14:06 | 07/02/2022
Loading...

Xây dựng kế hoạch thực hiện của Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Cho hỏi việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ theo giai đoạn 05 năm và hằng năm; việc thông tin về nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 được quy định như thế nào?

Xây dựng kế hoạch nhiệm vụ theo giai đoạn 05 năm và hằng năm Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Căn cứ Điều 5 Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-BCĐTKNL năm 2022) có quy định về việc xây dựng kế hoạch nhiệm vụ theo giai đoạn 05 năm và hằng năm Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 như sau:

1. Cơ quan trung ương và địa phương chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng, căn cứ các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình, tổ chức xây dựng và ban hành Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm thực hiện tại cơ quan mình với các nội dung chính sau:

a) Mục tiêu chung, mục tiêu cụ thể tiết kiệm năng lượng trong giai đoạn;

b) Nội dung trọng tâm;

c) Bộ chỉ số đánh giá thực hiện Chương trình tại cơ quan;

d) Phương án thực hiện;

đ) Các kết quả đạt được.

2. Trên cơ sở nội dung các Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm của cơ quan trung ương và địa phương, Văn phòng Ban Chỉ đạo Tiết kiệm năng lượng tổng hợp, xây dựng và trình Ban Chỉ đạo Chương trình phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 05 năm của Chương trình.

3. Trên cơ sở Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm của mình, cơ quan trung ương và địa phương chủ trì xây dựng và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hằng năm tại cơ quan trung ương và địa phương. Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hằng năm bao gồm:

a) Mục tiêu về tiết kiệm năng lượng trong năm của cơ quan;

b) Nội dung trọng tâm thực hiện để đạt được mục tiêu của năm;

c) Danh mục các nhiệm vụ triển khai trong năm căn cứ theo nội dung trọng tâm;

d) Bộ chỉ số đánh giá việc thực hiện kế hoạch;

đ) Phương án triển khai;

e) Kết quả đạt được,

4. Khung nhiệm vụ giai đoạn 05 năm và Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hằng năm của cơ quan trung ương được tổng hợp vào kế hoạch chi thường xuyên và kế hoạch chi đầu tư phát triển của cơ quan theo quy định hiện hành.

Thông tin về nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030

Căn cứ Điều 6 Quy chế xây dựng, tuyển chọn và tổ chức quản lý, thực hiện các nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 (ban hành kèm theo Quyết định 12/QĐ-BCĐTKNL năm 2022) có quy định về việc thông tin về nhiệm vụ thuộc Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 như sau:

1. Thông tin về nhiệm vụ thuộc Chương trình được đăng tải tại Cổng thông tin điện tử của cơ quan trung ương, trên trang thông tin điện tử của Chương trình, trừ thông tin liên quan đến bí mật nhà nước.

2. Cơ quan trung ương có trách nhiệm trong việc công bố thông tin nội dung quy định tại khoản 1 Điều này và tuyên truyền, phổ biến, chuyển giao kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào