Mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Xin cảm ơn.

Theo Mẫu TP-LS-04 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể:

 

TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...........................

  1. 1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................

  1. 2. Giấy đăng ký hoạt động số: ......................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..............

................................. cấp ngày: …/…/…….......................................................

  1. 3. Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................................

Số điện thoại: .......................... Fax: ......................... Email: ..............................................

Website: ..............................................................................................................................

  1. 4. Lĩnh vực hành nghề:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

  1. 1. Tên của chi nhánh (ghi tên đầy đủ bằng chữ in hoa): .....................................................

..............................................................................................................................................

  1. 2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ...........................................................................................

..............................................................................................................................................

Số điện thoại:............................Fax:.............................Email:..............................................

Website: ...............................................................................................................................

  1. 3. Trưởng chi nhánh:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................................

Giới tính: ................................................ Ngày sinh: …/…/……..........................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................

Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: .....................................................................................

Thẻ luật sư số ........ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ..../....../..........

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ...................................................................

  1. 4. Lĩnh vực hành nghề:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Trưởng chi nhánh:

Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

Họ và tên: ....................................................

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

Họ và tên: .....................................................

 

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

Chi nhánh
Hỏi đáp mới nhất về Chi nhánh
Hỏi đáp Pháp luật
Giám đốc chi nhánh là ai và có vai trò như thế nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi nhánh là gì? Chi nhánh công ty có nhiệm vụ như thế nào đối với công ty mẹ?
Hỏi đáp Pháp luật
Người đứng đầu chi nhánh công ty là ai và có vai trò như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Chi nhánh có được ký hợp đồng lao động với người lao động?
Hỏi đáp Pháp luật
Chi nhánh có con dấu riêng không? Chi nhánh có được ký hợp đồng không?
Hỏi đáp Pháp luật
Công ty có thể chỉ định chi nhánh xuất hóa đơn không?
Hỏi đáp Pháp luật
Một doanh nghiệp có thể thành lập tối đa bao nhiêu chi nhánh?
Hỏi đáp pháp luật
Thủ tục họat động trở lại của chi nhánh?
Hỏi đáp pháp luật
Việc kê khai thuế cho cơ sở sản xuất có chi nhánh phụ thuộc ở địa phương khác
Hỏi đáp pháp luật
Việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài của doanh nghiệp trong nước
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chi nhánh
3189 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Chi nhánh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào