Vị trí và nhiệm vụ của Trưởng phòng Cục Hải quan

Ban biên tập cho tôi hỏi theo quy định của pháp luật hiện hành thì vị trí và nhiệm vụ của Trưởng phòng Cục Hải quan được quy định như thế nào? 

Vị trí và nhiệm vụ của Trưởng phòng Cục Hải quan quy định tại Khoản 1 Điều 3 Quyết định 3036/QĐ-TCHQ năm 2016, cụ thể như sau:

Trưởng phòng là công chức, viên chức lãnh đạo đứng đầu đơn vị cấp phòng và tương đương giúp việc cho Vụ trưởng, Cục trưởng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của Phòng theo quy định của pháp luật.

Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Vụ trưởng, Cục trưởng và trước pháp luật trong điều hành mọi hoạt động của Phòng theo chức năng, nhiệm vụ được phân công. Trưởng phòng có các nhiệm vụ cụ thể sau:

3.1. Tổ chức quản lý, điều hành các công việc của Phòng.

3.2. Phân công nhiệm vụ và hướng dẫn đôn đốc công chức, viên chức và người lao động trong Phòng hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

3.3. Tổ chức thực hiện công việc thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

3.4. Kiểm tra, đôn đốc các công việc triển khai đối với các đơn vị có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của Phòng.

3.5. Nghiên cứu, đề xuất với Vụ trưởng, Cục trưởng giải quyết những vấn đề phát sinh, vướng mắc trong lĩnh vực công tác được giao.

3.6. Quản lý công chức, viên chức, người lao động và sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, tài sản, phương tiện, trang bị kỹ thuật của Phòng theo đúng phân cấp quản lý cán bộ và quy định của Nhà nước.

3.7. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Vụ trưởng, Cục trưởng

Ban biên tập phản hồi thông tin đến bạn.

Thư Viện Pháp Luật

Cục Hải quan
Hỏi đáp mới nhất về Cục Hải quan
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Cục Hải quan các tỉnh, thành phố có cửa hàng kinh doanh miễn thuế
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Cục Hải quan tại cảng hàng không quốc tế là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Nguyên tắc thành lập Cục Hải quan là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của Cục trưởng Cục Hải quan tại cảng hàng không quốc tế là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Tiêu chí thành lập Cục Hải quan là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan và địa phương trong việc thành lập Cục Hải Quan được quy định như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ và hoạt động của Cục Hải quan được quy định ra sao?
Hỏi đáp pháp luật
Cơ cấu tổ chức của Cục hải quan như thế nào?
Hỏi đáp pháp luật
Nhiệm vụ và quyền hạn của Cục trưởng Cục Hải quan là gì?
Hỏi đáp pháp luật
Những việc Cục trưởng Cục Hải phải làm trong trường hợp Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành quyết định kiểm tra sau thông quan
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Cục Hải quan
276 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Cục Hải quan
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào