11:26 | 06/08/2022
Loading...

Trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo phiếu thông tin người tìm việc được quy định như thế nào?

Phiếu thông tin người tìm việc trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo? Phiếu thông tin người lao động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gồm những gì? Mong anh chị Luật sư tư vấn. Tôi cảm ơn.

1. Phiếu thông tin người tìm việc trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo?

Căn cứ mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BLĐTBXH về phiếu thông tin người tìm việc trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo:

Mẫu số 02

PHIẾU THÔNG TIN NGƯỜI TÌM VIỆC

1. Thông tin cá nhân

Họ và tên: …………………………………………

Số CCCD/CMND: ……………………………….

Mã số BHXH ……………………………………..

Ngày sinh: ………… Giới tính: [  ] Nam   [  ] Nữ

Dân tộc: …………………………………………..

Tôn giáo: ………………………………………….

Nơi thường trú: Tỉnh ………………… huyện ………………… xã ……………………………………

Địa chỉ cụ thể: ……………………………………………………………………………………………..

Nơi ở hiện nay: Tỉnh ………………… huyện ………………… xã ……………………………………

Địa chỉ cụ thể: ……………………………………………………………………………………………..

2. Trình độ học vấn, chuyên môn kỹ thuật

Trình độ học vấn:    [  ] Chưa tốt nghiệp Tiểu học            [  ] Tốt nghiệp Tiểu học

                              [  ] Tốt nghiệp Trung học cơ sở        [  ] Tốt nghiệp Trung học phổ thông

Trình độ CMKT cao nhất:

[  ] Chưa qua đào tạo

[  ] Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng 

[  ] Trung cấp 

[  ] Đại học 

[  ] Tiến sĩ

[  ] CNKT không bằng

[  ] Sơ cấp

[  ] Cao đẳng

[  ] Thạc sĩ

 

Chuyên ngành đào tạo:

…………………

…………………

…………………

Trình độ CMKT khác:

[  ] Chưa qua đào tạo

[  ] Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng 

[  ] Trung cấp 

[  ] Đại học 

[  ] Tiến sĩ

[  ] CNKT không bằng

[  ] Sơ cấp

[  ] Cao đẳng

[  ] Thạc sĩ

 

Chuyên ngành đào tạo:

…………………

…………………

…………………

Trình độ khác

1: …………………………………………………………………………………………

2: …………………………………………………………………………………………

Trình độ kỹ năng nghề (nếu có): …………………………………… Bậc: …………………………..

Trình độ ngoại ngữ

Ngoại ngữ 1: …………………………………………. Chứng chỉ …………………….

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt        [  ] Khá             [  ] Trung bình

Ngoại ngữ 2: …………………………………………. Chứng chỉ .……………………

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt        [  ] Khá             [  ] Trung bình

Trình độ tin học

[  ] Tin học văn phòng…………………..……………….…………..…………….....…

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt        [  ] Khá             [  ] Trung bình

[  ] Khác: ………………………………………….……………….…..………………….

Khả năng sử dụng: [  ] Tốt        [  ] Khá             [  ] Trung bình

Kỹ năng mềm

[  ] Giao tiếp                    [  ] Thuyết trình                [  ] Quản lý thời gian

[  ] Quản lý nhân sự          [  ] Tổng hợp, báo cáo    [  ] Thích ứng

[  ] Làm việc nhóm           [  ] Làm việc độc lập        [  ] Chịu được áp lực công việc

[  ] Theo dõi giám sát       [  ] Tư duy phản biện

[  ] Kỹ năng mềm khác: ……………………………………………………………………

3. Kinh nghiệm làm việc (nếu có)

Tên đơn vị

Chức vụ

Công việc chính

Thời gian

.……………………

.……………………

.……………………

 …../20….. -…../20.....

.……………………

.……………………

.……………………

 …../20….. -…../20.....

.……………………

.……………………

.……………………

 …../20….. -…../20.....

[  ] Đã từng làm việc ở nước ngoài tại .…………………….…………………….……………………

4. Việc làm cần tìm

Loại hình doanh nghiệp: [  ] Nhà nước     [  ] Ngoài nhà nước     [  ] Có vốn đầu tư nước ngoài

Tên công việc: .…………………….…………………….…………………….…………………….………

Mô tả công việc: .…………………….…………………….…………………….………………………….

Mã nghề1:

Cấp 1:…………………………………………..

Cấp 2:…………………………………………..

Cấp 3:…………………………………………..

Cấp 4:…………………………………………..

Chức vụ*: [  ] Nhân viên            [  ] Quản lý            [  ] Lãnh đạo

                 [  ] Khác (ghi rõ): ………………………………………………………………………….

Kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực cần tìm:

[  ] Không có   [  ] Dưới 1 năm   [  ] Từ 1 đến 2 năm   [  ] Từ 2 đến 5 năm   [  ] Trên 5 năm

Nơi làm việc ưu tiên

Ưu tiên 1: Tỉnh ………………..... Quận/huyện/KCN/KKT ………………………….

Ưu tiên 2: Tỉnh ………………..... Quận/huyện/KCN/KKT ………………………….

Loại hợp đồng LĐ:      [  ] Không xác định thời hạn         [  ] Xác định thời hạn

                                  [  ] Hợp đồng theo mùa vụ hoặc công việc nhất định

Khả năng đáp ứng: [  ] Làm ca      [  ] Đi công tác      [  ] Đi biệt phái

Hình thức làm việc: [  ] Toàn thời gian      [  ] Bán thời gian

Mục đích làm việc: [  ] Làm việc lâu dài      [  ] Làm việc tạm thời      [  ] Làm thêm

Mức lương*:     - Lương tháng:

                  [  ] Dưới 5 triệu đồng;   [  ] 5-10 triệu đồng;        [  ] 10-20 triệu đồng;

                  [  ] 20-50 triệu đồng;      [  ] >50 triệu đồng

                  - [  ] Lương ngày …...…………….đồng/ngày

                  - [  ] Lương giờ …...………….….đồng/giờ

                  - [  ] Thỏa thuận khi phỏng vấn

                  - [  ] Hoa hồng theo doanh thu/sản phẩm

Chế độ phúc lợi

Hỗ trợ ăn: [  ] 1 bữa     [  ] 2 bữa     [  ] 3 bữa     [  ] Bằng tiền

[  ] Đóng BHXH, BHYT, BHTN;   [  ] BH nhân thọ;   [  ] Trợ cấp thôi việc   [  ] Nhà trẻ

[  ] Xe đưa đón   [  ] Hỗ trợ đi lại   [  ] Ký túc xá   [  ] Hỗ trợ nhà ở   [  ] Đào tạo

[  ] Lối đi/thiết bị hỗ trợ cho người khuyết tật      [  ] Cơ hội thăng tiến

[  ] Khác ……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Điều kiện làm việc

Nơi làm việc

[  ] Trong nhà;    [  ] Ngoài trời;    [  ] Hỗn hợp

Trọng lượng nâng

[  ] Dưới 5kg    [  ] 5 - 20 kg    [  ] Trên 20kg

Đứng hoặc đi lại

[  ] Hầu như không có;    [  ] Mức trung bình;    [  ] Cần đứng/đi lại nhiều

Nghe nói

[  ] Không cần thiết;    [  ] Nghe nói cơ bản;    [  ] Quan trọng

Thị lực

[  ] Mức bình thường;    [  ] Nhìn được vật/chi tiết nhỏ;

Thao tác bằng tay

[  ] Lắp ráp đồ vật lớn;    [  ] Lắp ráp đồ vật nhỏ;    [  ] Lắp ráp đồ vật rất nhỏ

Dùng 2 tay

[  ] Cần 2 tay;   [  ] Đôi khi cần 2 tay;   [  ] Chỉ cần 1 tay;   [  ] Trái;   [  ] Phải

Sẵn sàng làm việc

[  ] Làm việc ngay      [  ] Làm việc sau (……..) tháng

Hình thức tuyển dụng

[  ] Trực tiếp  [  ] Qua điện thoại  [  ] Phỏng vấn online  [  ] Nộp CV

5. Thông tin liên hệ

Số điện thoại: …………………………………………………………..

Email: ……………………………………………………………………

Liên hệ khác (nếu có): …………………………………………………

                   

 

 

Ngày…. tháng….năm ……
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Thông tin thu thập sẽ được sử dụng trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu việc tìm người - người tìm việc, phục vụ kết nối cung - cầu lao động của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

_________________

1 Mã nghề do trung tâm dịch vụ việc làm ghi, mã hóa

2. Phiếu thông tin người lao động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gồm những gì?

Căn cứ mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 11/2022/TT-BLĐTBXH về phiếu thông tin người lao động trong Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo gồm:

Mẫu số 03

Tỉnh/thành phố:…............................................................
Quận/huyện/thị xã/thành phố:……………………………………...
Xã/phường /thị trấn:……………………….....................

 

PHIẾU THÔNG TIN VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG

(Thu thập thông tin người lao động từ 15 tuổi trở lên đang cư trú tại địa bàn)

1. Họ, chữ đệm và tên khai sinh: ......................................................................................

2. Ngày, tháng, năm sinh:

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

3. Giới tính: □ Nam    □ Nữ

4. Số CCCD/CMND(1):..............................................5. Mã số BHXH(2):................................

6. Nơi đăng ký thường trú(3): .............................................................................................

..............................................................................................................................................

7. Nơi ở hiện tại(4) (Chỉ thu thập nếu khác nơi đăng ký thường trú): ..................................

..............................................................................................................................................

8. Đối tượng ưu tiên (nếu có): □ Người khuyết tật     □ Thuộc hộ nghèo    □ Thuộc hộ cận nghèo

□ Thuộc hộ bị thu hồi đất          □ Thân nhân của người có công với cách mạng

□ Dân tộc thiểu số (ghi tên dân tộc):……………………………………………………………..

9. Trình độ giáo dục phổ thông cao nhất đã tốt nghiệp/đạt được:

□ Chưa học xong Tiểu học    □ Tốt nghiệp Tiểu học    □ Tốt nghiệp THCS    □ Tốt nghiệp THPT

10. Trình độ chuyên môn kỹ thuật cao nhất đạt được:

□ Chưa qua đào tạo      □ CNKT không có bằng      □ Chứng chỉ nghề dưới 3 tháng

□ Sơ cấp         □ Trung cấp         □ Cao đẳng         □ Đại học         □ Trên đại học

10.1. Chuyên ngành đào tạo(5):………………………………………………………………….

11. Tình trạng tham gia hoạt động kinh tế:

□ Người có việc làm(6) → Chuyển câu 11

□ Người thất nghiệp(7) → Chuyển câu 12

□ Không tham gia hoạt động kinh tế, lý do: □ Đi học   □ Hưu trí   □ Nội trợ   □ Khuyết tật   □ Khác

12. Người có việc làm:

12.1. Vị thế việc làm: □Chủ cơ sở SXKD   □Tự làm   □Lao động gia đình   □Làm công ăn lương    □Xã viên HTX

12.2 Công việc cụ thể đang làm :…………………………………………………………………

a. Tham gia BHXH: □ Có (Loại: □ Bắt buộc    Tự nguyện)                    □ Không

b. Hợp đồng lao động (HĐLĐ): □ Có                          □ Không

Loại hợp đồng lao động: □ HĐLĐ xác định thời hạn      □ HĐLĐ không xác định thời hạn.

Thời gian bắt đầu thực hiện HĐLĐ (ngày/tháng/năm):……/….……/………

12.3. Nơi làm việc(9):………………………………………………………………………………

a. Loại hình nơi làm việc:

□ Hộ nông, lâm nghiệp, thủy sản   □ Cá nhân làm tự do   □ Cơ sở kinh doanh cá thể  □ Hợp tác xã

□ Doanh nghiệp (□ DN Nhà nước    □ DN ngoài Nhà nước DN FDI)      □ Khu vực nhà nước

□ Đơn vị sự nghiệp ngoài nhà nước     □ Khu vực nước ngoài      □ Tổ chức đoàn thể khác

b. Địa chỉ nơi làm việc(10):…………………….….…………………………………………….....

13. Người thất nghiệp: □ Chưa bao giờ làm việc           □ Đã từng làm việc

13.1. Thời gian thất nghiệp: □ Dưới 3 tháng       □ Từ 3 tháng đến 1 năm        □ Trên 1 năm

 

 

Ngày…. tháng….năm ……
Người cung cấp thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Ghi chú:

Ghi số CCCD, trường hợp chưa có số CCCD thì ghi số CMND; Ghi số trên thẻ BHYT đã được cơ quan BHXH cấp;

Ghi rõ theo thứ tự số nhà, đường phố, xóm, làng; thôn, ấp, bản, buôn, phum, sóc; xã/phường/thị trấn; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;

- Ghi chi tiết tên gọi mã cấp III của giáo dục, đào tạo theo quy định tại Phần I Phụ lục danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân tại Quyết định số 01/2017/QĐ-TTg ngày 17/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân;

- Người có việc làm là người có làm bất cứ việc gì (không bị pháp luật cấm) để tạo ra các sản phẩm hàng hóa hoặc cung cấp các dịch vụ nhằm mục đích tạo thu nhập cho bản thân và gia đình;

- Người thất nghiệp là người đang không có việc làm, đang tìm kiếm việc làm và sẵn sàng làm việc;

- Ghi cụ thể tên công việc/nghề nghiệp đang làm theo mã nghề cấp 3 của Phụ lục I tại Quyết định số 34/2020/QĐ-TTg ngày 26/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục nghề nghiệp Việt Nam;

- Ghi tên cụ thể tên cụ thể của người sử dụng lao động (tên cơ quan/đơn vị/tổ chức/doanh nghiệp/hộ kinh doanh/hợp tác xã/cá nhân có thuê mướn). Trường hợp người lao động đánh dấu X vào □ Tự làm ở câu 12.1 thì không ghi.

- STT 8, 9, 10, 11, 12, 13: Đánh dấu X vào □ tương ứng với nội dung trả lời.

Trân trọng!

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào