Nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được lập như thế nào?

Lập nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như thế nào? Giám sát tác giả dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như thế nào? Các hoạt động cơ bản trong công tác nghiệm thu, bàn giao dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào? Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

1. Lập nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như thế nào? 

Tại Điều 7 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định lập nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như sau:

1. Nhật ký giám sát công tác triển khai do đơn vị giám sát công tác triển khai lập, dùng để mô tả công việc trong quá trình giám sát công tác triển khai và thể hiện các thông tin trao đổi, xác nhận giữa chủ đầu tư, đơn vị giám sát công tác triển khai và các bên có liên quan khác.

2. Nhật ký giám sát công tác triển khai phải được thể hiện theo ngày triển khai và được đóng quyển, đánh số trang, đóng dấu giáp lai của đơn vị giám sát công tác triển khai.

3. Nội dung nhật ký giám sát công tác triển khai bao gồm các nội dung cơ bản sau:

a) Danh sách cán bộ tham gia của các bên trực tiếp giám sát công tác triển khai (chức danh và nhiệm vụ của từng người) bao gồm: đơn vị giám sát công tác triển khai, giám sát tác giả (nếu có);

b) Nội dung, diễn biến, kết quả tình hình giám sát công tác triển khai tương ứng với từng nội dung triển khai của nhà thầu triển khai;

c) Những sai lệch trong quá trình triển khai so với hồ sơ thiết kế chi tiết, ghi rõ nguyên nhân, kèm theo biện pháp sửa chữa (nếu có); đề xuất, kiến nghị (nếu có);

d) Các biên bản được lập trong quá trình giám sát công tác triển khai là một phần nội dung không tách rời của quyển nhật ký giám sát công tác triển khai.

4. Nhật ký giám sát công tác triển khai được lập theo mẫu tại Phụ lục I của Thông tư này.

2. Giám sát tác giả dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như thế nào?

Theo Điều 8 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định giám sát tác giả dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước quy định như sau:

1. Đơn vị lập thiết kế chi tiết đối với trường hợp thiết kế 02 bước, đơn vị lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đối với trường hợp thiết kế 01 bước có trách nhiệm thực hiện giám sát tác giả.

2. Nội dung thực hiện giám sát tác giả.

a) Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế chi tiết khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu triển khai, đơn vị giám sát công tác triển khai;

b) Phối hợp với chủ đầu tư khi được yêu cầu để giải quyết các vướng mắc, phát sinh về thiết kế trong quá trình triển khai, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế triển khai, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế theo yêu cầu của chủ đầu tư, có ý kiến vào nhật ký công tác triển khai;

c) Phối hợp với nhà thầu giám sát công tác triển khai thông báo kịp thời cho chủ đầu tư và kiến nghị biện pháp xử lý khi phát hiện việc triển khai của nhà thầu triển khai sai với thiết kế được duyệt;

d) Tham gia nghiệm thu khi có yêu cầu của chủ đầu tư. Trường hợp phát hiện sản phẩm, hạng mục công việc của dự án không đủ điều kiện nghiệm thu phải có ý kiến kịp thời bằng văn bản gửi chủ đầu tư.

3. Các hoạt động cơ bản trong công tác nghiệm thu, bàn giao dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 9 Thông tư 24/2020/TT-BTTTT quy định các hoạt động cơ bản trong công tác nghiệm thu, bàn giao dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như sau:

1. Thực hiện kiểm thử hoặc vận hành thử trước khi tổ chức nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án.

2. Thực hiện các thủ tục để nghiệm thu, bàn giao sản phẩm, hạng mục công việc của dự án theo quy định.

Trân trọng!

Nguyễn Minh Tài

Nhật ký giám sát
Hỏi đáp mới nhất về Nhật ký giám sát
Hỏi đáp pháp luật
Nhật ký giám sát công tác triển khai dự án đầu tư sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được lập như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Nhật ký giám sát
253 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Nhật ký giám sát
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào