13:51 | 21/03/2020
Loading...

Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030 gồm những nội dung nào?

Ban biên tập cho tôi hỏi: Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030 gồm những nội dung nào? Nhờ hỗ trợ giải đáp, cảm ơn!

Căn cứ Điểm a Khoản 3 Điều 1 Quyết định 295/QĐ-TTg năm 2020 quy định nội dung lập quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như sau:

Quy hoạch đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định tại Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quy hoạch, gồm nội dung chủ yếu sau đây:

- Thu thập, tổng hợp, xử lý thông tin, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch:

+ Thu thập thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch;

+ Điều tra, khảo sát thực địa bổ sung phục vụ lập quy hoạch;

+ Tổng hợp xử lý các thông tin, tài liệu, dữ liệu phục vụ lập quy hoạch;

+ Lập báo cáo kết quả điều tra, khảo sát.

- Phân tích đánh giá điều kiện tự nhiên, điều tra, khảo sát, thăm dò, hiện trạng khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thuộc phạm vi quy hoạch:

+ Điều kiện tự nhiên, tiềm năng tài nguyên khoáng sản đã được điều tra, đánh giá;

+ Hiện trạng thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản;

+ Hiện trạng bảo vệ môi trường trong việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản;

+ Hiện trạng khoa học công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực.

- Đánh giá về tình hình thực hiện kỳ quy hoạch trước của các nhóm/loại khoáng sản trong phạm vi quy hoạch trước năm 2019:

+ Kết quả thực hiện các mục tiêu quy hoạch của các nhóm/loại khoáng sản;

+ Các thành tựu, hạn chế và bài học kinh nghiệm.

- Đánh giá tác động của việc thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các loại khoáng sản:

+ Tác động đến phát triển kinh tế - xã hội;

+ Tác động đến quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội;

+ Tác động đến môi trường, đa dạng sinh học, cảnh quan, hệ sinh thái;

+ Tác động của các sự cố môi trường do thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản đối với phát triển kinh tế - xã hội, sức khỏe người lao động và cộng đồng dân cư nơi có hoạt động khai thác;

+ Tác động đến quy hoạch phát triển hạ tầng giao thông, điện, nước;

+ Tác động của tiến bộ khoa học, công nghệ tới việc bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản trong kỳ quy hoạch.

- Phân tích, đánh giá tác động của các chủ trương, chính sách, định hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng các loại khoáng sản.

- Phân tích, đánh giá, dự báo các tác động tới hoạt động khoáng sản; dự báo nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản, khả năng đáp ứng trong kỳ kế hoạch:

+ Dự báo tác động của phát triển kinh tế - xã hội tới nhận thức của cộng đồng về bảo vệ và sử dụng hiệu quả, tiết kiệm tài nguyên khoáng sản trong kỳ quy hoạch;

+ Dự báo tác động của tiến bộ khoa học, công nghệ tới việc bảo vệ, thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng tài nguyên khoáng sản trong kỳ quy hoạch;

+ Dự báo nhu cầu sử dụng các loại khoáng sản, đánh giá khả năng đáp ứng trong kỳ kế hoạch;

+ Dự báo về diễn biến giá các loại khoáng sản trong kỳ kế hoạch (nếu có).

- Quan điểm, mục tiêu thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nhóm/loại khoáng sản trong kỳ quy hoạch giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 và đến năm 2050 theo các yêu cầu tại mục 2 nêu trên:

+ Quan điểm về thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng bền vững các nhóm/loại khoáng sản phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường;

+ Xác định mục tiêu tổng quát các nhóm/loại khoáng sản và mục tiêu cụ thể về thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng của từng loại khoáng sản trong từng thời kỳ quy hoạch.

- Xây dựng và lựa chọn phương án thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trong kỳ quy hoạch; khoanh định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực khuyến khích thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản:

+ Xây dựng và lựa chọn phương án thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản phù hợp với kịch bản phát triển kinh tế - xã hội;

+ Quy hoạch phát triển thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng các nhóm/loại khoáng sản cụ thể;

+ Khoanh định khu vực cấm, khu vực hạn chế, khu vực thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản;

+ Xây dựng các đề xuất quy hoạch ngành khoáng sản.

- Xây dựng danh mục dự án quan trọng Quốc gia, dự án ưu tiên đầu tư thăm dò, khai thác, chế biến các loại khoáng sản trong phạm vi quy hoạch và thứ tự ưu tiên thực hiện trong thời kỳ quy hoạch 10 năm (2021 - 2030):

+ Danh mục dự án quan trọng quốc gia (nếu có);

+ Danh mục dự án ưu tiên đầu tư;

+ Tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư cho các dự án thời kỳ quy hoạch.

- Định hướng bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trong hoạt động khoáng sản:

+ Dự báo và đề xuất biện pháp ngăn ngừa các nguy cơ suy thoái, ô nhiễm môi trường, những tác động tiêu cực lên khu vực cộng đồng dân cư do hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản gây ra;

+ Đề xuất các biện pháp phục hồi môi trường trong và sau khi khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản;

+ Đề xuất các biện pháp áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản và giảm thiểu tác động tiêu cực của việc thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng khoáng sản.

- Xác định các giải pháp, nguồn lực thực hiện Quy hoạch:

+ Giải pháp về pháp luật, chính sách;

+ Giải pháp về tài chính, đầu tư;

+ Giải pháp về khoa học, công nghệ, môi trường;

+ Giải pháp về tuyên truyền, nâng cao nhận thức;

+ Giải pháp về đào tạo, tăng cường năng lực;

+ Giải pháp về hợp tác quốc tế;

+ Giải pháp về tổ chức thực hiện và giám sát thực hiện Quy hoạch;

+ Khả năng cân đối nguồn lực thực hiện Quy hoạch.

- Biên tập, xử lý bản đồ hiện trạng và bản đồ quy hoạch, cơ sở dữ liệu phù hợp với hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

- Kết luận và kiến nghị.

- Xây dựng các phụ lục liên quan, cơ sở dữ liệu, bản vẽ quy hoạch.

Chúng tôi phản hồi thông tin đến bạn!

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào