15:20 | 21/05/2022
Loading...

Quy định về mẫu thư không phản đối và phản đối hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế

Mẫu thư không phản đối và phản đối hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế? Các thông tin nào cần cung cấp trong đề nghị cấp ý kiến không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của tổ chức tài chính Quốc tế? Mong được giải đáp

Mẫu thư không phản đối hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế

Theo Phụ lục II Quyết định 12/2022/QĐ-TTg quy định về Mẫu thư không phản đối hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế như sau:

[Cơ quan đại diện hoặc Cơ quan chủ trì ký kết điều ước quốc tế với Tổ chức tài chính quốc tế]

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

V/v: [Hoạt động khu vực tư nhân] của [Tổ chức tài chính quốc tế]

Kính gửi [Tổ chức tài chính quốc tế],

Liên quan đến đề nghị của [Tổ chức tài chính quốc tế] yêu cầu Chính phủ Việt Nam không phản đối đề xuất [Hoạt động khu vực tư nhân], chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi không phản đối đề xuất này.

Đề nghị [Tổ chức tài chính quốc tế] lưu ý rằng Thư này chỉ thể hiện sự không phản đối của Chính phủ Việt Nam tại thời điểm cấp Thư đối với [Hoạt động khu vực tư nhân] được nêu trong Thư đề nghị. Thư không phản đối không phải là giấy phép, văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư hay hàm ý bảo trợ của Chính phủ Việt Nam cho hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế. Việc không phản đối không làm phát sinh bất kỳ trách nhiệm và nghĩa vụ nào khác của Chính phủ Việt Nam hoặc bất kỳ cơ quan nhà nước nào. Hoạt động của các tổ chức tài chính quốc tế, tổ chức, cá nhân và các bên liên quan khác tại Việt Nam sau khi được cấp Thư không phản đối phải bảo đảm tuân thủ các cam kết quốc tế, các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam và thỏa thuận giữa các bên liên quan.

Xin chân thành cảm ơn [Tổ chức tài chính quốc tế] đã hợp tác.

 

 

Trân trọng,
(Chữ ký)
[Họ tên và chức danh đầy đủ]

Mẫu thư phản đối hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế

Theo Phụ lục III Quyết định 12/2022/QĐ-TTG quy định về Mẫu thư không phản đối hoạt động khu vực tư nhân của các tổ chức tài chính quốc tế như sau:

[Cơ quan đại diện hoặc Cơ quan chủ trì ký kết điều ước quốc tế với Tổ chức tài chính quốc tế]

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm ...

V/v: [Hoạt động khu vực tư nhân] của [Tổ chức tài chính quốc tế]

Kính gửi [Tổ chức tài chính quốc tế],

Liên quan đến đề nghị của [Tổ chức tài chính quốc tế] yêu cầu Chính phủ Việt Nam không phản đối đề xuất [Hoạt động khu vực tư nhân], chúng tôi rất tiếc xin thông báo rằng chúng tôi chưa thể cấp thư không phản đối đối với đề xuất này.

Điều này chỉ thể hiện quan điểm của phía Việt Nam tại thời điểm chúng tôi gửi thư này đối với đề xuất cụ thể của quý tổ chức về [Hoạt động khu vực tư nhân] được nêu trong Thư đề nghị [Ngày/tháng/năm].

Xin chân thành cảm ơn [Tổ chức tài chính quốc tế] đã hợp tác.

 

 

Trân trọng,
(Chữ ký)
[Họ tên và chức danh đầy đủ]

Các thông tin nào cần cung cấp trong đề nghị cấp ý kiến không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của tổ chức tài chính Quốc tế

Theo Phụ lục I Quyết định 12/2022/QĐ-TTG quy định về Các thông tin nào cần cung cấp trong đề nghị cấp ý kiến không phản đối hoạt động khu vực tư nhân tại Việt Nam của tổ chức tài chính Quốc tế như sau:

1. Thông tin chung

- Tên hoạt động/dự án

- Cơ sở pháp lý của hoạt động/dự án (nếu có)

- Tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm thực hiện hoạt động/dự án

- Lĩnh vực thực hiện hoạt động/dự án

- Địa điểm thực hiện hoạt động/dự án tại Việt Nam

- Hiện trạng của hoạt động/dự án

2. Mô tả hoạt động

- Mục tiêu/kết quả đầu ra

- Các hoạt động dự kiến

- Số vốn và thời gian dự định thực hiện hoạt động

- Hình thức tài trợ/đầu tư

3. Thông tin về đối tác Việt Nam

- Tổ chức, cá nhân đối tác Việt Nam

- Loại hình, lĩnh vực và địa bàn hoạt động chính

- Cơ cấu cổ đông

4. Đánh giá vai trò và lợi ích của hoạt động

- Đánh giá các lợi ích tài chính

- Đánh giá các lợi ích phi tài chính

5. Đánh giá tác động của việc thực hiện hoạt động

- Đánh giá tác động dự kiến đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội nói chung

- Phân loại/Đánh giá tác động môi trường và xã hội

- Các biện pháp giảm thiểu dự kiến

Thông tin bổ sung (nếu có)

Trân trọng!

Võ Ngọc Nhi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào