14:06 | 07/02/2022
Loading...

Tuyển chọn và quản lý nhiệm vụ của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Cho hỏi việc tổ chức tuyển chọn và quản lý thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 được quy định như thế nào?

Tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Căn cứ Khoản 1 Điều 7 Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-BCĐTKNL năm 2022) có quy định về việc tuyển chọn nhiệm vụ thuộc Chương trình này như sau:

a) Yêu cầu chung đối với nhiệm vụ đưa vào thực hiện

- Phù hợp với các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình;

- Phù hợp với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp, người dân, xã hội và yêu cầu quản lý nhà nước về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

- Đảm bảo tính khả thi về: phương thức triển khai; thời gian, tiến độ; nguồn nhân lực, tài chính...

- Phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

b) Quy trình thực hiện tuyển chọn, tổ chức thực hiện và đánh giá kết quả nhiệm vụ.

- Đối với nhiệm vụ sử dụng toàn bộ hoặc sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước, các cơ quan trung ương thực hiện theo trình tự sau:

+ Đề xuất nhiệm vụ: Cơ quan trung ương kêu gọi các tổ chức, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của tổ chức đó theo quyết định thành lập, điều lệ hoặc quy chế tổ chức và hoạt động, và các quy định khác có liên quan, lập và gửi danh mục đề xuất nhiệm vụ gửi về đơn vị chuyên trách được giao để tổng hợp trước ngày 05 tháng 3 của năm trước kế hoạch (hoặc tiến độ cụ thể do cơ quan trung ương quy định). Danh mục đề xuất nhiệm vụ phải đảm bảo đầy đủ các thông tin bao gồm: tên nhiệm vụ, mục tiêu, nội dung thực hiện, dự kiến kết quả đạt được, dự kiến kinh phí thực hiện và thời gian thực hiện. Đối với nhiệm vụ đột xuất, tổ chức phù hợp gửi đề xuất cho Lãnh đạo cơ quan trung ương để xem xét, xử lý tùy từng trường hợp cụ thể.

+ Tư vấn xác định nhiệm vụ đề xuất thực hiện: Cơ quan trung ương tổ chức việc xác định, lựa chọn đề xuất nhiệm vụ dựa trên khuyến nghị của Hội đồng tư vấn xác định nhiệm vụ được cơ quan trung ương thành lập. Thành phần, nhiệm vụ và trình tự, phương thức làm việc của Hội đồng do cơ quan trung ương quy định.

+ Xây dựng danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện: Căn cứ kết quả tư vấn của Hội đồng, cơ quan trung ương xây dựng, lựa chọn danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện của năm kế hoạch và gửi về Bộ Công Thương trước 20 tháng 4 của năm trước năm kế hoạch để tổng hợp.

+ Xác định và thống nhất danh mục nhiệm vụ thực hiện: Bộ Công Thương chủ trì phối hợp với các cơ quan trung ương xác định và thống nhất danh mục nhiệm vụ thực hiện của năm kế hoạch từ danh mục nhiệm vụ đề xuất thực hiện của các cơ quan trung ương.

+ Phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện: Lãnh đạo cơ quan trung ương phê duyệt danh mục nhiệm vụ thực hiện do ngân sách trung ương hỗ trợ trên cơ sở danh mục nhiệm vụ đã được Bộ Công Thương và các cơ quan trung ương xác định. Căn cứ quy định hiện hành, việc lựa chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc danh mục phê duyệt thông qua phương thức giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu. Tùy theo phương thức lựa chọn tổ chức thực hiện nhiệm vụ, hồ sơ nhiệm vụ được lập theo quy định của pháp luật liên quan.

+ Kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ: Cơ quan trung ương chủ trì việc đánh giá, kiểm tra việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình của cơ quan mình.

- Hồ sơ nhiệm vụ và việc quản lý Hồ sơ được cụ thể hóa trong các văn bản quy định do cơ quan trung ương ban hành trên cơ sở quy định hiện hành của pháp luật.

Quản lý thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Căn cứ Khoản 2 Điều 7 Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-BCĐTKNL năm 2022) có quy định về quản lý thực hiện nhiệm vụ thuộc Chương trình này như sau:

Đối với nhiệm vụ sử dụng toàn bộ hoặc sử dụng một phần kinh phí từ ngân sách nhà nước: Thực hiện quản lý nhiệm vụ theo quy định quản lý nhiệm vụ thuộc Chương trình do các cơ quan trung ương ban hành riêng cho cơ quan mình. Các nhiệm vụ sử dụng vốn đầu tư phát triển từ ngân sách nhà nước của Chương trình được thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn có liên quan.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào