10:14 | 30/10/2021
Loading...

Mẫu giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư

Nhờ admin cung cấp giúp tôi: Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư. Xin cảm ơn.

Theo Mẫu TP-LS-04 Ban hành kèm theo Thông tư 05/2021/TT-BTP quy định về Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư, cụ thể:

 

TÊN CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ
ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CHI NHÁNH CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)...........................

  1. 1. Tên gọi đầy đủ của tổ chức hành nghề luật sư thành lập chi nhánh (ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................................

Tên giao dịch (nếu có): .......................................................................................................

Tên viết tắt (nếu có): ...........................................................................................................

Tên bằng tiếng nước ngoài (nếu có): .................................................................................

  1. 2. Giấy đăng ký hoạt động số: ......................... do Sở Tư pháp tỉnh (thành phố) ..............

................................. cấp ngày: …/…/…….......................................................

  1. 3. Địa chỉ trụ sở: ..................................................................................................................

Số điện thoại: .......................... Fax: ......................... Email: ..............................................

Website: ..............................................................................................................................

  1. 4. Lĩnh vực hành nghề:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

Đăng ký hoạt động cho chi nhánh với nội dung sau đây:

  1. 1. Tên của chi nhánh (ghi tên đầy đủ bằng chữ in hoa): .....................................................

..............................................................................................................................................

  1. 2. Địa chỉ trụ sở của chi nhánh: ...........................................................................................

..............................................................................................................................................

Số điện thoại:............................Fax:.............................Email:..............................................

Website: ...............................................................................................................................

  1. 3. Trưởng chi nhánh:

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .........................................................................................

Giới tính: ................................................ Ngày sinh: …/…/……..........................................

Địa chỉ thường trú: .............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay: .................................................................................................................

Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu số: .................................................

Ngày cấp: ..../....../.......... Nơi cấp: .....................................................................................

Thẻ luật sư số ........ do Liên đoàn Luật sư Việt Nam cấp ngày: ..../....../..........

Là thành viên Đoàn Luật sư tỉnh (thành phố): ...................................................................

  1. 4. Lĩnh vực hành nghề:

....................................................................................................................

....................................................................................................................

  1. Mẫu chữ ký của người dự kiến là Trưởng chi nhánh:

Chữ ký mẫu thứ nhất

 

 

Họ và tên: ....................................................

Chữ ký mẫu thứ hai

 

 

Họ và tên: .....................................................

 

Chúng tôi cam kết nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định./.

 

 

Tỉnh (thành phố), ngày tháng năm
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)

 

Trân trọng!

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Chi nhánh

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Chi nhánh
Chi nhánh
Hỏi đáp mới nhất về Chi nhánh
Hỏi đáp pháp luật
Thời hạn gửi báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo thống kê điện tử áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình tra soát đối với mẫu biểu báo cáo thống kê bằng văn bản áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy trình tra soát, xử lý, kiểm duyệt đối với mẫu biểu báo cáo điện tử áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Cục Công nghệ tin học
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng trong quản lý báo cáo thống kê áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Cục Công nghệ tin học trong quy định chế độ báo cáo thống kê áp dụng đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trong quản lý báo cáo thống kê áp dụng đối với các tổ chức tín dụng
Hỏi đáp pháp luật
Đại diện giao dịch hối đoái với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
Hỏi đáp pháp luật
Quy chế giao dịch hối đoái của chi nhánh ngân hàng nước ngoài là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tổ chức hành nghề luật sư tạm ngừng hoạt động thì chi nhánh, văn phòng giao dịch của tổ chức đó có được tiếp tục hoạt động không?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về Chi nhánh có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào