15:19 | 21/10/2019
Loading...

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác

Xin chào Ban biên tập! Theo tôi nghiên cứu thì tổ hợp tác có cơ chế báo cáo định kỳ. Vậy, anh chị vui lòng cung cấp mẫu báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác  theo quy định mới nhất! Mong nhận được phản hồi!

Mẫu báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác được quy định tại Phụ Lục của Nghị định 77/2019/NĐ-CP (có hiệu lực từ 25/11/2019) cụ thể như sau:

TÊN TỔ HỢP TÁC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: …………………..

…..., ngày …… tháng …. năm …..

 

BÁO CÁO

Tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm………..

Kính gửi: Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn1

Tên tổ hợp tác (ghi bằng chữ in hoa): ………………………………………………

Địa chỉ: ………………………………………………………………………………….

Báo cáo tình hình hoạt động của tổ hợp tác năm .... gồm những nội dung sau đây:

1. Thành viên và lao động (thời điểm 31/12/20…..)

- Tổng số thành viên: ………………………………………………………................

Trong đó:

- Thành viên là cá nhân: ……………………………………………………………….

- Thành viên là pháp nhân: …………………………………………………………….

Tổng số lao động: ……………………………………………………………………….

Trong đó, số lao động là thành viên: ………………………………………………….

2. Sản phẩm, dịch vụ tổ hợp tác cung ứng

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên sản phẩm, dịch vụ

Tổng doanh thu trong năm 20..

1

 

 

2

 

 

3

 

 

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT

Tên chỉ tiêu

Mã số

Thời điểm 31/12/20..

 

A

B

 

1

Tổng doanh thu của tổ hợp tác

01

 

2

Tổng lợi nhuận

02

 

3

Chi phí thuế, nghĩa vụ đối với nhà nước (nếu có)

03

 

4

Thu nhập bình quân/tháng của 1 lao động/thành viên làm việc thường xuyên

04

 

4. Tài sản, vốn của tổ hợp tác (thời điểm 14/12/……..)

a) Tổng cộng tài sản: ……………………………………………………….

b) Tổng số vốn: ……………………………………………………………..

Tổ hợp tác cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung báo cáo này.

 

Các giấy tờ gửi kèm:

- ………………………

- ………………………

ĐẠI DIỆN CỦA TỔ HỢP TÁC
(Ký, ghi rõ họ tên)

Trên đây là nội dung quy định về vấn đề bạn thắc mắc.

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

TRA CỨU HỎI ĐÁP
Hỏi đáp mới nhất về
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào