14:05 | 25/08/2022
Loading...

Thời hạn gửi báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng

Thời hạn gửi báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là bao lâu? Thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng? Xin được giải đáp.

1. Thời hạn gửi báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng là bao lâu?

Căn cứ Điều 7 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định báo cáo hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng như sau:

1. Công ty thông tin tín dụng gửi báo cáo bằng văn bản trực tiếp tại Ngân hàng Nhà nước hoặc qua dịch vụ bưu chính; hoặc bằng phương thức điện tử đến Ngân hàng Nhà nước các báo cáo sau:

a) Báo cáo tài chính theo quy định pháp luật;

b) Báo cáo tình hình hoạt động theo Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định này;

c) Báo cáo khi xảy ra sự cố lớn về kỹ thuật đối với cơ sở hạ tầng thông tin (như hỏng, trục trặc về phần cứng, phần mềm; cơ sở dữ liệu, hệ thống mạng, hệ thống an toàn bảo mật bị tấn công và các sự cố khác làm cho cơ sở hạ tầng thông tin của công ty thông tin tín dụng hoạt động bất bình thường) theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này;

d) Báo cáo khi có một trong những thay đổi sau: người quản lý doanh nghiệp, thành viên Ban kiểm soát; số lượng tổ chức tham gia; thỏa thuận về quy trình thu thập, xử lý, lưu giữ và cung cấp thông tin tín dụng giữa công ty thông tin tín dụng với các tổ chức tham gia; cơ sở hạ tầng thông tin theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Thời hạn gửi báo cáo:

a) Báo cáo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này thực hiện định kỳ theo tháng, quý, năm. Trong đó, báo cáo tháng gửi trước ngày 10 của tháng liền kề sau tháng báo cáo; báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng liền kề sau quý báo cáo; báo cáo tài chính theo năm chưa kiểm toán gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính; báo cáo tài chính theo năm được kiểm toán gửi trong thời hạn 90 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính;

b) Báo cáo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này thực hiện định kỳ theo quý, năm. Trong đó, báo cáo quý gửi trước ngày 20 của tháng liền kề sau quý báo cáo; báo cáo tình hình hoạt động theo năm gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ thời điểm kết thúc năm báo cáo;

c) Báo cáo quy định tại điểm c khoản 1 Điều này phải báo cáo ngay trong ngày xảy ra sự cố. Nếu sự cố xảy ra vào ngày nghỉ hằng tuần hoặc ngày lễ thì báo cáo trong ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ;

d) Báo cáo quy định tại điểm d khoản 1 Điều này thực hiện chậm nhất 07 ngày làm việc, kể từ ngày có thay đổi.

3. Thời gian chốt số liệu báo cáo:

a) Đối với báo cáo quy định tại điểm a, điểm b khoản 1 Điều này, thời gian chốt số liệu được xác định theo từng kỳ báo cáo tương ứng với kỳ kế toán theo quy định tại Luật Kế toán;

b) Đối với các báo cáo quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 Điều này, thời gian chốt số liệu báo cáo được xác định theo từng nội dung được yêu cầu báo cáo khi phát sinh hoặc khi có thay đổi.

2. Thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng?

Theo Điều 8 Nghị định 58/2021/NĐ-CP quy định thẩm quyền của cơ quan quản lý nhà nước như sau:

1. Ngân hàng Nhà nước thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng theo quy định tại Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, bao gồm:

a) Soạn thảo, trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng;

b) Cấp, cấp lại, thay đổi nội dung và thu hồi Giấy chứng nhận của công ty thông tin tín dụng;

c) Thanh tra, giám sát hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng của công ty thông tin tín dụng.

2. Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện quản lý nhà nước đối với công ty thông tin tín dụng theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Thời hạn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Thời hạn
Thời hạn
Hỏi đáp mới nhất về Thời hạn
Hỏi đáp pháp luật
Có được tiếp tục sử dụng bảo hiểm còn thời hạn khi mua xe ô tô cũ không?
Hỏi đáp pháp luật
Khóa sổ để lập báo cáo quyết toán theo niên độ có thời hạn như thế nào? Báo cáo quyết toán theo niên độ gồm những nội dung gì?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về kinh phí, học phí đào tạo huấn luyện điều tra, khảo sát, rà phá bom mìn vật nổ sau chiến tranh là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Thời hạn quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Mỗi năm có được họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2 lần không?
Hỏi đáp pháp luật
Hàng hóa nhập khẩu thương nhân mua gom của cư dân biên giới phải nộp hồ sơ hải quan trong thời gian bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thời hạn, hiệu lực và mẫu thẻ, giấy phép kiểm soát an ninh hàng không?
Hỏi đáp pháp luật
Tiền ghi nợ sử dụng đất được hộ gia đình, cá nhân trả dần trong thời hạn tối đa bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn bao lâu?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về thời hạn giải quyết đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh tiền chất thuốc nổ?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Thời hạn có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào