09:18 | 16/06/2022
Loading...

Phân kỳ thực hiện Kế hoạch, đánh giá, báo cáo sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước giai đoạn 2021-2030 như nào?

Phân kỳ thực hiện Kế hoạch, đánh giá, báo cáo sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước giai đoạn 2021-2030? Trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường trong Kế hoạch sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước giai đoạn 2021-2030? Tôi có nhu cầu tìm hiểu, xin được thông tin tới.

Phân kỳ thực hiện Kế hoạch, đánh giá, báo cáo sử dụng bền vững tài nguyên đất ngập nước giai đoạn 2021-2030

Theo Tiểu mục 1 Mục IV Điều 1 Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2021 quy định về phân kỳ thực hiện Kế hoạch, đánh giá, báo cáo, nguồn lực thực hiện như sau:

1. Phân kỳ thực hiện Kế hoạch, đánh giá, báo cáo, nguồn lực thực hiện

a) Phân kỳ thực hiện Kế hoạch

Các nhiệm vụ của Kế hoạch được thực hiện trong hai giai đoạn: giai đoạn một từ năm 2021 đến năm 2025; giai đoạn hai từ năm 2026 đến năm 2030. Căn cứ vào thẩm quyền, trách nhiệm, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp tại mục II và III Điều 1 Quyết định này.

b) Đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch

Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương triển khai đánh giá và báo cáo sơ kết việc thực hiện Kế hoạch trước ngày 30 tháng 01 năm 2026, báo cáo tổng kết việc thực hiện Kế hoạch trước ngày 30 tháng 01 năm 2031 trên địa bàn tỉnh quản lý và gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

c) Nguồn lực thực hiện

Tăng cường huy động nguồn kinh phí xã hội hóa để thực hiện các hoạt động bảo tồn và sử dụng bền vững các vùng đất ngập nước.

Ngân sách nhà nước được bố trí theo quy định pháp luật để bảo đảm thực hiện các nhiệm vụ thuộc trách nhiệm của nhà nước.

Ngân sách trung ương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các bộ có liên quan; ngân sách địa phương bố trí kinh phí thực hiện các nhiệm vụ của địa phương theo phân cấp của Luật Ngân sách nhà nước và quy định tại Nghị định số 66/2019/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ.

Trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường trong 

Căn cứ Tiểu mục 2 Mục IV Điều 1 Quyết định 1975/QĐ-TTg năm 2021 quy định về trách nhiệm Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau:

a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện các nội dung của Kế hoạch;

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này; định kỳ sau 5 năm sơ kết, tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch và báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng!

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào