14:48 | 28/01/2021
Loading...

Mẫu thông báo đồng ý về việc rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động mới nhất

Cung cấp cho mình mẫu thông báo đồng ý rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của chủ tịch UBND tỉnh, xin cảm ơn nhiều!

Mẫu thông báo đồng ý về việc rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động được sử dụng theo Mẫu số 02/PLIII Phụ lục III ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP (Có hiệu lực từ 01/02/2021) như sau:

ỦY BAN NHÂN DÂN ... (1)
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: .../UBND-…(2)

V/v thông báo đồng ý về việc rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động

………., ngày …. tháng …. năm ….

 

Kính gửi:

………...(3)………..
………...(4)………..

Căn cứ Nghị định số …/..../NĐ-CP ngày ....tháng ....năm .... của Chính phủ .... (ghi theo tên Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành về nội dung cho thuê lại lao động theo khoản 2 Điều 54 của Bộ luật Lao động);

Theo đề nghị của …(3)… đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động và hồ sơ kèm theo, …(1)… có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với đề nghị rút tiền ký quỹ hoạt động cho thuê lại lao động của …..(3)…………, địa chỉ doanh nghiệp ……………., mã số doanh nghiệp: …………., mã số giấy phép (nếu có): …….. để thực hiện ……(5)……..

2. …(3)……. Ngân hàng ….(4), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh/thành phố …. có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định về ký quỹ của doanh nghiệp cho thuê lại lao động./.

 


Nơi nhận:
- …….;
- …….

CHỦ TỊCH (6)
(Chữ ký, dấu)


Họ và tên

Ghi chú:

(1) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

(2) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo công văn.

(3) Tên doanh nghiệp cho thuê lại đề nghị rút tiền ký quỹ.

(4) Tên ngân hàng nhận ký quỹ.

(5) Ghi lý do rút tiền ký quỹ theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định này.

(6) Trường hợp cấp phó được giao ký thay thì ghi chữ viết tắt “KT.” vào trước Chủ tịch, bên dưới thì ghi Phó Chủ tịch.

 Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào