Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH?

Bạn cho mình hỏi số phiếu biểu quyết tương ứng với bao nhiêu vốn điều lệ DN? Ví dụ vốn điều lệ công ty mình là 3 tỷ, trong đó A góp 1 tỷ, B góp 1,5 tỷ, C góp 500 triệu vậy tổng số phiếu biểu quyết ghi trong biên bản là như thế nào vậy bạn?

Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH?

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 60 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về biên bản họp hội đồng thành viên như sau:

Biên bản họp Hội đồng thành viên
1. Cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.
2. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải thông qua ngay trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
...
d) Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết;

Theo đó, biên bản họp HĐTV phải có một số nội dung chủ yếu trong đó có tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ, không hợp lệ; tán thành, không tán thành, không có ý kiến đối với từng vấn đề biểu quyết.

Cụ thể, về cách ghi phiếu biểu quyết, điểm b khoản 7 Điều 98 Luật Doanh nghiệp 2020 xác định biên bản họp phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

Chế độ làm việc, điều kiện và thể thức tiến hành họp Hội đồng thành viên
...
7. Nội dung các vấn đề thảo luận, các ý kiến phát biểu, kết quả biểu quyết, các nghị quyết được Hội đồng thành viên thông qua và kết luận của các cuộc họp Hội đồng thành viên phải được ghi biên bản. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính chính xác và tính trung thực của biên bản họp Hội đồng thành viên. Biên bản họp Hội đồng thành viên phải được thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
a) Thời gian, địa điểm, mục đích, chương trình họp; danh sách thành viên dự họp; vấn đề được thảo luận và biểu quyết; tóm tắt ý kiến phát biểu của thành viên, đại diện được mời dự họp về từng vấn đề thảo luận;
b) Số phiếu biểu quyết tán thành và không tán thành đối với trường hợp không áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng; số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với trường hợp áp dụng phương thức bỏ phiếu trắng;
c) Các quyết định được thông qua;
d) Họ, tên, chữ ký của thành viên dự họp.

Tuy nhiên, những quy định này lại không nêu rõ mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với bao nhiêu % vốn điều lệ nên ta có thể hiểu phần này điều lệ công ty sẽ tự quy định.

Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH?

Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH? (Hình từ Internet)

Ví dụ: Giả sử vốn điều lệ công ty bạn là 3 tỷ như bạn nêu, điều lệ công ty quy định mỗi phiếu biểu quyết tương ứng với 1% vốn điều lệ (hoặc 0.1%; 0.01% tùy trường hợp vốn trong công ty bị lẻ hay không).

Thì khi đó, phần phiếu biểu quyết có thể ghi như sau:

Các thành viên tiến hành biểu quyết theo phương thức mỗi 1 phiếu biểu quyết tương ứng với 1% vốn điều lệ.

Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 100 phiếu

Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu

Số phiếu tán thành: 100/100 phiếu đạt tỷ lệ 100%

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Ý kiến khác: không.

Hay trong các công ty cổ phần thường thì mỗi cổ phần tương ứng với một phiếu biểu quyết.

Bạn có thể xem lại điều lệ công ty mình để nắm rõ điều lệ quy định ra sao về cách thức ghi tương ứng giữa vốn điều lệ và phiếu biểu quyết để thực hiện đúng.

Trân trọng!

Thư Viện Pháp Luật

Công ty tnhh
Căn cứ pháp lý
Hỏi đáp mới nhất về Công ty tnhh
Hỏi đáp Pháp luật
Hướng dẫn quy trình thành lập công ty TNHH một thành viên qua mạng mới nhất 2024?
Hỏi đáp Pháp luật
Bitcoin có được coi là tài sản để góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên không?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có trách nhiệm trả nợ khi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên giải thể?
Hỏi đáp Pháp luật
Có được chuyển nhượng toàn bộ vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không?
Hỏi đáp Pháp luật
Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể ký hợp đồng với đối tác trong trường hợp nào?
Hỏi đáp Pháp luật
Quy định về chuyển công ty nông nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên?
Hỏi đáp Pháp luật
Ai có thể thành lập công ty TNHH 1 thành viên? Khi thành lập thì cần những gì?
Hỏi đáp Pháp luật
Cách tính tỷ lệ phiếu biểu quyết công ty TNHH 2 thành viên trở lên?
Hỏi đáp pháp luật
Hướng dẫn ghi phiếu biểu quyết cuộc họp hội đồng thành viên công ty TNHH?
Hỏi đáp Pháp luật
Các hình thức tăng vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn?
Đặt câu hỏi

Quý khách cần hỏi thêm thông tin về có thể đặt câu hỏi tại đây.

Đi đến trang Tra cứu hỏi đáp về Công ty tnhh
10961 lượt xem
Tra cứu hỏi đáp liên quan
Công ty tnhh
Chủ quản: Công ty THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Giấy phép số: 27/GP-TTĐT, do Sở TTTT TP. HCM cấp ngày 09/05/2019.
Chịu trách nhiệm chính: Ông Bùi Tường Vũ - Số điện thoại liên hệ: 028 3930 3279
Địa chỉ: P.702A , Centre Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q. Phú Nhuận, TP. HCM;
Địa điểm Kinh Doanh: Số 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q3, TP. HCM;
Chứng nhận bản quyền tác giả số 416/2021/QTG ngày 18/01/2021, cấp bởi Bộ Văn hoá - Thể thao - Du lịch
Thông báo
Bạn không có thông báo nào