11:37 | 31/03/2022
Loading...

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng các điều kiện gì?

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng các điều kiện nào? Nội dung báo cáo về việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng? Công ty đại chúng không được mua lại cổ phiếu của những đối tượng nào?

Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình thì phải đáp ứng các điều kiện nào?

Được biết vừa qua Quốc hội đã thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo quy định này thì công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng các điều kiện nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 36 Luật chứng khoán 2019 quy định công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu để giảm vốn điều lệ, phương án mua lại, trong đó nêu rõ số lượng, thời gian thực hiện, nguyên tắc xác định giá mua lại;

- Có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu từ các nguồn sau đây: thặng dư vốn cổ phần, quỹ đầu tư phát triển, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu được sử dụng để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật;

- Có công ty chứng khoán được chỉ định thực hiện giao dịch, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;

- Đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện;

- Không thuộc trường hợp sau:

+ Đang có nợ phải trả quá hạn căn cứ vào báo cáo tài chính năm gần nhất được kiểm toán; trường hợp thời điểm dự kiến mua lại cổ phiếu quá 06 tháng kể từ thời điểm kết thúc năm tài chính, việc xác định nợ quá hạn được căn cứ vào báo cáo tài chính 06 tháng gần nhất được kiểm toán hoặc soát xét; trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

+ Đang trong quá trình chào bán, phát hành cổ phiếu để huy động thêm vốn, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 2 Điều này;

+ Cổ phiếu của công ty đang là đối tượng chào mua công khai, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này;

+ Đã thực hiện việc mua lại cổ phiếu của chính mình trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày báo cáo kết quả mua lại hoặc vừa kết thúc đợt chào bán, phát hành cổ phiếu để tăng vốn không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán, phát hành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Nội dung báo cáo về việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng

Cho tôi hỏi theo quy định mới thì báo cáo về việc mua lại cổ phiếu của công ty đại chúng gồm những nội dung nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp thắc mắc, cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 2 Điều 37 Luật chứng khoán 2019 quy định báo cáo về việc mua lại cổ phiếu bao gồm các nội dung sau đây:

- Mục đích mua lại;

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua lại;

- Nguồn vốn thực hiện mua lại;

- Phương thức giao dịch;

- Thời gian dự kiến thực hiện;

- Nguyên tắc xác định giá (khoảng giá).

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Công ty đại chúng không được mua lại cổ phiếu của những đối tượng nào?

Tôi nghe nói trong kỳ họp Quốc hội vừa qua các đại biểu đã thống nhất thông qua Luật chứng khoán mới, cho tôi hỏi theo luật này thì công ty đại chúng không được mua lại cổ phiếu của những đối tượng nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 4 Điều 36 Luật chứng khoán 2019 quy định trừ trường hợp mua lại cổ phiếu tương ứng với tỷ lệ sở hữu trong công ty hoặc mua lại cổ phiếu theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc mua lại cổ phiếu thông qua giao dịch thực hiện theo phương thức khớp lệnh, công ty không được mua lại cổ phiếu của các đối tượng sau đây:

- Người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ theo quy định của Luật này;

- Người sở hữu cổ phiếu có hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

- Cổ đông lớn theo quy định của Luật này.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Lê Bảo Y

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào