16:40 | 10/02/2022
Loading...

Báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước của Chính phủ và chính quyền địa phương được lập như thế nào?

Liên quan đến quy định mới của pháp luật về hạch toán vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ, chính quyền địa phương. Cho hỏi việc lập báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước của Chính phủ và chính quyền địa phương được pháp luật quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 35 Thông tư 99/2021/TT-BTC (có hiệu lực từ 01/01/2022) có quy định về báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước của Chính phủ và chính quyền địa phương như sau:

- Vụ NSNN lập và gửi cho KBNN báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước của Chính phủ đối với các khoản vay nợ mà KBNN chưa có đủ thông tin hạch toán trên TABMIS theo biểu mẫu số B01/TN “Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước theo đối tượng của Chính phủ” và thời hạn gửi báo cáo theo danh mục báo cáo nêu tại khoản 3 Điều này.

- Căn cứ số liệu được kết xuất từ cơ sở dữ liệu trên TABMIS, các hệ thống ứng dụng về quản lý vay nợ của KBNN trong nước, báo cáo của Vụ NSNN và các tỉnh, thành phố, KBNN tổng hợp báo cáo vay nợ trong nước theo biểu mẫu số B02/TN, B03/TN, B04/TN và thời hạn gửi báo cáo theo danh mục báo cáo nêu tại khoản 3 Điều này.

- Danh mục báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước:

STT

Tên báo cáo

Mẫu biểu

Trách nhiệm lập

Nơi nhận

Thời hạn gửi

1

Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước theo đối tượng của Chính phủ

B01/TN

Vụ NSNN - Bộ Tài chính

KBNN

- Trước ngày 31/10 đối với báo cáo 6 tháng

- Trước ngày 30/4 năm sau đối với báo cáo 12 tháng

2

Báo cáo tổng hợp thực hiện vay, trả nợ của chính quyền địa phương

B02/TN

KBNN

Cục QLN và TCĐN

3

Báo cáo thực hiện vay, trả nợ trong nước theo hình thức vay của Chính phủ

B03/TN

KBNN

Cục QLN và TCĐN

4

Báo cáo vay, trả nợ trong nước

B04/TN

KBNN

Cục QLN và TCĐN

- Mẫu biểu và phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước quy định tại Phụ lục số 05 “Mẫu biểu, phương pháp lập báo cáo tình hình vay, trả nợ trong nước” kèm theo Thông tư này.

Trân trọng!

Mạc Duy Văn

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào