14:50 | 10/08/2022
Loading...

Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên?

Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên không? Có được chuyển sang làm công chứng viên đối với Luật sư bị thu hồi thẻ Luật sư không? Tại một thời điểm công chứng viên được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự?

Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên không?

Tôi đang làm hồ sơ đăng kí hành nghề công chứng trên địa bàn TPHCM. Tuy nhiên trong quá trình làm hồ sơ tôi được yêu cầu phải tham gia Hội công chứng viên trước khi tiến hành đăng ký hành nghề. Ban biên tập cho tôi hỏi: Công chứng viên có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên không? Mong ban biên tập hỗ trợ.

Trả lời:

Theo khoản 1 Điều 39 Luật Công chứng 2014 quy định: Hội công chứng viên là tổ chức tự quản được thành lập ở cấp trung ương và cấp tỉnh để đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các công chứng viên; ban hành quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; giám sát việc tuân thủ quy định của pháp luật về công chứng, quy tắc đạo đức hành nghề công chứng; tham gia cùng cơ quan nhà nước trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập sự hành nghề công chứng; tham gia ý kiến với cơ quan có thẩm quyền trong việc bổ nhiệm, miễn nhiệm công chứng viên, thành lập, hợp nhất, sáp nhập, chuyển nhượng, chấm dứt hoạt động của tổ chức hành nghề công chứng và thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan đến hoạt động công chứng theo quy định của Chính phủ.

Theo khoản 3 Điều 23 Nghị định 29/2015/NĐ-CP quy định:

- Hội viên của Hội công chứng viên là các công chứng viên hành nghề trên địa bàn. Các công chứng viên phải tham gia Hội công chứng viên trước khi đăng ký hành nghề công chứng ở những nơi đã có Hội công chứng viên.
- Quyền và nghĩa vụ của hội viên Hội công chứng viên do Điều lệ Tổ chức xã hội - nghề nghiệp toàn quốc của công chứng viên quy định.

Như vậy, trước khi đăng ký hành nghề công chứng thì công chứng viên phải tham gia Hội công chứng viên. Việc tham gia Hội công chứng viên nhằm giúp công chứng viên được bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình.

Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên?

Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên? (Hình từ Internet)

Có được chuyển sang làm công chứng viên đối với Luật sư bị thu hồi thẻ Luật sư không?

Cho tôi hỏi, luật sư bị thu hồi thẻ luật sư do bị kỷ luật với hình thức xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn luật sư có được sang làm công chứng viên không? Mong được giải đáp cụ thể.

Trả lời:

Theo Điều 13 Luật Công chứng 2014 quy định các trường hợp không được bổ nhiệm làm công chứng viên như sau:

- Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, đã bị kết tội bằng bản án đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án về tội phạm do vô ý mà chưa được xóa án tích hoặc về tội phạm do cố ý.
- Người đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
- Cán bộ bị kỷ luật bằng hình thức bãi nhiệm, công chức, viên chức bị kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc hoặc sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức trong cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân, sỹ quan, hạ sỹ quan, công nhân, viên chức trong đơn vị thuộc Công an nhân dân bị kỷ luật bằng hình thức tước danh hiệu quân nhân, danh hiệu Công an nhân dân hoặc đưa ra khỏi ngành.
- Người bị thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư, người bị tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư mà chưa hếthời hạn 03 năm kể từ ngày quyết định thu hồi chứng chỉ hành nghề luật sư có hiệu lực hoặc kể từ ngày chấp hành xong quyết định tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề luật sư.

Như vậy, đối với người bị thu hồi thẻ luật sư do bị xử lý kỷ luật bằng hình thức xóa tên khỏi danh sách của Đoàn luật sư trong vòng 3 năm kể từ ngày quyết định thu hồi thẻ luật sự có hiệu lực thì không được bổ nhiệm.

Còn nếu sau thời gian 3 năm kể từ ngày quyết định thu hồi thẻ luật sư có hiệu lực sẽ được chuyển sang làm công chứng viên nếu có đủ điều kiện.

Tại một thời điểm công chứng viên được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự?

Theo quy định hiện hành thì một công chứng viên được hướng dẫn tối đa bao nhiêu người tập sự hành nghề công chứng viên tại cùng một thời điểm?

Trả lời:

Tại Điều 11 Luật Công chứng 2014, có quy định:

- Người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng hoặc giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng phải tập sự hành nghề tại một tổ chức hành nghề công chứng. Người tập sự có thể tự liên hệ với một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự về việc tập sự tại tổ chức đó; trường hợp không tự liên hệ được thì đề nghị Sở Tư pháp ở địa phương nơi người đó muốn tập sự bố trí tập sự tại một tổ chức hành nghề công chứng đủ điều kiện nhận tập sự.
Người tập sự phải đăng ký tập sự tại Sở Tư pháp ở địa phương nơi có tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự.
Thời gian tập sự hành nghề công chứng là 12 tháng đối với người có giấy chứng nhận tốt nghiệp khóa đào tạo nghề công chứng và 06 tháng đối với người có giấy chứng nhận bồi dưỡng nghề công chứng. Thời gian tập sự hành nghề công chứng được tính từ ngày đăng ký tập sự.
- Tổ chức hành nghề công chứng phân công công chứng viên hướng dẫn người tập sự.
Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải có ít nhất 02 năm kinh nghiệm hành nghề công chứng. Công chứng viên bị xử lý kỷ luật, xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hành nghề công chứng thì sau 12 tháng kể từ ngày chấp hành xong quyết định kỷ luật, quyết định xử phạt vi phạm hành chính mới được hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng. Tại cùng một thời điểm, một công chứng viên không được hướng dẫn nhiều hơn hai người tập sự.
Công chứng viên hướng dẫn tập sự phải hướng dẫn và chịu trách nhiệm về các công việc do người tập sự thực hiện quy định tại khoản 4 Điều này.

Như vậy, theo quy định nêu trên thì tại cùng một thời điểm một công chứng viên chỉ được hướng dẫn tối đa hai người tập sự hành nghề công chứng.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công chứng viên

Phan Hồng Công Minh

Công chứng viên
Hỏi đáp mới nhất về Công chứng viên
Hỏi đáp Pháp luật
Giả mạo chữ ký của công chứng viên, cá nhân có thể bị phạt hành chính đến 35.000.000 đồng?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chứng viên không đánh số thứ tự từng trang đối với văn bản công chứng có từ 02 trang trở lên có thể bị phạt hành chính đến 3.000.000 đồng?
Hỏi đáp pháp luật
Công chứng viên bị phạt bao nhiêu tiền khi công chứng bản dịch có bản chính giả?
Hỏi đáp pháp luật
Có phải bắt buộc tham gia Hội công chứng viên khi làm công chứng viên?
Hỏi đáp pháp luật
Công chứng viên có vi phạm quy tắc đạo đức khi quảng cáo bản thân mình tại các website pháp luật không?
Hỏi đáp pháp luật
Người nào có thẩm quyền bổ nhiệm Trưởng phòng công chứng?
Hỏi đáp Pháp luật
Công chứng viên có những hình thức hành nghề nào? Ai có trách nhiệm đăng ký hành nghề cho công chứng viên?
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện để sinh viên luật trở thành công chứng viên là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Người tập sự có quyền yêu cầu thay đổi công chứng viên hướng dẫn vì lý do không thích được không?
Hỏi đáp pháp luật
Được miễn thực hiện nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ khi công chứng viên có bài nghiên cứu pháp luật công chứng?
Căn cứ pháp lý
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công chứng viên có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào