14:48 | 28/01/2021
Loading...

Mẫu quyết định về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

Theo quy định mới nhất hướng dẫn BLLĐ 2019 thì mẫu quyết định về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động là theo mẫu nào?

Quyết định về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động được sử dụng theo Mẫu số 03/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) như sau:

Mẫu số 03/PLIII

ỦY BAN NHÂN DÂN … (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …/QĐ-UBND

……, ngày …. tháng …. năm ….

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN ...(1)...

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số …/…/NĐ-CP ngày ... tháng... năm ….. của Chính phủ .... (ghi tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động);

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh  Xã hội tỉnh, thành phố.....

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Trích tiền từ tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của …(2)…, mã số doanh nghiệp …(3)… địa chỉ trụ sở chính …(4)… để thực hiện thanh toán chế độ, quyền lợi của người lao động theo danh sách kèm theo Quyết định này.

1. Số tài khoản ký quỹ ……………..(5) ………………… tại ………..……(6)………………………

2. Số tiền trích: ……………………..(7)………………………………………………………………..

(Bằng chữ: ...........................(8)............................................................................................)

3. Ngân hàng ………..(6)............................ thực hiện trích tiền ký quỹ và thanh toán chế độ cho người lao động thuê lại.

4. .........................(2)......................... có trách nhiệm nộp bổ sung tiền ký quỹ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày tiền được rút ra khỏi tài khoản ký quỹ.

Điều 2. Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh, thành phố .......(9)… Ngân hàng ...(6)..., Giám đốc (2)......... chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng …. năm …./.

 

Nơi nhận:
- …….;
- …….;

CHỦ TỊCH (10)
(Chữ ký, dấu)
Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền trích tiền ký quỹ.

(2) Tên doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ hoạt động cho thuê tại lao động.

(3) Mã số doanh nghiệp theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

(4) Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp bị trích tiền ký quỹ.

(5) Số tài khoản ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.

(6) Tên ngân hàng nhận tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động.

(7) Số tiền trích từ tài khoản ký quỹ.

(8) Số tiền trích từ tài khoản ký quỹ bằng chữ.

(9) Chức danh người đại diện theo pháp luật của ngân hàng nhận ký quỹ.

(10) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên dưới ghi Phó Chủ tịch.

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào