13:47 | 14/04/2022
Loading...

Thẩm quyền quản lý tài sản công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các cơ quan nhà nước được quy định như thế nào?

Thẩm quyền quản lý tài sản công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các cơ quan nhà nước được quy định như thế nào? Nhờ anh/chị giải đáp.

Thẩm quyền quản lý tài sản công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các cơ quan nhà nước

Căn cứ Khoản 1 Điều 6 Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý tài chính, tài sản công, mua sắm hàng hóa, dịch vụ, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và đầu tư công ban hành kèm theo Quyết định 496/QĐ-BTP năm 2022 thẩm quyền quản lý tài sản công của Bộ trưởng Bộ Tư pháp đối với các cơ quan nhà nước như sau:

a) Ban hành, cụ thể hóa các cơ chế, chính sách, chế độ, định mức quản lý, sử dụng tài sản công do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành trong lĩnh vực tài sản công để thực hiện thống nhất trong nội bộ Bộ Tư pháp;

b) Quyết định danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ, kế hoạch mua sắm tập trung hàng năm của Bộ Tư pháp;

c) Phê duyệt chủ trương mua sắm tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô các loại của các đơn vị thuộc Bộ quản lý;

d) Phê duyệt kế hoạch mua sắm tài sản công theo đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt: các đề án, dự án mang tính tổng thể toàn ngành có liên quan đến hoạt động của nhiều đơn vị;

đ) Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (chủng loại, số lượng) của các đơn vị thuộc Bộ quản lý;

e) Quyết định khoản kinh phí sử dụng tài sản công theo quy định của Luật quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản hướng dẫn (trừ trường hợp quy định tại điểm e khoản 4 Điều này);

g) Quyết định xử lý tài sản công trong các trường hợp:

- Thu hồi, bán tài sản công là xe ô tô của các đơn vị thuộc Bộ quản lý;

- Điều chuyển tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô và các tài sản khác có nguyên giá từ 01 tỷ đồng/đơn vị tài sản trở lên giữa các đơn vị thuộc Bộ quản lý (trừ nội dung về điều chuyển tài sản công quy định tại điểm h khoản 1 Điều này);

- Phê duyệt phương án xử lý tài sản phục vụ hoạt động của dự án sử dụng vốn nhà nước thuộc Ban quản lý dự án do Bộ trưởng quyết định thành lập;

- Tiêu hủy tài sản công;

- Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong trường hợp tài sản công bị mất, bị hủy hoại là nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất của các đơn vị thuộc Bộ quản lý.

h) Bộ trưởng ủy quyền cho Thứ trưởng phụ trách đơn vị;

- Quyết định mua sắm tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô của các đơn vị quản lý theo chủ trương đã được Bộ trưởng phê duyệt;

- Quyết định mua sắm tài sản công (trừ tài sản là trụ sở làm việc, xe ô tô) có nguyên giá từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên của các đơn vị dự toán quản lý;

- Quyết định thuê tài sản công có giá thuê từ 100 triệu đồng/tháng trở lên (tính cho một tài sản thuê) của các đơn vị quản lý;

- Quyết định xử lý tài sản công trong các trường hợp:

+ Thu hồi, bán đối với các tài sản công (trừ trụ sở làm việc, xe ô tô) có nguyên giá từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên;

+ Thanh lý đối với các tài sản công là nhà làm việc hoặc tài sản khác gắn liền với đất, xe ô tô và các tài sản khác nguyên giá từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên;

+ Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân trong trường hợp tài sản công bị mất, bị hủy hoại là xe ô tô và tài sản khác (trừ trụ sở làm việc) có nguyên giá từ 500 triệu đồng/đơn vị tài sản trở lên;

+ Điều chuyển tài sản công là trụ sở làm việc, xe ô tô và các tài sản khác có nguyên giá từ 01 tỷ đồng/đơn vị tài sản trở lên giữa các đơn vị cùng thuộc thẩm quyền quản lý.

- Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật hoặc dự án đầu tư; phê duyệt quyết toán dự án sửa chữa trụ sở, kho vật chứng có tổng mức đầu tư từ 60 tỷ đồng trở lên đối với các cơ quan thuộc Tổng cục Thi hành án dân sự và dự án sửa chữa trụ sở từ 05 tỷ đồng trở lên đối với các đơn vị thuộc Bộ còn lại sử dụng nguồn chi thường xuyên và nguồn kinh phí hợp pháp khác;

- Quyết định phê duyệt tiêu chuẩn kỹ thuật của tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung, kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu mua sắm tập trung do đơn vị thuộc quyền quản lý được giao tổ chức thực hiện;

- Quyết định giữ lại tiếp tục sử dụng nhà, đất; tạm giữ lại tiếp tục sử dụng nhà, đất đối với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp quản lý sau khi có ý kiến phê duyệt của Bộ Tài chính.

Thẩm quyền quản lý tài sản công của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp đối với các cơ quan nhà nước

Căn cứ Khoản 2 Điều này thẩm quyền quản lý tài sản công của Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính Bộ Tư pháp đối với các cơ quan nhà nước như sau:

a) Bộ trưởng ủy quyền cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính.

- Báo cáo Bộ Tài chính về tổng hợp dự toán đã giao điều chỉnh, bổ sung của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp để kiểm tra phân bổ dự toán và phê duyệt dự toán trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis);

- Báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách nhà nước của Bộ Tư pháp (định kỳ hàng quý);

- Báo cáo tình hình thực hiện công khai ngân sách hàng năm của Bộ Tư pháp (dự toán và quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm);

- Quyết định công khai dự toán, quyết toán thu - chi ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tư pháp; dự toán điều chỉnh, bổ sung đã được cấp có thẩm quyền giao cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp;

- Báo cáo khác của Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật ngân sách.

b) Bộ trưởng phân cấp cho Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính:

- Ban hành văn bản hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực quản lý tài chính, kế toán;

- Thông báo số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm; số trần chi ngân sách nhà nước 03 năm cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp;

- Thông báo số chi tiết phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách hàng năm, dự toán điều chỉnh, bổ sung cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp;

- Cập nhật, khai thác thông tin dự toán giao, dự toán điều chỉnh cho các đơn vị thuộc Bộ trên Hệ thống thông tin quản lý ngân sách và kho bạc (Tabmis);

- Tổ chức xét duyệt, thẩm định và thông báo kết quả xét duyệt, thẩm định quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước hàng năm cho các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp; tổng hợp, lập báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước hàng năm của Bộ Tư pháp;

- Tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện chấp hành các quy định về quản lý tài chính của các đơn vị dự toán thuộc Bộ Tư pháp theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào