09:52 | 31/08/2022
Loading...

Tuyên truyền về trưng cầu ý dân mục đích và nguyên tắc thông tin như thế nào?

Mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân? Nội dung thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân? Hình thức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân? Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân? Phiếu trưng cầu ý dân được quy định như thế nào?

1. Mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân?

Tại Điều 31 Luật trưng cầu ý dân 2015 quy định mục đích, nguyên tắc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân như sau:

1. Việc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, đúng đắn về vấn đề được đưa ra trưng cầu ý dân để cử tri hiểu rõ ý nghĩa của việc trưng cầu ý dân, nội dung trưng cầu ý dân; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân; động viên, khuyến khích cử tri tham gia tích cực vào việc bỏ phiếu trưng cầu ý dân.

2. Việc thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân được tiến hành công khai, dân chủ, khách quan, khoa học, đúng pháp luật, thuận lợi cho cử tri và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

2. Nội dung thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân?

Theo Điều 32 Luật trưng cầu ý dân 2015 nội dung thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân như sau:

1. Sự cần thiết của việc trưng cầu ý dân; mục đích, quan điểm trưng cầu ý dân.

2. Nội dung trưng cầu ý dân; các phương án, giải pháp để thực hiện kết quả trưng cầu ý dân.

3. Đối tượng, phạm vi tác động của vấn đề trưng cầu ý dân.

4. Thời gian tổ chức trưng cầu ý dân.

5. Quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cử tri trong việc tham gia trưng cầu ý dân.

3. Hình thức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân?

Căn cứ Điều 33 Luật trưng cầu ý dân 2015 hình thức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân như sau:

1. Phát hành các ấn phẩm, tài liệu chính thức của Ủy ban thường vụ Quốc hội về vấn đề được trưng cầu ý dân.

2. Tổ chức thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

3. Thông qua hội nghị cử tri do Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức.

4. Các hình thức khác do Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định.

4. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân?

Tại Điều 34 Luật trưng cầu ý dân 2015 trách nhiệm của cơ quan, tổ chức trong thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân như sau:

1. Ủy ban thường vụ Quốc hội chủ trì, phối hợp với Chính phủ chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân trong phạm vi cả nước; Ủy ban nhân dân các cấp chỉ đạo thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân ở địa phương.

2. Các cơ quan báo chí ở trung ương và địa phương có trách nhiệm tuyên truyền về trưng cầu ý dân, thông tin về tình hình tổ chức trưng cầu ý dân theo quy định của pháp luật, sự chỉ đạo của Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Ủy ban nhân dân các cấp.

3. Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và chính quyền địa phương trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm tham gia và tạo điều kiện cho công tác thông tin, tuyên truyền về trưng cầu ý dân ở cơ quan, tổ chức, đơn vị và địa phương mình.

5. Phiếu trưng cầu ý dân được quy định như thế nào?

Tại Điều 35 Luật trưng cầu ý dân 2015 có quy định về phiếu trưng cầu ý dân như sau:

1. Phiếu trưng cầu ý dân được sử dụng thống nhất trong phạm vi cả nước.

2. Nội dung phiếu trưng cầu ý dân phải đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu, khách quan, chính xác và rõ nghĩa.

3. Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về nội dung, hình thức phiếu trưng cầu ý dân; việc in ấn, phát hành và quản lý phiếu trưng cầu ý dân.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Mục đích

Mạc Duy Văn

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào