17:29 | 04/07/2022
Loading...

Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?

Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam? Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam? Nhờ anh chị tư vấn, cảm ơn anh chị đã hỗ trợ.

Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Tại Khoản 2 Điều 22 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về định mức chi hoạt động quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

2. Định mức chi hoạt động quản lý Quỹ:

a) Hội đồng quản lý Quỹ quy định cụ thể tỷ lệ chi cho hoạt động quản lý Quỹ, không quá 5% (năm phần trăm) tổng thu hàng năm của Quỹ (không bao gồm các khoản: tài trợ bằng hiện vật, tài trợ Nhà nước để thực hiện các dịch vụ công, đề tài nghiên cứu khoa học, các chương trình mục tiêu, đề án do Nhà nước đặt hàng và các khoản tài trợ có số tiền, địa chỉ của người nhận)

b) Trường hợp nhu cầu chi thực tế cho hoạt động quản lý Quỹ vượt quá năm phần trăm (5%) tổng thu hàng năm của Quỹ thì Hội đồng quản lý Quỹ quy định mức chi nhưng tối đa không vượt quá 10% tổng thu hàng năm của Quỹ;

c) Trường hợp chi phí quản lý của Quỹ đến cuối năm không sử dụng hết được chuyển sang năm sau tiếp tục sử dụng theo quy định.

Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?

Tại Điều 23 Điều lệ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 434/QĐ-BNV năm 2022 có quy định về Quản lý tài chính, tài sản của Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như sau:

1. Hội đồng quản lý Quỹ ban hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ; phê duyệt tỷ lệ chi cho công tác quản lý Quỹ phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Quỹ, thông qua kế hoạch tài chính, xét duyệt quyết toán tài chính hàng năm của Quỹ.

2. Ban Kiểm soát Quỹ có trách nhiệm kiểm tra, giám sát hoạt động của Quỹ và báo cáo, kiến nghị với Hội đồng quản lý về tình hình tài sản, tài chính của Quỹ.

3. Giám đốc Quỹ chấp hành các quy định về quản lý và sử dụng tài sản, tài chính, nguồn thu, các định mức chi tiêu của Quỹ theo đúng nghị quyết của Hội đồng quản lý trên cơ sở nhiệm vụ hoạt động đã được Hội đồng quản lý Quỹ thông qua, không được sử dụng tài sản, tài chính vào các hoạt động khác ngoài tôn chỉ, mục đích của Quỹ.

4. Hội đồng quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ có trách nhiệm công khai tình hình tài sản, tài chính Quỹ hàng quý, năm theo các nội dung sau:

a) Danh sách, số tiền, hiện vật đóng góp, tài trợ, ủng hộ của các tổ chức, cá nhân cho Quỹ;

b) Danh sách, số tiền, hiện vật tổ chức, cá nhân được nhận từ Quỹ; công khai kết quả sử dụng và quyết toán thu, chi từng khoản đóng góp;

c) Báo cáo tình hình tài sản, tài chính và quyết toán quý, năm của Quỹ theo từng nội dung thu, chi theo Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Đối với các khoản chi theo từng đợt vận động, việc báo cáo kết quả đợt vận động, cứu trợ được thực hiện theo quy định hiện hành về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

6. Quỹ phải thực hiện công khai báo cáo tài chính và công khai quyết toán Quỹ hàng năm theo quy định hiện hành.

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam

Huỳnh Minh Hân

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam
Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam
Hỏi đáp mới nhất về Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Tên gọi, biểu tượng, trụ sở Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc, phạm vi hoạt động và địa vị pháp lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chức năng, nhiệm vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền hạn và nghĩa vụ Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Ban Kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ và quyền hạn của giám đốc, phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Thành viên Ban kiểm soát Quỹ Hỗ trợ chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam có tiêu chuẩn như thế nào?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Quỹ hỗ trợ Chương trình Dự án an sinh xã hội Việt Nam có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào