13:44 | 09/03/2022
Loading...

Đối với công ty TNHH HTV giảm vốn điều lệ có phải lập báo cáo tài chính hay không?

Đối với công ty TNHH HTV giảm vốn điều lệ có phải lập báo cáo tài chính không? Số thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV có bắt buộc phải là số lẻ không? Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH phải là bản giấy? 

Đối với công ty TNHH HTV giảm vốn điều lệ có phải lập báo cáo tài chính không?

Trường hợp công ty tôi là công ty TNHH HTV có thay đổi vốn điều lệ, mua lại phần góp vốn thành viên trong công ty. Không biết khi làm thông báo thay đổi bên chúng tôi có lập báo cáo tài chính không ạ?

Trả lời: Theo Điều 68 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về tăng, giảm vốn điều lệ của công ty TNHH HTV, trong đó:

...

3. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

a) Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

b) Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật này;

c) Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật này.

4. Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 3 Điều này, trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh. Thông báo phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Vốn điều lệ, số vốn đã tăng hoặc giảm;

c) Thời điểm và hình thức tăng hoặc giảm vốn;

d) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

5. Kèm theo thông báo quy định tại khoản 4 Điều này phải gồm nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên; trường hợp giảm vốn điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều này, phải có thêm báo cáo tài chính gần nhất.

6. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo.

Căn cứ quy định trên, công ty TNHH HTV có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp mua lại phần vốn góp của thành viên (phải đảm bảo theo Điều 51 Luật này). Theo đó, công ty thực hiện thông báo về việc giảm vốn điều lệ đến Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đặt trụ sở; đồng thời phải có thêm báo cáo tài chính gần nhất.

Số thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV có bắt buộc phải là số lẻ không?

Cho hỏi số thành viên Hội đồng thành viên công ty TNHH MTV có bắt buộc phải là số lẻ hay không?

Khoản 1 Điều 80 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về Hội đồng thành viên công ty TNHH một thành viên như sau:

Hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Thành viên Hội đồng thành viên do chủ sở hữu công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 năm. Hội đồng thành viên nhân danh chủ sở hữu công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty; nhân danh công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ quyền và nghĩa vụ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước pháp luật và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Điều lệ công ty, Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Như vậy, hội đồng thành viên có từ 03 đến 07 thành viên. Chủ sở hữu công ty quyết định bổ nhiệm số lượng thành viên nằm trong khoảng này. Quy định này cũng không bắt buộc số lượng thành viên hội đồng phải là số lẻ, cho nên có thể bộ nhiệm số lượng thành viên là 3, 4, 5, 6 hoặc 7, tùy công ty.

Sổ đăng ký thành viên công ty TNHH phải là bản giấy?

Bên em mới thành lập công ty TNHH 2 thành viên, đã được cấp GCN đăng ký doanh nghiệp. Theo quy định thì phải lập sổ đăng ký thành viên, vậy cho hỏi em lập sổ và lưu trữ trên mạng có được không ạ? Hay phải in ra bản giấy rồi lưu trữ tại công ty?

Khoản 1 Điều 48 Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định:

Công ty phải lập sổ đăng ký thành viên ngay sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Sổ đăng ký thành viên có thể là văn bản giấy, tập hợp dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin sở hữu phần vốn góp của các thành viên công ty.

Như vậy, sổ đăng ký thành viên có thể là tập hợp dữ liệu điện tử, không nhất thiết phải là bản giấy. Cho nên bên công ty bạn có thể lập trên máy tính và lưu trữ điện tử.

Tuy nhiên, cho dù là bản giấy hay dữ liệu điện tử thì sổ đăng ký thành viên phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Trân trọng!

 

Lê Bảo Y

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào