàng có nhiều thành tích đóng góp trực tiếp, thiết thực cho hoạt động của ngành Ngân hàng.

Trân trọng!

Phan Hồng Công Minh

Khen thưởng
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Khen thưởng
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về đăng ký danh hiệu thi đua, ký giao ước thi đua trong ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Có những danh hiệu thi đua nào trong ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về danh hiệu “Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng” và “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” trong ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về những loại hình khen thưởng trong ngành Ngân hàng?
Hỏi đáp pháp luật
Hiệp y khen thưởng trong ngành Công Thương được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trong Tòa án nhân dân nhiệm vụ về công tác tuyên truyền các điển hình tiên tiến được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về nhiệm vụ phát động phong trào thi đua trong Tòa án nhân dân như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về biểu mẫu số liệu số 0014-ĐT số liệu cơ bản về đào tạo?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Khen thưởng
817 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Khen thưởng
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào