16:16 | 15/06/2022
Loading...

Đề cương báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo được quy định như thế nào?

Đề cương báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo được quy định như thế nào? Đề cương báo cáo tổng hợp về các dự án giảm nghèo quy định như thế nào? Tôi muốn tìm hiểu thêm. Xin cảm ơn.

Đề cương báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo được quy định như thế nào?

Theo mẫu số 05 Phụ lục ban hành Kèm theo Thông tư 09/2022/TT-BLĐTBXH (Có hiệu lực từ 11/07/2022) về đề cương báo cáo kết quả thực hiện dự án giảm nghèo như sau:

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày …… tháng …… năm ……

 1. Tình hình chung:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: ……………………………………………………………………

- Thuận lợi: ……………………………………………………………………………………………

- Khó khăn: ……………………………………………………………………………………………

2. Kết quả thực hiện:

- Về thực hiện mục tiêu, nội dung của dự án giảm nghèo (kết quả đạt được; tồn tại hạn chế; nguyên nhân; đề xuất kiến nghị): ……………………………………………………………………………

- Về kết quả đầu ra của dự án giảm nghèo: ………………………………………………………

- Về hiệu quả kinh tế, xã hội của dự án giảm nghèo: ……………………………………………

- Về kinh phí: …………………………………………………………………………………………

TT

Nội dung

Kinh phí được phê duyệt (triệu đồng)

Kết quả thực hiện

Đơn vị tính

Khối lượng đã thực hiện

Tổng kinh phí đã thực hiện (triệu đồng)

Trong đó

Kết quả đầu ra của dự án giảm nghèo

Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch được phê duyệt

Kinh phí hỗ trợ

Người dân đóng góp

Vay vốn ngân hàng

I

Dự án 1……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Tập huấn kỹ thuật sản xuất, nghiệp vụ quản lý, năng lực quản lý hợp đồng, quản lý chuỗi và phát triển thị trường

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật mới, áp dụng quy trình kỹ thuật trong sản xuất và quản lý chất lượng đồng bộ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Vật tư, nguyên liệu, công cụ, trang thiết bị phục vụ sản xuất, giống cây trồng, vật nuôi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Quảng bá, xúc tiến thương mại cho sản phẩm hàng hóa, dịch vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Hỗ trợ chi phí để phân tích các chỉ tiêu an toàn thực phẩm, chi phí thiết lập mã truy xuất nguồn gốc sản phẩm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Tập huấn kỹ thuật theo nhu cầu của các thành viên tổ nhóm, nâng cao năng lực quản lý và vận hành tổ nhóm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Hỗ trợ cán bộ trực tiếp đến tận hộ gia đình hướng dẫn thực hiện dự án cho đến khi có kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Tổ chức đi thực tế học tập các dự án có hiệu quả giữa các địa phương do thủ trưởng đơn vị quyết định trong phạm vi dự toán được giao

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Xây dựng, quản lý dự án giảm nghèo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Dự án 2: ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III

Dự án 3 ……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
HOẶC ĐẠI DIỆN CỘNG ĐỒNG DÂN CƯ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Đề cương báo cáo tổng hợp về các dự án giảm nghèo quy định như thế nào?

Theo mẫu số 06 Phụ lục ban hành Kèm theo Thông tư này về đề cương báo cáo tổng hợp về các dự án giảm nghèo quy định như sau:

TÊN CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

………, ngày …… tháng …… năm ……

 1. Tình hình chung:

- Công tác chỉ đạo, điều hành: ……………………………………………………………………

- Thuận lợi: …………………………………………………………………………………………

- Khó khăn: …………………………………………………………………………………………

2. Kết quả thực hiện:

- Về thực hiện mục tiêu, nội dung của các dự án giảm nghèo (kết quả đạt được; tồn tại hạn chế; nguyên nhân; đề xuất kiến nghị) …………………………………………………………………

- Về kết quả đầu ra của các dự án giảm nghèo: ………………………………………………

- Về hiệu quả kinh tế, xã hội của các dự án giảm nghèo ………………………………………

3. Tổng hợp:

TT

Nội dung

Tổng số dự án giảm nghèo

Số hộ tham gia

Tổng kinh phí cho các dự án giảm nghèo (triệu đồng)

Tổng kinh phí đã thực hiện (triệu đồng)

Trong đó

Tổng giá trị vật tư đã thực hiện hỗ trợ (triệu đồng)

Kết quả đầu ra của dự án giảm nghèo

Đánh giá kết quả thực hiện so với kế hoạch được phê duyệt

Hộ nghèo

Hộ cận nghèo

Hộ mới thoát nghèo

Ngân sách hỗ trợ

Người dân đóng góp

Vay vốn ngân hàng

NS TW

NS ĐP

1

Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất cộng đồng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất theo nhiệm vụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Dự án mô hình giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất đặc thù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGƯỜI LẬP BIỂU
(ký, ghi rõ họ tên)

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Trân trọng!

Nguyễn Minh Tài

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào