15:52 | 30/06/2022
Loading...

Công tác cải cách hành chính theo chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội?

Nhiệm vụ triển khai hiệu quả, nhất quán Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023) theo chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình? Công tác cải cách hành chính theo chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình? Mong được giải đáp.

Nhiệm vụ triển khai hiệu quả, nhất quán Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023) theo chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình 

Căn cứ Mục 1 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình ban hành kèm theo Quyết định 661/QĐ-BTP năm 2022 quy định về nhiệm vụ triển khai hiệu quả, nhất quán Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023):

1. Triển khai hiệu quả, nhất quán Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023)

Chủ động, kịp thời trong phản ứng chính sách, pháp luật; tích cực tham mưu, đề xuất với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về tính pháp lý của các giải pháp, chính sách phòng, chống dịch, bảo đảm vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, vừa bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân dân và an sinh xã hội. Tích cực tham gia xây dựng, góp ý, thẩm định văn bản pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch Covid - 19.

Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực tế để vừa thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, vừa tổ chức triển khai hiệu quả nhiệm vụ công tác, đáp ứng tốt nhất nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Công tác cải cách hành chính theo chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội và chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình 

Căn cứ Tiểu mục 2.2 Mục 2 Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 11/NQ-CP năm 2022 về chương trình phục hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội và triển khai Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình ban hành kèm theo Quyết định 661/QĐ-BTP năm 2022 quy định về công tác cải cách hành chính:

2.2. Cải cách hành chính

- Tập trung thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Tư pháp giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch cải cách hành chính, Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp hàng năm. Đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Đẩy nhanh lộ trình thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đã ban hành; tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến; nghiên cứu, triển khai các giải pháp đột phá, khuyến khích đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số.

- Tăng cường khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để hoạch định chính sách; xây dựng Chính phủ điện tử; cải cách thủ tục hành chính.

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện Dự án nâng cấp Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, tạo điều kiện để đẩy mạnh giải quyết các thủ tục đăng ký hộ tịch trên môi trường điện tử, kết nối chia sẻ dữ liệu hộ tịch cho Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Tiếp tục tăng cường sử dụng văn bản điện tử, chữ ký số, xử lý công việc trên môi trường mạng. Thực hiện có hiệu quả Kiến trúc Chính phủ điện tử của Bộ Tư pháp phiên bản 2.0; Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển Chính phủ số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của ngành Tư pháp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch chuyển đổi số ngành Tư pháp giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030; nâng cấp các dịch vụ công trực tuyến do Bộ Tư pháp cung cấp lên mức độ 3, 4 và thực hiện có hiệu quả việc cung cấp các dịch vụ này trên Cổng dịch vụ công quốc gia, của Bộ Tư pháp và của các địa phương; hoàn thành việc tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công trực tuyến của Bộ Tư pháp trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong năm 2022.

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Lý lịch tư pháp và các văn bản hướng dẫn thi hành; đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác xây dựng, quản lý Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp và cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Nâng cao hiệu quả công tác cấp Phiếu lý lịch tư pháp phục vụ cá nhân, cơ quan, tổ chức, đáp ứng yêu cầu cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người lao động.

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, hiệu quả phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương trong đăng ký biện pháp bảo đảm. Nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống đăng ký trực tuyến biện pháp bảo đảm, đáp ứng tốt hơn nữa việc đăng ký, cung cấp, trao đổi thông tin về biện pháp bảo đảm nhằm thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường xử lý thủ tục hành chính trên nền tảng trực tuyến.

- Tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, hoạt động của các cơ quan trong toàn Ngành theo các Nghị định mới của Chính phủ, bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

- Tiếp tục đổi mới công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ, công chức làm công tác xây dựng pháp luật, pháp chế bộ, ngành, địa phương. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của cơ quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan, đơn vị.

Trân trọng!

Võ Ngọc Nhi

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào