Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm gì?

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm gì? Vốn điều lệ về tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán? Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh tại nước ngoài của công ty chứng khoán?

Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm gì?

Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về hoạt động đăng ký biện pháp bảo đảm khi Chứng khoán đã đăng ký tập trung tại tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?

Trả lời: Căn cứ Điều 173 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam như sau:

1. Hướng dẫn và tổ chức thực hiện việc đăng ký biện pháp bảo đảm, quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam theo quy định của Nghị định này và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

2. Xây dựng cơ sở dữ liệu điện tử về đăng ký biện pháp bảo đảm tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và hướng dẫn việc sử dụng, truy cập, khai thác thông tin trên hệ thống đăng ký biện pháp bảo đảm trực tuyến tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

3. Hướng dẫn việc phong tỏa, giải tỏa chứng khoán đăng ký biện pháp bảo đảm.

4. Cung cấp thông tin về chứng khoán đã đăng ký biện pháp bảo đảm theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân, hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Chuyển dữ liệu về đăng ký biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam cho Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp để cập nhật và đồng bộ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu về biện pháp bảo đảm bằng động sản (trừ tàu bay, tàu biển).

6. Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam thu tiền dịch vụ (giá dịch vụ) đăng ký biện pháp bảo đảm đối với chứng khoán theo quy định của Bộ Tài chính căn cứ pháp luật về giá.

7. Báo cáo định kỳ hằng năm cho Bộ Tư pháp về việc đăng ký biện pháp bảo đảm bằng chứng khoán được đăng ký tập trung tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

Vốn điều lệ về tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán?

Xin hỏi hiện nay vốn điều lệ tối thiểu cho nghiệp vụ tự doanh chứng khoán của công ty chứng khoán tại Việt Nam là bao nhiêu?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1b Điều 175 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định như sau:

1. Vốn điều lệ tối thiểu cho các nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán tại Việt Nam như sau:

a) Môi giới chứng khoán: 25 tỷ đồng;

b) Tự doanh chứng khoán: 50 tỷ đồng;

c) Bảo lãnh phát hành chứng khoán: 165 tỷ đồng;

d) Tư vấn đầu tư chứng khoán: 10 tỷ đồng.

Như vậy, đối với nghiệp vụ tự doanh chứng khoán thì tối thiếu đáp ứng được 50 tỷ đồng theo quy định.

Hồ sơ đề nghị chấp thuận thành lập chi nhánh tại nước ngoài của công ty chứng khoán?

Trong lĩnh vực chứng khoán và những quy định hiện hành xin hỏi về hồ sơ việc đề nghị chấp thuận thành lập, đóng cửa chi nhánh, công ty con, văn phòng đại diện tại nước ngoài của công ty chứng khoán?

Trả lời: Căn cứ Điều 196 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về hồ sơ như sau:

1. Giấy đề nghị theo Mẫu số 74, Mẫu số 75 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty thông qua phương án thành lập, đóng cửa chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con; trong đó phương án thành lập phải bao gồm các nội dung về mức vốn dự kiến đầu tư, nguồn vốn đầu tư, đối tác tham gia thành lập công ty con (nếu có), nội dung và phạm vi hoạt động, kế hoạch hoạt động kinh doanh, phương án đóng cửa phải có nội dung về xử lý các hợp đồng với khách hàng đã ký.

Trân trọng!

Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp mới nhất về Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên lưu ký của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có được cung cấp dịch vụ lưu ký chứng khoán hay không?
Hỏi đáp Pháp luật
Thành viên của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có được sử dụng chứng khoán của khách hàng để thanh toán các khoản nợ không?
Hỏi đáp Pháp luật
Trường hợp nào tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam sẽ hủy đăng ký chứng khoán của tổ chức phát hành, công ty đại chúng?
Hỏi đáp pháp luật
Việc bảo vệ tài sản của khách hàng do Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán quản lý được quy định thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam?
Hỏi đáp pháp luật
Quyền hạn của Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam có những nghĩa vụ nào?
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp nào Tổng công ty lưu ký phong tỏa chứng khoán?
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về quyền và nghĩa vụ của Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Hỏi đáp pháp luật
Cơ chế phòng ngừa rủi ro ở Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
328 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào