15:59 | 10/03/2022
Loading...

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông hay không?

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông hay không? Tôi hiện đang sở hữu cổ phần của một công ty, toàn bộ đó là cổ phần ưu đãi cổ tức. Vậy với trường hợp của tôi, tôi có được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông được không? Thêm nữa, Hội đồng quản trị công ty có quyền ra quyết định mua lại toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức mà công ty đã phát hành không?

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có được tham gia họp Đại hội đồng cổ đông không?

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 117 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về quyền của cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi cổ tức như sau:

Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết, dự họp Đại hội đồng cổ đông, đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 148 của Luật này.

Tại Khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 quy định về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông như sau:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Như vậy, theo quy định trên, cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức không có quyền biểu quyết cũng như tham dự họp Đại hôi đồng cổ đông, trừ trường hợp cuộc họp có nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức.

Hội đồng quản trị công ty có quyền ra quyết định mua lại toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức mà công ty đã phát hành không?

Tại Khoản 1 Điều 133 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về việc mua lại cổ phần của công ty như sau:

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

- Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

Vậy để mua lại toàn bộ số cổ phần ưu đãi cổ tức mà công ty đã phát hành thì cần có quyết định của Đại hội đồng cỏ đông, vì Hội đồng quản trị chỉ có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn 12 tháng.

Trân trọng!

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào