17:41 | 01/04/2022
Loading...

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình có phải làm thủ tục giảm vốn hay không?

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình có phải làm thủ tục giảm vốn không? Hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của chính mình của công ty đại chúng? Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng?

Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình có phải làm thủ tục giảm vốn không?

Cho tôi hỏi theo quy định mới điều chỉnh về lĩnh vực chứng khoán, thì khi công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình có phải làm thủ tục giảm vốn không? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 5 Điều 36 Luật chứng khoán 2019 quy định:

Công ty đại chúng thực hiện mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 2 Điều này phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị tính theo mệnh giá số cổ phiếu được công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phiếu.

=> Như vậy, căn cứ quy định trên thì công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình, của cổ đông thì phải làm thủ tục giảm vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành thanh toán.

Trên đây là nội dung hỗ trợ!

Hồ sơ đăng ký mua lại cổ phiếu của chính mình của công ty đại chúng

Cho tôi hỏi theo quy định mới về hoạt động chứng khoán thì công ty đại chúng trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải chuẩn bị bộ hồ sơ thế nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 37 Luật chứng khoán 2019 quy định công ty đại chúng theo quy định tại khoản 1 Điều 36 của Luật này trước khi mua lại cổ phiếu của chính mình phải gửi tài liệu báo cáo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước bao gồm:

- Báo cáo về việc mua lại cổ phiếu;

- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua việc mua lại cổ phiếu, phương án mua lại;

- Văn bản xác nhận việc chỉ định thực hiện giao dịch của công ty chứng khoán, trừ trường hợp công ty chứng khoán là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam mua lại cổ phiếu của chính mình;

- Quyết định của Hội đồng quản trị thông qua phương án triển khai mua lại cổ phiếu;

- Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;

- Tài liệu chứng minh công ty có đủ nguồn để mua lại cổ phiếu;

- Tài liệu chứng minh đáp ứng các điều kiện để được mua lại cổ phiếu của chính mình theo quy định của pháp luật trong trường hợp công ty đại chúng thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng

Ban biên tập cho tôi hỏi: Công ty đại chúng chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải đáp ứng điều kiện nào? Xin cảm ơn!

Trả lời: Căn cứ Khoản 1 Điều 31 Luật Chứng khoán 2019 quy định điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ của công ty đại chúng bao gồm:

- Có quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành và sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán; xác định rõ tiêu chí, số lượng nhà đầu tư;

- Đối tượng tham gia đợt chào bán chỉ bao gồm nhà đầu tư chiến lược, nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp;

- Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi chào bán riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật;

- Các đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ, trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ, trái phiếu kèm chứng quyền riêng lẻ phải cách nhau ít nhất 06 tháng kể từ ngày kết thúc đợt chào bán gần nhất;

- Việc chào bán cổ phiếu, chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu, thực hiện chứng quyền phải đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của pháp luật.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn.

Trân trọng!

Đi đến trang Tìm kiếm nội dung Tư vấn pháp luật - Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình

Lê Bảo Y

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình
Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình
Hỏi đáp mới nhất về Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình
Hỏi đáp pháp luật
Điều kiện để công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình
Hỏi đáp pháp luật
Quy định về việc Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình
Hỏi đáp pháp luật
Trường hợp công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình có phải làm thủ tục giảm vốn hay không?
Hỏi đáp pháp luật
Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình phải đáp ứng các điều kiện gì?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Công ty đại chúng mua lại cổ phiếu của chính mình có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào