Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư?

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư (theo quy định mới) như thế nào? Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài(theo quy định mới)? Nhờ anh chị tư vấn. Cảm ơn anh chị. 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư như thế nào?

Tại Khoản 5 Điều 2 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 20/7/2022) có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư như sau:

5. Về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và dự kiến bố trí mức vốn đầu tư công cho từng nhiệm vụ, chương trình, dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng, tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát việc thực hiện chính sách và quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, việc tuân thủ kế hoạch đầu tư công;

c) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan có liên quan thực hiện giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn;

d) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan tổng hợp, đánh giá, báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của địa phương;

đ) Làm đầu mối ứng dụng và triển khai Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư công trong hoạt động quản lý nhà nước về đầu tư công tại địa phương;

e) Làm thường trực Hội đồng thẩm định cấp cơ sở dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; đầu mối tiếp nhận, thẩm định các dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư thuộc phạm vi quản lý của địa phương trong trường hợp được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao và thực hiện nhiệm vụ theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư;

g) Làm đầu mối đăng tải thông tin dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư; thẩm định hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời đàm phán, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, kết quả lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp các nội dung này được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt;

h) Chủ trì tham mưu xử lý tình huống trong lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư theo phương thức đối tác cộng tư; chủ trì tổ chức kiểm tra, giám sát, theo dõi việc thực hiện các quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư đối với các dự án trên địa bàn tỉnh; tham gia Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị cấp địa phương theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài?

Tại Khoản 6 Điều 2 Thông tư 05/2022/TT-BKHĐT (có hiệu lực từ 20/7/2022) có quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài như sau:

6. Về quản lý đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài

a) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư ngoài khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghiệp cao, khu kinh tế và các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về đầu tư;

b) Làm đầu mối tiếp nhận hồ sơ đề nghị chấp thuận, điều chỉnh chủ trương đầu tư, chấp thuận nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư; làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư của tỉnh, thành phố; hướng dẫn thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư đối với các cấp, đơn vị trực thuộc, các dự án được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố phân cấp hoặc ủy quyền cho cấp dưới quyết định đầu tư;

c) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền giải quyết khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư tại địa phương; làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về công tác xúc tiến đầu tư; tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền;

d) Thu thập, lưu trữ, quản lý thông tin về đăng ký đầu tư; thực hiện việc chuẩn hoá dữ liệu, cập nhật dữ liệu về đăng ký đầu tư vào cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư; hướng dẫn tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư sử dụng Hệ thống thông tin quốc gia về đầu tư; báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về tình hình tiếp nhận, cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tình hình hoạt động của các dự án đầu tư thuộc phạm vi quản lý; tổ chức, giám sát và đánh giá thực hiện chế độ báo cáo đầu tư tại địa phương.

Trân trọng!

Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Hỏi đáp mới nhất về Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư PPP là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Đầu tư theo hình thức đối tác công tư là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Thời gian công bố dự án trong thực hiện các dự án đối tác công tư
Hỏi đáp pháp luật
Lựa chọn tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đối tác công tư
Hỏi đáp pháp luật
Lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đối với các dự án đối tác công tư
Hỏi đáp pháp luật
Văn bản nào quy định về đầu tư theo phương thức đối tác công tư?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư về đầu tư phát triển, đầu tư theo phương thức đối tác công tư?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Huỳnh Minh Hân
265 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào