16:20 | 26/02/2020
Loading...

Quy định mẫu đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu

Công ty tôi kinh doanh thức ăn chăn nuôi nhập khẩu và có nhu cầu thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi. Vậy theo nghị định mới tôi cần làm đơn đề nghị theo mẫu nào để gửi về Cục trồng trọt? Nhờ hỗ trợ.

Đơn đề nghị thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu được thực hiện theo Mẫu số 10.TACN Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định 13/2020/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 05/03/2020):

TÊN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……….

…….., ngày …. tháng ….. năm …..

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THỪA NHẬN PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM THỨC ĂN CHĂN NUÔI CỦA PHÒNG THỬ NGHIỆM NƯỚC XUẤT KHẨU

Kính gửi: Cục Chăn nuôi.

Tên đơn vị đề nghị: ...............................................................................................................

Địa chỉ: .................................................................................................................................

Điện thoại: ………………………; số fax: ………………………..; Email: …………………………….

1. Đề nghị Cục Chăn nuôi thừa nhận phương pháp thử nghiệm thức ăn chăn nuôi của phòng thử nghiệm nước xuất khẩu như sau:

- Tên phòng thử nghiệm: …………………………………………………………………………………..

- Địa chỉ phòng thử nghiệm: ……………………………………………………………………………….

- Danh sách phương pháp thử nghiệm đề nghị thừa nhận:

TT

Tên chỉ tiêu

Đối tượng phép thử

Giới hạn định lượng hoặc phạm vi đo

Ký hiệu phương pháp thử

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

...

 

 

 

 

2. Hồ sơ kèm theo bao gồm: ………………………………………………………………………………

3. Thời gian đề nghị đánh giá phòng thử nghiệm (nếu có): …………………………………………..

4. Chúng tôi cam kết cung cấp đầy đủ hồ sơ, đảm bảo tính xác thực của hồ sơ đăng ký và thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan về thức ăn chăn nuôi./.

 

 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
(Họ tên, chữ ký và đóng dấu)

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào