14:53 | 15/08/2022
Loading...

Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như thế nào?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như thế nào? Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như thế nào? Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an như thế nào? Xin hãy giải đáp giúp tôi những vấn đề trên, tôi cảm ơn.  

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như thế nào?

Tại Điều 28 Nghị định 80/2020/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như sau:

1. Là cơ quan đầu mối có nhiệm vụ quản lý nhà nước về viện trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

2. Chủ trì soạn thảo, trình ban hành hoặc ban hành văn bản quy phạm pháp luật về quản lý và sử dụng viện trợ theo thẩm quyền.

3. Chủ trì thẩm định và tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt các khoản viện trợ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ.

4. Trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo tổng hợp hằng năm về tình hình quản lý và sử dụng viện trợ; kiến nghị các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng viện trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

5. Kiểm tra việc tuân thủ quy định về tiếp nhận, phê duyệt, triển khai thực hiện theo thẩm quyền đối với các cơ quan, đơn vị tiếp nhận viện trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

2. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như thế nào?

Theo Điều 29 Nghị định 80/2020/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Tài chính trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như sau:

1. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng chế độ hướng dẫn về quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ.

2. Tham gia ý kiến đối với các khoản viện trợ theo quy định.

3. Quản lý tài chính nhà nước đối với viện trợ thuộc nguồn thu ngân sách nhà nước.

4. Tổng hợp tình hình quản lý tài chính đối với khoản viện trợ. Định kỳ hàng năm gửi báo cáo tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Kiểm tra giám sát tình hình quản lý tài chính và tuân thủ quy định tài chính đối với các tổ chức, đơn vị tiếp nhận viện trợ thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.

3. Nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như thế nào?

Căn cứ Điều 30 Nghị định 80/2020/NĐ-CP nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Ngoại giao trong dự án hỗ trợ viện trợ không hoàn lại như sau:

1. Tham gia góp ý kiến các khoản viện trợ theo quy định.

2. Tham gia giám sát việc thực hiện các khoản viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo cam kết viện trợ và thực hiện đúng hoạt động đã đăng ký của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

3. Cung cấp thường xuyên, đầy đủ thông tin về tình hình cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung Giấy đăng ký và hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài để làm cơ sở cho việc tiến hành vận động và thẩm định viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài theo quy định tại Nghị định này.

4. Quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an như thế nào?

Theo Điều 31 Nghị định 802/2020/NĐ-CP quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Công an như sau:

1. Hướng dẫn và hỗ trợ các cơ quan, tổ chức Việt Nam trong quá trình tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ thực hiện đúng các quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

2. Tham gia thẩm định và góp ý kiến với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về các khoản viện trợ liên quan trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định; tham gia thẩm định và góp ý kiến.

3. Phối hợp với các cơ quan liên quan thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận và sử dụng viện trợ đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

4. Tiến hành các nhiệm vụ theo thẩm quyền khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật liên quan tới việc tiếp nhận và sử dụng các khoản viện trợ.

5. Cung cấp các thông tin liên quan làm cơ sở xem xét trong quá trình thẩm định khoản viện trợ tới Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Dự án

Vũ Thiên Ân

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào